پرش به محتوا

 سوره ی القارعة در مورد روز داوری چنین می نویسد:

“چيست كوبنده و تو چه دانى كه كوبنده چيست. روزى كه مردم چون پروانه[هاى] پراكنده گردند و كوه ‏ها مانند پشم زده‏ شده رنگين شود، اما هر كه سنجيده ‏هايش سنگين برآيد، پس وى در زندگى خوشى خواهد بود و اما هر كه سنجيده ‏هايش سبك بر آيد، پس جايش هاويه باشد.”

سوره ی القارعة، آیه ی 2 تا 9

سوره ی القارعة در مورد امید کسانی می نویسد که در روز قیامت ترازوی اعمالشان سنگین خواهد بود. پس کسانی که ترازوی اعمالشان سبک است، چه حالی خواهند داشت؟

سوره ی التکاثر به ما چنین هشدار می دهد:

“تفاخر به بيشترداشتن شما را غافل داشت تا كارتان [و پايتان] به گورستان رسيد. نه چنين است زودا كه بدانيد باز هم نه چنين است زودا كه بدانيد. هرگز چنين نيست اگر علم‏اليقين داشتيد به يقين دوزخ را مى ‏بينيد، سپس آن را قطعا به عين‏اليقين درمى‏ يابيد. سپس در همان روز است كه از نعمت [روى زمين] پرسيده خواهيد شد.”

سوره ی التکاثر، آیه ی 1 تا 8

سوره ی التكاثر درباره ی پرس و جو شدنمان در روز محاکمه می نویسد؛ همچنین از آتش ترسناک جهنم صحبت می کند.

اگر ترازوی کارهای خوبمان سبک باشد، آیا می توانیم برای آن روز خود را آماده کنیم؟

عیسی مسیح دقیقا به خاطر کسانی به این دنیا آمد که ترازوی کارهای خوبشان سبک بود. او در اینباره در کتاب مقدس چنین گفته بود:

“عیسی به آنها گفت: «من نان حیات هستم. هرکه نزد من بیاید، هرگز گرسنه نخواهد شد و هرکه به من ایمان بیاورد، هرگز تشنه نخواهد گردید، امّا چنانکه گفتم شما با اینكه مرا دیدید ایمان نیاوردید. همهٔ کسانیکه پدر به من می‌بخشد به سوی من خواهند آمد و کسی را که پیش من می‌آید بیرون نخواهم كرد. من از آسمان به زمین آمده‌ام نه به‌خاطر آنكه ارادهٔ خود را به عمل آورم، بلكه ارادهٔ فرستندهٔ خویش را و ارادهٔ فرستندهٔ من این است كه من از همهٔ کسانی‌که او به من داده است حتّی یک نفر را هم از دست ندهم، بلكه در روز بازپسین آنها را زنده كنم، زیرا خواست پدر من این است كه هرکس پسر را می‌بیند و به او ایمان می‌آورد، صاحب حیات جاودان گردد. و من او را در روز بازپسین زنده خواهم كرد.» پس یهودیان شكایت‌ كنان به او اعتراض كردند، زیرا او گفته بود: «من آن نانی هستم كه از آسمان نازل شده است.» آنها گفتند: «آیا این مرد عیسی، پسر یوسف، نیست كه ما پدر و مادر او را می‌شناسیم؟ پس چگونه می‌گوید: “من از آسمان آمده‌ام.”» عیسی در جواب گفت: «این‌قدر شكایت نكنید. هیچ‌ کس نمی‌تواند نزد من بیاید، مگر اینكه پدری كه مرا فرستاد او را به طرف من جذب نماید و من او را در روز بازپسین زنده خواهم ساخت. در كتب انبیاء نوشته شده است: همه از خدا تعلیم خواهند یافت. بنابراین هرکس صدای پدر را شنیده واز او تعلیم گرفته باشد، نزد من می‌آید. البتّه هیچ‌ کس پدر را ندیده است. فقط کسی‌که از جانب خدا آمده پدر را دیده است. یقین بدانید کسی‌که به من ایمان می‌آورد حیات جاودان دارد. من نان حیات هستم. نیاکان شما در بیابان مَنّا را خوردند ولی مردند، امّا من دربارهٔ نانی صحبت می‌کنم كه از آسمان نازل شده است و اگر کسی از آن بخورد هرگز نمی‌میرد. من آن نان زنده هستم كه از آسمان آمده است. هرکه این نان را بخورد تا ابد زنده خواهد ماند و نانی كه من خواهم داد، بدن خودم می‌باشد، كه آن را به‌خاطر حیات جهانیان می‌دهم.»”

انجیل یوحنا، 51-35: 6

عیسی مسیح اعلام كرد كه “از آسمان آمده است” و به کسانی كه به او ایمان بیاورند “زندگی جاوید” خواهد داد. یهودیانی که به حرف های او گوش می دادند، از او خواستند تا سخنان و صلاحیتش را ثابت کند. عیسی مسیح برای اثبات سخنانش، به پیامبران و کتب مقدس قبل از خود مراجعه کرد؛ یعنی به نوشته های همان پیامبرانی که آمدن او را نبوت کرده بودند. برای مثال، کتاب تورات موسی درباره ی آمدن او می نویسد؛ پیامبران بعد از حضرت موسی نیز درباره ی آمدن او پیشگویی های زیادی کردند. معنای عبارت “به او ایمان آوردن” چیست؟  ما در اینجا این سوال را بررسی خواهیم کرد.

عیسی مسیح با شفا دادن، کنترل کردن طبیعت و معجزه کردن، صلاحیت و قدرت خود را به همه نشان می داد؛ همه ی این ها به تعلیماتش تاثئر می گذاشت.

” در اواسط روزهای عید، عیسی به معبد بزرگ آمد و به تعلیم دادن پرداخت. یهودیان با تعجّب می‌گفتند: «این شخص كه هرگز تعلیم نیافته است، چگونه كتب مقدّس را می‌داند؟» عیسی در جواب ایشان گفت: «آنچه من تعلیم می‌دهم از خود من نیست، بلكه از طرف فرستندهٔ من است. کسیکه مایل باشد ارادهٔ او را انجام دهد خواهد دانست كه تعالیم من از جانب خداست یا من فقط از خود سخن می‌گویم. هرکه از خود سخن بگوید طالب جاه و جلال برای خود می‌باشد. امّا کسی‌که طالب جلال فرستنده خود باشد، آدمی است صادق و در او ناراستی نیست. مگر موسی شریعت را به شما نداد شریعتی كه هیچ‌یک از شما به آن عمل نمی‌کند؟ چرا می‌خواهید مرا بكشید؟» مردم در جواب گفتند: «تو دیو داری. چه کسی می‌خواهد تو را بكشد؟» عیسی جواب داد: «من یک كار کرده‌ام و همهٔ شما از آن تعجّب کرده‌اید. موسی قانون مربوط به ختنه را به شما داد (هرچند از موسی شروع نشد بلكه از اجداد قوم) و شما در روز سبت پسران خود را ختنه می‌کنید. پس اگر پسران خود را در روز سبت ختنه می‌کنید تا قانون موسی شكسته نشود، چرا به این دلیل كه من در روز سبت به یک انسان سلامتی كامل بخشیدم بر من خشمگین شده‌اید؟ از روی ظاهر قضاوت نكنید، بلكه در قضاوتهای خود با انصاف باشید.» پس بعضی از مردم اورشلیم گفتند: «آیا این همان کسی نیست كه می‌خواهند او را بكشند؟  ببینید او در اینجا به طور علنی صحبت می‌کند و آنها چیزی به او نمی‌گویند. آیا حكمرانان ما واقعاً قبول دارند كه او مسیح موعود است؟ با وجود این ما همهٔ می‌دانیم كه این مرد اهل كجاست، امّا وقتی مسیح ظهور كند هیچ‌کس نخواهد دانست كه او اهل كجاست.» از این رو وقتی عیسی در معبد بزرگ تعلیم می‌داد با صدای بلند گفت: «شما مرا می‌شناسید و می‌دانید كه اهل كجا هستم. ولی من به دلخواه خود نیامده‌ام زیرا فرستنده من حق است و شما او را نمی‌شناسید، امّا من او را می‌شناسم زیرا از جانب او آمده‌ام و او مرا فرستاده است.» در این وقت آنها خواستند او را دستگیر كنند، امّا هیچ‌کس دست به طرف او دراز نكرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود، ولی عدّهٔ زیادی به او ایمان آوردند و می‌گفتند: «آیا وقتی مسیح ظهور كند از این شخص بیشتر معجزه می‌نماید؟» فریسیان آنچه را كه مردم دربارهٔ او به طور پنهانی می‌گفتند شنیدند. پس آنها و سران كاهنان پاسبانانی فرستادند تا عیسی را بازداشت كنند. آنگاه عیسی گفت: «فقط مدّت كوتاهی با شما خواهم بود و بعد به نزد فرستندهٔ خود خواهم رفت. شما به دنبال من خواهید گشت، امّا مرا نخواهید یافت و به جایی‌که من خواهم بود شما نمی‌توانید بیایید.» پس یهودیان به یكدیگر گفتند: «كجا می‌خواهد برود كه ما نتوانیم او را پیدا كنیم، آیا می‌خواهد پیش كسانی برود كه در میان یونانیان پراكنده هستند و به یونانیان تعلیم دهد؟ او می‌گوید: «به دنبال من خواهید گشت امّا مرا نخواهید یافت و به جایی‌که من خواهم بود شما نمی‌توانید بیایید.” مقصود او از این حرف چیست؟» در آخرین روز كه مهمترین روز عید بود، عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت: «اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و بنوشد. چنانکه كلام خدا می‌فرماید: “نهرهای آب زنده از درون آن کسیکه به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت.” این سخنان را دربارهٔ روح‌القدس، كه می‌باید به مؤمنین او داده شود می‌گفت و چون هنوز عیسی جلال نیافته بود روح‌القدس عطا نشده بود. بسیاری از کسانیکه این سخن را شنیدند گفتند: «این مرد واقعاً همان نبی موعود است» دیگران گفتند: «او مسیح است.» و عدّه‌ای هم گفتند: «آیا مسیح از جلیل ظهور می‌کند؟ مگر کتاب‌ مقدّس نمی‌گوید كه مسیح باید از خاندان داوود و اهل دهكدهٔ داوود یعنی بیت‌ لحم باشد؟» به این ترتیب دربارهٔ او در میان جمعیّت دودستگی به وجود آمد. عدّه‌ای خواستند او را دستگیر كنند، امّا هیچ‌کس به طرف او دست دراز نكرد.”

انجیل یوحنا، 44-14: 7

در اینجا عبارت “نهر های آب زنده” به معنای روح القدس است؛ روح القدس در روز پنطیکاست، بر سر شاگردان مسیح فرو آمد. امروزه، روح القدس با آزاد کردن مردم از مرگ، گناه و عذاب روز قیامت، به آنها زندگی جدید و جاوید می بخشد. برای به دست آوردن این زندگی جدید و جاوید، می بایت به تشنه بودنمان اعتراف کنیم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *