پرش به محتوا

 در مورد امتحان شدن انسان ها توسط شیطان در سوره ی الانفال آیاتی وجود دارد.

“و [ياد كن] هنگامى را كه شيطان اعمال آنان را برايشان بياراست و گفت امروز هيچ كس از مردم بر شما پيروز نخواهد شد و من پناه شما هستم پس هنگامى كه دو گروه يكديگر را ديدند [شيطان] به عقب برگشت و گفت من از شما بيزارم من چيزى را مى ‏بينم كه شما نمى ‏بينيد من از خدا بيمناكم و خدا سخت‏ کیفر است.”  

سوره ی الانفال، آیه ی 48

در سوره ی طه می نویسد که شیطان باعث به گناه افتادن آدم شد.

“پس شيطان او را وسوسه كرد گفت اى آدم آيا تو را به درخت جاودانگى و ملكى كه زايل نمى ‏شود راه نمايم.” 

سوره ی طه، آیه ی 120

شیطان همین کار را با عیسی مسیح نیز کرد. کتاب انجیل، در مورد وسوسه های او می نویسد. این بلافاصله پس از ظهور یحیی نبی اتفاق افتاد. ما دیدیم که، یحیی نبی آمده است تا مردم را برای آمدن مسیح آماده کند. سخنان قدرتمند او خواستار توبه ی مردم بود. در کتاب انجیل آمده است كه عیسی مسیح، توسط یحیی نبی تعمید یافت. بدین ترتیب، خدمت عیسی مسیح آغاز می شود. اما قبل از شروع خدمت خود، عیسی می بایست توسط شیطان، یعنی دشمن همه ما، وسوسه می شد.

انجیل این امتحان را با جزئیات شرح می دهد. شیطان سه بار عیسی مسیح را وسوسه می کند. بیایید به هر یک نگاه کنیم. (خواهید دید که شیطان عیسی را “پسر خدا” خطاب می کند. ممکن است در نگاه اول عجیب به نظر برسد. برای درک این موضوع، به اینجا مراجعه کنید.)

امتحان با نان

”  آنگاه روح، عیسی را به بیابان برد تا ابلیس او را در مقابل وسوسه‌ها امتحان كند. عیسی چهل شبانه‌ روز، روزه گرفت و سرانجام گرسنه شد. در آن وقت وسوسه كننده به او نزدیک شده گفت: «اگر تو پسر خدا هستی بگو این سنگها نان بشود.» عیسی در جواب گفت: «کتاب‌ مقدّس می‌فرماید:”زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلكه به هر كلمه‌ای كه خدا می‌فرماید.”»” 

انجیل متی 4-1: 4

این وسوسه شبیه به وسوسه ی شیطان در بهشت ​​بود؛ یعنی همان وسوسه ای که باعث فریب آدم و حوا شد.شیطان میوه ی ممنوعه را طوری به آن دو نشان داد که انگار آن میوه برای خوردن است. عیسی چهل روز بدون وقفه، حتی شب ها نیز، روزه گرفت. شیطان عیسی مسیح  را با نان وسوسه کرد. با این حال، نتیجه متفاوت از داستان وسوسه ی آدم و حوا بود؛ زیرا که عیسی مسیح در برابر شیطان ایستاد ولی آدم فریب خورد.

پس چرا عیسی 40 روز متوالی روزه گرفت؟ کتاب انجیل جواب این سوال را واضح نمی دهد؛ اما پیامبران عهد عتیق پیشگویی کردند که خادمی که در آینده خواهد آمد، نماینده قوم یهود خواهد بود. قوم اسرائیل به رهبری موسی، به مدت 40 سال در بیابان ماندند و فقط از نانی که از آسمان برایشان ریخته می شد، یعنی نان “من” خوردند. این 40 روز روزه گرفتن و با تامل در کلام خدا تغذیه ی روحانی شدن، نشان دهنده ی خادمی است که قبلا پیشگویی ها در رابطه با او شده بود و 40 روز روزه نیز، برای تطابق با 40 سال زندگی بنی اسرائیل در بیابان گرفته شده بود.

امتحان با خدا

دومین امتحان و وسوسه هم سخت بود. انجیل در این باره می نویسد:

”  آنگاه ابلیس او را به شهر مقدّس برده بر روی كنگرهٔ معبد بزرگ قرار داد و به او گفت: «اگر تو پسر خدا هستی خود را از اینجا به پایین بینداز زیرا کتاب‌مقدّس می‌فرماید:”او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد و آنان تو را با دستهای خود خواهند گرفت مبادا پایت به سنگی بخورد.”» عیسی جواب داد: «کتاب‌مقدّس همچنین می‌فرماید: “خداوند، خدای خود را امتحان نکن.”»”

انجیل متی 7-5: 4

در اینجا، هنگامی که شیطان عیسی مسیح را وسوسه می کند، آیه ای از مزامیر را نیز تلاوت می کند. واضح است که شیطان کتاب مقدس را مطالعه کرده است و محتوای آن را به خوبی می داند.او در هنگام وسوسه کردن، آن را با مهارت کامل تحریف می کند.

شیطان به بخشی از آیات کتاب مزامیر اشاره می کند و من می خواهم که کل آن آیات را در اینجا بنویسم. (زیر آیاتی را که شیطان بکار برده، خط کشیده شده است.)

” بنابراین هیچ بلایی بر تو واقع نخواهد گشت و هیچ بدی به خانهٔ تو نزدیک نخواهد شد؛ زیرا او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد، تا هرجایی که تو بروی، از تو مراقبت نمایند. آنان تو را با دستهای خود خواهند گرفت، مبادا پایت به سنگی بخورد. شیر ژیان و مار سمّی را در زیر پای خود لگدمال خواهی کرد. زیرا خداوند می‌گوید: «آنهایی که مرا دوست می‌دارند، نجات خواهم داد و چون به نام من ایمان دارند از آنها پشتیبانی خواهم كرد.”     

مزامیر 14-10: 91

شیطان می دانست که کتاب مزامیر درباره ی عیسی مسیح نوشته شده است. اما در این آیات از واژه ی “مسیح” استفاده نشده بود؛ پس شیطان از کجا این را می دانست؟

در نظر بگیرید که می گوید: “شیر ژیان و مار سمّی را در زیر پای خود لگدمال خواهی کرد” (با رنگ قرمز مشخص شده است). شیر نشان قبیله ی یهودا در اسرائیل است؛ زیرا یعقوب نبی در تورات اینگونه نبوت کرده بود:

“«ای یهودا، برادران ‌تو، تو را ستایش‌ خواهند كرد. بر دشمنان ‌خود غلبه‌ خواهی داشت‌ و برادرانت ‌در مقابل‌ تو تعظیم‌ خواهند كرد. یهودا، مانند شیری است ‌كه‌ شكار خود را كشته‌ و به ‌كمینگاه‌ خویش ‌برگشته‌، دراز کشیده ‌و خوابیده‌ و هیچ‌كس‌ جرأت‌ نمی‌كند او را برخیزاند. یهودا، عصای سلطنت ‌را نگاه‌ خواهد داشت‌. نسل‌ او همیشه‌ فرمانروایی خواهد كرد تا شیلو بیاید و همهٔ امّتها از او اطاعت ‌خواهند كرد.”    

پیدایش 10-8: 49

 یعقوب نبی مدتها قبل (حدود 1700 سال قبل از میلاد مسیح) در تورات گفته بود که قبیله یهودا مانند یک شیر است؛ حاکم از این قبیله خواهد آمد. مزامیر این پیشگویی را ادامه می دهد: این حاکم “شیر” را لگدمال خواهد کرد؛ یعنی او بر آن حکمرانی خواهد کرد.

  شیطان به مسیح آیات مزامیر را می گوید. این آیه همچنین می گوید که حاکم “مار سمی” را زیر پا خواهد گذاشت. این یک اشاره ی مستقیم به اولین وعده ی خداوند است. آن را در مثالی از زندگی آدم خواندیم: “فرزند زن” سر مار را خواهد زد. نمودار زیر اولین وعده را توضیح می دهد:

 سپس ‌خداوند به ‌مار فرمود:

” در بین ‌تو و زن‌ کینه می‌گذارم‌. نسل ‌او و نسل ‌تو همیشه ‌دشمن ‌هم‌ خواهند بود. او سر تو را خواهد كوبید و تو پاشنهٔ او را خواهی گزید.»”     

