پرش به محتوا

 

سوره ی الحاقة در مورد صوری حرف می زند که در روز قیامت به صدا درخواهد آمد:

“پس آنگاه كه در صور يك بار دميده شود و زمين و كوه ‏ها از جاى خود برداشته شوند و هر دوى آنها با يك تكان ريز ريز گردند، پس آن روز است كه واقعه [آنچنانى] وقوع يابد و آسمان از هم بشكافد و در آن روز است كه آن از هم گسسته باشد و فرشتگان در اطراف [آسمان]اند و عرش پروردگارت را آن روز هشت [فرشته ] بر سر خود بر مى دارند. در آن روز شما [به پيشگاه خدا] عرضه مى ‏شويد [و] پوشيده‏ اى از شما پوشيده نمى‏ ماند.”

سوره ی الحاقة، آیه ی 13 تا 18

سوره ی ق نیز روزی را که شیپور خدا به صدا در خواهد آمد را توصیف می کند؛ در آن روز، فرشتگان نگهبانی که در سمت چپ و راستمان قرار دارند، تمامی کار های ما را فاش خواهند کرد:

“و ما انسان را آفريده‏ ايم و مى‏ دانيم كه نفس او چه وسوسه‏ اى به او مى ‏كند و ما از شاهرگ [او] به او نزديكتريم. آنگاه كه دو [فرشته] دريافت‏ كننده از راست و از چپ مراقب نشسته‏ اند. [آدمى] هيچ سخنى را به لفظ درنمى ‏آورد، مگر اينكه مراقبى آماده نزد او [آن را ضبط مى ‏كند] و سكرات مرگ به راستى در رسيد اين همان است كه از آن مى‏ گريختى و در صور دميده شود اين است روز تهديد [من] و هر كسى مى ‏آيد [در حالى كه] با او سوق ‏دهنده و گواهى ‏دهنده‏ اى است. [به او مى‏ گويند] واقعا كه از اين [حال] سخت در غفلت بودى و[لى] ما پرده‏ ات را [از جلوى چشمانت] برداشتيم و ديده‏ ات امروز تيز است و [فرشته] همنشين او مى‏ گويد اين است آنچه پيش من آماده است [و ثبت كرده‏ ام].”

سوره ی ق، آیه 16 تا 23

آیه ی 20 به ما می گوید که “در صور دمیده می شود”. این اتفاق کی رخ خواهد داد؟ در انجیل می خوانیم که وقتی عیسی مسیح در مورد آمدن دوباره اش به شاگردانش می گفت، به این موضوع اشاره کرده بود:

“شیپور بزرگ به صدا خواهد آمد و او فرشتگان خود را می‌فرستد تا برگزیدگان خدا را از چهار گوشهٔ جهان و از کرانه‌های فلک جمع كنند.”

انجیل متی،  24:31

بعد از این چه اتفاقی خواهد افتاد؟ سوره ی ق می گوید فرشته هایی در سمت راست و چپ ما وجود دارند که اعمال ما را ثبت می کنند. از آنجا که خدا از شاهرگمان نیز به ما نزدیکتر است، انجیل به ما می گوید که تمامی اعمال ما نوشته می شوند. این در کتاب مکاشفه بیان شده است. مکاشفه توسط یوحنا نوشته شده است و این کتاب آخرین کتاب عهد جدید است. به آیاتی از این کتاب توجه کنید:

“آنگاه تخت سفید بزرگی را دیدم كه شخصی بر آن نشسته بود. آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از آنها نبود و مردگان را دیدم كه همه از بزرگ و كوچک در مقابل تخت ایستاده بودند و كتابها باز می‌شد. در این وقت كتاب دیگری كه همان دفتر حیات است گشوده شد. مردگان بر طبق آنچه در كتابها نوشته شده بود یعنی مطابق کارهای خود، داوری شدند. دریا، مردگان خود را تحویل داد و مرگ و دنیای مردگان نیز مردگانی را كه در خود نگاه داشته بودند، پس دادند. آنها از روی کارهایشان داوری شدند. آنگاه مرگ و دنیای مردگان به دریاچهٔ آتش افكنده شد. (این دریاچهٔ آتش، مرگ دوم است.)و هرکس كه نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود، به درون آن افكنده شد و هرکس كه نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود، به درون آن افكنده شد.”

مکاشفه 15-11: 20

همه به خاطر تمامی کارهایی که انجام داده اند، محاکمه خواند شد. به خاطر همین، ما به فرشتگان در سمت راست و چپمان بعد از نماز سلام می کنیم و امیدواریم که این کارمان فایده ای داشته باشد.

کتاب زندگی

باید توجه داشته باشید که کتاب دیگری به نام “کتاب زندگی” نیز وجود دارد. این کتاب با کتاب هایی که در آن کارهای خوب و بد ما ثبت شده است، متفاوت است. نوشته شده است که :”کسی که نامش در کتاب زندگی نوشته نشده است، به دریاچه ی آتش پرتاب خواهد شد.” (نام دیگر جهنم). فرشته ای که در سمت راست است، کارهای خوبمان را می نویسد و فرشته ای که در سمت چپ است، کارهای بدمان را. حتی اگر لیست کارهای خوبمان بیشتر از لیست کارهای بدمان باشد، اگر نام ما در کتاب زندگی نباشد، به جهنم خواهیم رفت. این “کتاب زندگی” چیست و چگونه می توان ناممان را در آن نوشت؟

کتاب تورات و کتاب قرآن، هر دو، به گناه حضرت آدم اشاره کرده اند؛ خداوند آدم و حوا را به سبب نافرمانی، از بهشت بیرون کرد و آنها را فانی ساخت. این مجازات فقط برای آدم نبود، بلکه تمامی نسل او، من و شما نیز، به این جزای الهی محکوم شدیم. به دلیل، ما نیز مانند او فانی هستیم. عیسی مسیح برای ترمیم این زندگی فانی به این دنیا آمد تا نام ما دوباره در کتاب زندگی نوشته شود. انجیل چنین می گوید:

“یقین بدانید، هرکه سخنان مرا بشنود و به فرستندهٔ من ایمان آورد، حیات جاودانی دارد و هرگز محكوم نخواهد شد، بلكه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است.”

انجیل یوحنا 5:24

اینکه حضرت ابراهیم چه دیدگاهی نسبت به این موهبت زندگی داشت و اینکه چرا عیسی مسیح می تواند به ما زندگی ببخشد، مطالبی هستند که ما در اینجا با جزئیات بیشتری درباره ی آنها توضیح داده ایم. سوره ی ق به ما هشدار می دهد که:

“[به آن دو فرشته خطاب مى ‏شود] هر كافر سرسختى را در جهنم فروافكنيد.

سوره ی ق، آیه ی 24)

بنابراین، اگر زندگی ابدی به ما پیشنهاد می شود، چرا باید از این بی خبر باشیم؟

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *