پرش به محتوا

آیا پاکی و تمیزی مهم است؟ سوره ی النساء در این باره می نویسد:

“اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد در حال مستى به نماز نزديك نشويد تا زمانى كه بدانيد چه مى‏ گوييد و [نيز] در حال جنابت [وارد نماز نشويد] مگر اينكه راهگذر باشيد تا غسل كنيد و اگر بيماريد يا در سفريد يا يكى از شما از قضاى حاجت آمد يا با زنان آميزش كرده‏ ايد و آب نيافته‏ ايد پس بر خاكى پاك تيمم كنيد و صورت و دستهايتان را مسح نماييد كه خدا بخشنده و آمرزنده است.”  

سوره ی النساء، آیه ی 43

سوره ی النساء به ما امر می کند که تمیز باشیم و قبل از دعا و پرستش کردن، با خاک تمیز تیمم کنیم. تمیزی و پاکی ظاهری خیلی مهم و واجب است.

سوره ی شمس در مورد اهمیت تمیزی و پاکی درونی می نویسد:

“سوگند به نفس و آن كس كه آن را درست كرد. سپس پليدكارى و پرهيزگارى‏ اش را به آن الهام كرد، كه هر كس آن را پاك گردانيد، قطعا رستگار شد و هر كه آلوده‏ اش ساخت قطعا درباخت.”    

سوره ی شمس، آیه ی 7 تا 10

سوره الشمس به ما می گوید که اگر روح، جان و نفس درونی ما پاک شود، موفق خواهیم شد. وقتی قلب ما گناه می کند یا در گناه غرق می شود، آسیب می بیند. عیسی مسیح درباره ی پاکیزگی درونی و بیرونی به مردم تعلیم می داد.

در کلام عیسی مسیح قدرت وجود داشت. او با اقتدار تعلیم و مردم را شفا می داد و حتی طبیعت را کنترل می کرد. او همچنین به ما آموخت که وضیعت قلبمان را مشخص کنیم. بر اهمیت پاکی درونی و بیرونی تأکید می کرد. ما از پاکیزگی بیرونی آگاه هستیم. وضوی قبل از نماز بدین خاطر موجود است. طبق احادیث، پیامبر اکرم گفته بود:

پاکیزگی وطهارت ظاهری نصف ایمان است…”  

مسلم چ. کتاب اول 002، نمره ی 0432

عیسی مسیح نیز به ما یاد می داد که در مورد پاکی درونی فکر کنیم. این مهم است زیرا مردم به ظاهر توجه دارند و خدا به درون انسان ها. پیغمبری نزد پادشاه یهود آمد. این پادشاه از نظر ظاهری پاک و دیندار بود ولی درونش ناپاک بود.

“چشمان خداوند تمام جهان را زیر نظر دارد تا به کسانی که نسبت به او با تمام دل وفادارند، توانایی ‌بخشد. تو کار احمقانه‌ای کردی. از این پس تو در جنگ خواهی بود.»”         

دوم تواریخ  16:9

ما در این آیه می بینیم که چه قدر پاکی درونی در زندگیمان اهمیت دارد و در همه ی بخش های زندگیمان تاثیر خود را می گذارد.  انبیای عهد عتیق به ما می آموزند که ریشه گناه به خاطر عطشی است که در قلب ما وجود دارد. وضعیت قلب ما به قدری مهم است که عیسی مسیح در تعلیم خود بر آن تاکید کرده و آن را با پاکی ظاهری و بیرونی مقایسه کرده است. کتاب مقدس در مورد پاکی درونی در آیات مختلف اینطور می نویسد:

هم درونت را و هم ظاهرت را تمیز و پاک نگه دار

(در اینجا به “فریسیان” اشاره شده است. آنها روحانیون و معلمان دینی یهودی بودند. عیسی مسیح در مورد یک دهم و زکات حرف می زند.)

” وقتی عیسی به صحبت خود خاتمه داد، یكی از فریسیان، او را به صرف غذا دعوت كرد. او وارد شد و نشست. فریسی با تعجّب ملاحظه كرد، كه عیسی قبل از غذا، دستهای خود را نشست. امّا عیسی خداوند به او گفت: «ای فریسیان، شما بیرون پیاله و بشقاب را پاک می‌کنید درصورتیکه در درون خود چیزی جز حِرص و شرارت ندارید. ای احمق‌ها، آیا آن کسیکه بیرون را ساخت درون را هم نساخت؟ از آنچه درون ظرفها دارید، خیرات كنید كه همه‌ اش برای شما پاک خواهد شد.» «وای به حال شما ای فریسیان، شما از نعناع و سداب و انواع ادویه ده‌ یک می‌دهید، امّا از اجرای عدالت و محبّت به خدا غافل هستید. اینها چیزهایی است كه شما باید بدون غافل ماندن از چیزهای دیگر به عمل آورید.» «وای به حال شما ای فریسیان! شما صدر مجلس را در کنیسه‌ها و سلام و تعارف را در بازارها دوست دارید. وای به حال شما! شما مانند قبرهایی هستید كه هیچ نشانه‌ای روی آنها نیست و مردم ندانسته و نشناخته روی آنها راه می‌روند.»”                      

انجیل لوقا   44-37: 11

طبق قانون، هر کس جنازه ای را لمس کند، ناپاک و نجس می شود. عیسی مسیح به فریسیان گفت: “شما مانند قبرهای گمشده ای هستید که مردم از روی آن ناآگاهانه عبور می کنند.” یعنی فریسیان از ناپاکی خود خبر نداشتند. آنها در مورد پاکی و طهارت درونی فکر نمی کردند. اگر ما هم در مورد پاکیزگی درونی فکر نکنیم، مانند ناخدایان ناپاک خواهیم شد.