پیدایش 3:15

شخصیت ها و روابط آنها در وعده خداوند در بهشت داده شده است

این قول قبلاً در مقاله ی مثالی از زندگی آدم آورده شده بود؛ اما در آن زمان این وعده کاملاً مشخص و واضح نبود. اکنون می دانیم که این “زن” مریم بود، زیرا او تنها کسی بود با اینکه باکره بود، حامله شده فرزندی به دنیا آورد. بنابراین، پسری که به دنیا آورد، شخص موعود، عیسی مسیح است. این اسامی را در نمودار قرار دادم. همانطور که در نمودار مشاهده می کنید، طبق وعده ای که قبلا داده شده بود، عیسی مسیح (“او”)  سر مار را خواهد زد. آیه ای که شیطان به عیسی می گوید:

“شیر ژیان و مار سمّی را در زیر پای خود لگدمال خواهی کرد”  

آیه ی 13

شیطان آیه ای از مزامیر را تلاوت کرد. این آیه دو پیشگویی را که در تورات نوشته شده بود، تکرار می کند: “او خواهد آمد، حکومت خواهد کرد و سر شیطان (مار) را خواهد زد.”

 اگرچه در آیات مزامیر، اسمی از “مسیح” برده نمی شود، اما شیطان می دانست که این نوشته ها و آیات به عیسی مسیح اشاره دارند. شیطان سعی کرد این آیه را همانطور که می خواست، استفاده کند؛ یعنی جوری که به می صرفید. برای اینکه  پیشگویی های کتاب عهد عتیق، محقق شوند، عیسی مسیح می بایست جلب توجه نکند؛ به عبارت دیگر خود را از روی معبد به پایین نیندازد. عیسی می بایست  کلام خدا را رعایت کند.

آزمایش و امتحان با سجده کردن

سپس شیطان هرچه را که در اختیار داشت یعنی “همه پادشاهی ها و جلال های جهان”، به عیسی مسیح عرضه کرد، اما با یک شرط. کتاب انجیل در این باره می نویسد:

” بار دیگر ابلیس او را بر بالای کوه بسیار بلندی برد و تمامی ممالک جهان و شكوه و جلال آنها را به او نشان داد و گفت: «اگر پیش من سجده کنی و مرا بپرستی، همهٔ اینها را به تو خواهم داد.» عیسی به او فرمود: «دور شو ای شیطان، کتاب‌ مقدّس می‌فرماید: “باید خداوند، خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی.”» آنگاه ابلیس عیسی را ترک نموده و فرشتگان آمده، او را خدمت كردند.”        

انجیل متی 11-8: 4

مسیح” به معنای “مسح شده برای قضاوت” است. بنابراین مسیح آمد تا داوری کند. وقتی شیطان عیسی را وسوسه می کرد، می خواست از قدرت او استفاده کرد. شیطان می خواست تا او از موقعیت خود سوء استفاده كنند. او می خواست در عوض تعظیم و سجده ی عیسی، به او همه ی پادشاهی ها و جلال های دنیا را ارائه دهد. این کار نیز گناه و شرک نسبت به خدا بود. عیسی در برابر وسوسه ی شیطان باز دوباره مقاومت کرد و به آیه ی دیگری از تورات اشاره کرد. عیسی مسیح، تورات را كتاب بسیار مهمی می دانست، او آن را خیلی خوب بلد بود و به آن کتاب اعتماد داشت.

عیسی ما را می فهمد

این داستان برای ما خیلی مهم و واجب است. انجیل درباره ی عیسی می نویسد:

“چون خود او وسوسه شده و رنج دیده است، قادر است آنانی را كه با وسوسه‌ها رو به‌ رو هستند، یاری فرماید.”  

عبرانیان 2:18

” زیرا كاهن اعظم ما كسی نیست كه از همدردی با ضعفهای ما بی‌خبر باشد، بلكه كسی است كه درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد، ولی مرتکب گناه نگردید. پس بیایید تا با دلیری به تخت ‌فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم. پس بیایید تا با دلیری به تخت ‌فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم.”

عبرانیان 16-15: 4

اگر به خاطر دارید، هارون، کاهن اعظم، برای بخشش گناهان بنی اسرائیل، قربانیانی تقدیم خدا می کرد. عیسی نیز کاهن اعظم به حساب می آید؛ او ما را می فهمد و حتی به ما در امتحانات و وسوسه ها کمک می کند، زیرا او در قبلا این تجربیات را پشت سر گذاشته است. با وجود اینکه توسط ابلیس وسوسه و امتحان شده، ولی هیچ وقت گناه نکرده است. بنابراین، ما می توانیم به عیسی اطمینان داشته باشیم، زیرا عیسی کاهن اعظم ما است. او ما را درک می کند؛ او می تواند به ما که در محاکمه و گناه هستیم، کمک کند. سوال این است: آیا به عیسی این اجازه را خواهیم داد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *