پرش به محتوا

در قرا ن الله در موردچه می گوید ، قرآن در مورد چه می گوید ، قرآن در مورد کتاب مقدس چه می گوید ، چه می کند؟ قرآن درباره می گویند

مقدمه: الگوی “انجیل” (انحیل) در قرآن به عنوان نشانه ای از جانب خداوند

  • از

    وقتی برای اولین بار کتاب مقدس را خواندم، خیلی تعجب کردم. من منابع مستقیم زیادی در رابطه با کتاب مقدس پیدا کردم. جایگاه ویژه… ادامه »مقدمه: الگوی “انجیل” (انحیل) در قرآن به عنوان نشانه ای از جانب خداوند