پرسش های متداول (FAQ)

الیاس نبی چه کسی بود و در زندگی امروزی چگونه می تواند ما را هدایت کند؟

  • از

نام الیاس نبی در دو سوره ی الصافات و الانعام به کار برده شده است: “و زكريا و يحيى و عيسى و الياس را كه… ادامه »الیاس نبی چه کسی بود و در زندگی امروزی چگونه می تواند ما را هدایت کند؟

چگونه نوشته ها و کتاب های پیامبران و همچنین کتاب مزامیر درباره ی عیسی مسیح پیشگویی و نبوت می کنند؟

  • از

طبق آنچه در کتاب تورات نوشته شده است، می توانیم نتیجه بگیریم که موسی از آمدن عیسی مسیح خبر داشت. پیامبرانی که پس از موسی… ادامه »چگونه نوشته ها و کتاب های پیامبران و همچنین کتاب مزامیر درباره ی عیسی مسیح پیشگویی و نبوت می کنند؟