قلب، شخصی را که از نظر مذهبی پاک است، نجس می کند

سپس عیسی مسیح به سخنان اشعیای نبی که در سال 750 قبل از میلاد زندگی کرده بود، اشاره می کند (برای مطالعه ی بیشتر، راجع به اشعیای نبی اینجا را کلیک کنید)

“در این وقت گروهی از فریسیان و علما از اورشلیم پیش عیسی آمده از او پرسیدند:«چرا شاگردان تو آداب و رسومی را كه از نیاکان ما به ما رسیده است، نادیده می‌گیرند و پیش از خوردن غذا دستهای خود را نمی‌شویند؟» عیسی به آنان جواب داد: «چرا خود شما برای اینكه آداب و رسوم گذشته خود را حفظ كنید، فرمان الهی را می‌شكنید؟  مثلاً خدا فرمود: “پدر و مادر خود را احترام كن، و هرکس به پدر یا مادر خود ناسزا گوید، باید كشته شود،” امّا شما می‌گویید: “اگر کسی به پدر و مادر خود بگوید كه هرچه باید برای كمک به شما بدهم وقف كار خدا کرده‌ام، دیگر او مجبور نیست به آنها احترام بگذارد.” شما این‌طور قانون خدا را به‌خاطر آداب و رسوم خود نادیده گرفته‌اید. ای ریاكاران! اشعیا دربارهٔ شما درست پیشگویی كرد وقتی گفت: “این قوم با زبان خود، به من احترام می‌گذارند،امّا دلهایشان از من دور است. عبادت آنها بیهوده استزیرا اوامر انسانی را به جای احكام الهی تعلیم می‌دهند.”» آنگاه عیسی مردم را پیش خوانده به ایشان گفت: «به من گوش كنید و این را بدانید كه انسان به وسیلهٔ آنچه می‌خورد و می‌نوشد ناپاک نمی‌شود، بلكه آن چیزی كه از دهان او بیرون می‌آید، او را ناپاک می‌سازد.» در این وقت شاگردان پیش او آمده گفتند: «آیا می‌دانی فریسیان از آنچه گفته‌ای ناراحت شده‌اند؟» عیسی جواب داد: «هر نهالی كه پدر آسمانی من بر زمین نكاشته باشد، از ریشه كنده خواهد شد.  آنها را به حال خودشان بگذارید، آنها كورانی هستند كه راهنمای كوران دیگر می‌باشند و هرگاه كوری راهنمای كور دیگری باشد، هر دو به چاه خواهند افتاد.» آنگاه پطرس به عیسی گفت: «معنی این مَثَل را برای ما تعریف كن.» عیسی در جواب فرمود: «پس شما هنوز هم این چیزها را درک نمی‌کنید؟  آیا نمی‌فهمید كه هرچه از راه دهان وارد بدن شود به معده می‌رود و پس از آن در مَزبَله ریخته می‌شود؟ امّا چیزهایی كه از دهان بیرون می‌آید از دل سرچشمه می‌گیرد و آنهاست كه آدمی را ناپاک می‌سازد، زیرا افكار پلید، قتل، زنا، فسق، دزدی، شهادت دروغ و افترا از دل سرچشمه می‌گیرند و اینهاست، چیزهایی كه آدمی را نجس می‌سازد نه نشستن دستها قبل از غذا.»”       

ا نجیل متی 20-1: 15

در اینجا عیسی مسیح می گوید که ما سعی می کنیم به جای کلام خدا، آداب و رسوم مذهبی مردم را دنبال کنیم. در آن ایام، رهبران یهود به جای اینکه طبق احکام خدا، به والدین خود رسیدگی کنند و تعهد خودشان را برای کمک به آنها انجام دهند، وقت و پول خود را صرف کار های مذهبی می کردند که ریشه در آداب و رسوم یهودی بود نه کلام خداوند.

امروزه  نیز شاهد غفلت از پاکی درونی، چه از طرف خودمان و چه از طرف انسان های دیگر هستیم. اما باید بدانیم که خداوند به پاکی قلب هایمان بسیار اهمیت می دهد. اگر درونمان پاک و تمیز نباشد، نتیجه ی آن مجازات در روز داوری است.

ظاهری پاک و زیبا با درونی پر از گناه و شر

“«وای بر شما ای علما و فریسیان ریاكار، شما بیرون پیاله و بشقاب را پاک می‌کنید درحالی‌که درون آن از ظلم و ناپرهیزی پُر است. ای فریسی كور، اول درون پیاله را پاک كن كه در آن صورت بیرون آن هم پاک خواهد بود. «وای بر شما ای علما و فریسیان ریاكار، شما مثل مقبره‌های سفید شده‌ای هستید كه ظاهری زیبا دارند، امّا داخل آنها پر از استخوانهای مردگان و انواع كثافات است! شما هم همین‌طور ظاهراً مردمانی درستكار ولی در باطن پر از ریاکاری و شرارت هستید.”  

انجیل متی  28-25: 23

عیسی مسیح وضعیتی را که همه می بینیم، توصیف می کند. كسانی كه به خدا ایمان دارند، ممكن است تأكید زیادی بر پاكی ظاهری داشته باشند، اما حسادت و شر درونی نیز باید پاک شود. نظافت داخلی ضروری است و دستیابی به این پاکی دشوارتر است. خدا بر اساس پاکی درونیمان، ما را محاکمه خواهد کرد. خدا به قلب ما توجه می کند. بنابراین این سؤال ممکن است پیش می آید: چگونه می توانیم قلبمان را تا روز قیامت پاک نگه داریم، تا بتوانیم به پادشاهی خدا وارد شویم؟ جواب این سوال را در کتاب انجیل پیدا کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *