پرش به محتوا

آبریز ششمین صورت فلکی زودیاک است، این صورت فلکی صویری از مردی را تشکیل می دهد که از یک کوزه آسمانی  آب می ریزد و رودخانه ای را تشکیل میدهد. آبریز در لاتین Aquaris  معنا میشود که به معنا ی “ حامل آب “  است. اگر بین ۲ بهمن و۱ اسفند متولد شدید ، نشانه ی زودیاک شما آبریز است. این  طالع بینی به کمک نشانه ی زودیاکتان به شما کمک می کند تا عشق ، موفقیت وسلامتی پیدا کنید و از شخصیت خود بینش کسب کنید.

نشانه ی آبریز نشان می دهد که عطش ما برای خوشبختی در ثروت ، شانس و عشق ناکافی است. اما فقط مردی که در این صورت فلکی نشان داده میشود می تواند آبی را تأمین کند که عطش ما را برطرف کند. در زودیاک باستان آبریز آب خود را به همه مردم ارائه می دهد. بنابراین حتی اگر نشانه ی ماه تولد شما آبریزنیست باز هم این داستان طالع بینی باستانی ارزش دانستن را دارد. شما می توانید انتخاب کنید که آیا از آب او بنوشید یا خیر.

صورت فلکی آبریز

در اینجا ستاره هایی را که آبریز را تشکیل می دهند آورده شده اند. آیا می توانید چیزی شبیه به مردی را ببینید که از کوزه ای آب میریزد؟

تصویر صورت فلکی آبریز

حتی اگر ستاره های موجود در آبریز را با خطوط وصل کنیم ، بازهم دیدن چنین تصویری دشوار است. پس چطور ممکن است کسی حتی فکر کند که  این ستاره ها تصویر یک مرد را که از کوزه اش آب  میریزد را تشکیل میدهند؟

                                      ستاره ها ی صورت فلکی آبریز که با خطوط به هم وصل شده مشخص شده اند

اما این نشانه به اوایلتاریخ بشربرمی گردد. در اینجا نشانه ها ی زودیاک  را در معبد دندرا مصر با بیش از 2000 سال قدمت میبینیم. تصویر آبریز با دایره ای به رنگ قرمز مشخص شده است. همچنین می توانید در این طرح مشاهده کنید که آب به روی یک ماهی می ریزد.

     علامت های زودیاک در دندرا در مصر، تصویر آبریز با دایره ی قرمز مشخص شده است

این پوستر جغرافیایی از علامت های زودیاک  آبریز را در نیمکره جنوبی نشان می دهد.

                                         پوستر جغرافیایی علامت های زودیاک

حتی ستاره های تشکیل دهنده آبریز را با خطوط  به هم متصل کنیم، اما هنوز هم نمی توان آبریز را در این صورت فلکی دید.

آبریز و رودخانه ی آب

تصویری قدیمی از مرد آبریز در حال ریختن آب برای ماهی

                                             مرد آبریز در حال ریختن آب برای ماهی

مانند سایر صورت فلکی ها ی زودیاک ، تصویر آبریز از خود این صورت فلکی مشخص نیست.. بلکه ایده ی حامل آب ابتدا از چیزی غیر از ستارگان آمده است. اولین ستاره شناسان این ایده را روی ستاره ها قرار دادند تا آیندگان آن را یاد بگیرند.

اما چرا؟

این علامت برا ی پیشینیان چه معنایی داشت؟ چرا آبریز از زمان های بسیار قدیم با صورت فلکی ماهی جنوبی مرتبط بوده است به طوری که آب جاری از کوزه ی او به سمت ماهی می رود؟

داستان قدیمی زودیاک ها

ما در فصل اول (دوشیزه) دیدیم که در قرآن و کتاب مقدس / کتاب آمده است که خداوند صورت فلکی  ستارگان را ساخته است. او آنها را به عنوان نشانه هایی برا ی هدایت بشر قرار داده است. حضرت آدم و پسرانش آنها را به فرزندان خود آموختند. صورت فلکی دوشیزه ظهور عیسی مسیح (ع) را پیشگویی کرد. ما درباره ی جنگ او با شیطان توضیح دادیم و اکنون در این بخش فواید پیروزی او را بررسی میکنیم.

معنا ی اصلی آبریز

آبریز دو حقیقت بزرگ را به قدیمی ها گفته است که امروزه برای ما نیز حکم میکند.

۱ . ما مردم تشنه ای هستیم (صورت فلکی ماهی جنوبی نماد این مردم است)

۲ . تنها مایعی که تشنگی ما را برطرف میکند آبی از که از کوزه ی مرد آبریز جاری است.

ما تشنه هستیم

پیامبران منظور از این تشنگی را به روش ها ی مختلف توضیح دادند. حضرت داوود در زبور این تشنگی را اینگونه توصیف کرده است:

چنانکه آهو برا ی نهر ها ی آب اشتیاق دارد، همچنان ای خدا، جان من اشتیاق شدید برا ی تو دارد. ۲ آری، جان من تشنه ی خداست، تشنه ی خدا ی زنده، کی میتوانم به حضور او بروم و او را ستایش کنم؟

مزامیر ۴۲: ۱-۲ (زبور)

ای خدا، تو خدا ی من هستی، در صبح سحر تو را می طلبم، جان من مشتاق توست، تمام وجودم همچون زمینی خشک و بی آب تشنه ی توست.

مزامیر ۶۳: ۱ (زبور)

ما مشکلات وقتی بوجود می آیند که ما می خواهیم این عطش را با ‘آب ‘دیگری برطرف کنیم. ارمیای پیامبر گفه است که این ریشه در گناهان ما دارد.

زیرا قوم من مرتکب دو خطا شدند، اول اینکه، مرا که چشمه ی آب حیات هستم ترک نموده اند و دوم اینکه رفته اند و برا ی خود حوض هایی شکسته ساخته اند که نمیتواند آب را در خود نگه دارد.

ارمیا ۲: ۱۳

چیز های دنیوی که ما دنبال می کنیم زیاد است: پول ، رابطه جنسی ، لذت ، کار ، خانواده ، ازدواج ، وضعیت اجماعی. اما اینها نمی توانند به تنهایی ما را راضی کنند و ما در نهایت “تشنه” ی بیشتر هستیم. این همان چیزی است که سلیمان ، پادشاه بزرگی که به حکمت و دانشش مشهور است ، آن را تجربه کرده و درباره آن نوشت. اما برای رفع تشنگی چه کاری میتوانیم انجام دهیم؟

دلو ها ی ایشان از آب لبریز خواهد بود و بذر هایشان با آب فراوان آبیاری خواهد شد. پادشاه ایشان از اجاج بزرگتر خواهد بود و کشورشان بسیار سر افراز خواهد گردید.

اعداد ۲۴: ۷ (تورات)

حضرت عیسی (ع) همچنین داده است:

زمانی خواهد رسید که پادشاهی عادل بر تخت سلطنت خواهد نشست و رهبرانی با انصاف مملکت را اداره خواهند کرد. ۲ هر یک از آنان پناهگاهی در برابر باد و طوفان خواهد بود. آنان مانند جوی آب در بیابان خشک، و مثل سایه ی خنک یک صخره ی بزرگ در زمین بی آب و علف خواهند بود.

اشعیا ۳۲: ۱-۲

۱۷ وقتی فقرا و نیازمندان دنبال آب بگردند و پیدا نکنند و زبانشان از تشنگی خشک شود، من به دعا ی ایشان جواب خواهم داد. من که خداوند، خدا ی اسرائيل هستم و هرگز آنان را ترک نمیکنم.

اشعیا ۴۱: ۱۷

رفع تشنگی

اما چگونه این تشنگی رفع میشود؟ پیامبر در اینباره ادامه میدهد:

بر زمین تشنه ات آب خواهم ریخت و مزرعه ها ی خشک تو را سیراب خواهم کرد. روح خود را بر فرزندانت خواهم ریخت و ایشان را با برکات خود پر خواهم ساخت.

اشعیا ۴۴: ۳

در انجیل، پیامبر عیسی مسیح (ع) اعلام کرده است که خود او منشاء این آب است (درواقع به زندگی ما معنا میبخشد.)

روز آخر که مهمترین روز عید بود، عیسی با صدا ی بلند به مردم فرمود: هر که تشنه است، نزد من بیاید و بنوشد. ۳۸  چنانکه کتاب آسمانی میفرماید، هر که به من ایمان بیاورد، از وجود او نهر ها ی آب زنده جاری خواهد شد. ۳۹ منظور عیسی از نهر ها ی آب زنده، همان روح القدس بود که به کسانی داده میشود که به عیسی ایمان آورند. ولی روح القدس هنوز به کسی عطا نشده بود، چون عیسی  هنوز به جلال خود در آسمان بازنگشته بود.

یوحنا ۷: ۳۷-۳۹

انجیل توضیح میدهد که “آب” نمادی از روح است که برای زندگی در مردم پنطیکاست آمده است.

آنگاه  فرشته ای رودخانه ی آب حیات را به من نشان داد که مثل بلور صاف و زلال بود. رودخانه از تخت خدا و بره جاری میشد.

مکاشفه ۲۲: ۱

در حال نوشیدن

چه کسی بیش از همه به آب نیاز دارد؟ جواب ماهی است (بنابراین آبریز آب خود را به ماهی میدهد). این پیروزی و برکاتی که انسان (که از نسل دوشیزه است) بدست آورده است را نشان می دهد ، این برکات مطمئناً توسط کسانی دریافت خواهد شد که برای آنها تلاش کنند. برای دریافت این برکات ما باید:

خداوند می فرماید: ای همه ی تشنگان، نزد آبها بیایید، ای همه ی شما که پول ندارید، بیایید نان بخرید و بخورید. بیایید شیر و شراب را بدون پول بخرید و بنوشید. ۲ چرا پول خود را خرج چیزی میکنید که خوردنی نیست؟ چرا دسترنج خود را صرف چیزی میکنید که سیرتان نمی کند؟ به من گوش کنید و از من اطاعت کنید تا بهترین خوراک را بخورید و از آن لذت ببرید. ۳ ای قوم من، با گوشها ی باز و شنوا نزد من بیایید تا زنده بمانید. من با شما عهدی جاودانی میبندم و برکاتی را که به داوود پادشاه وعده داده ام به شما میدهم.

اشعیا ۵۵: ۱-۳

فصل بعدی، ماهی،  به بررسی این موضوع میپردازد. این آب مقدس در دسترس همه ی ما هست.

طالع نشانه ی آبریز در دستنوشته ها ی قدیمی

طالع بینی در انگلیسی Horoscope ترجمه میشود و ریشه در کلمه ی یونانی Horo به معنای ساعت و زمان دارد، همچنین نوشته های پیامبران برای نشان کردن زمان های به خصوص بوده اند. عیسی مسیح (ع) درباره ی آبریز اینگونه توضیح میدهد:

مسیح جواب داد: مردم با نوشیدن این آب باز هم تشنه میشوند. ۱۴ ولی کسی که از آبی که من بدهم بنوشد، به هیچ عنوان تشنه نخواهد شد، بلکه آن آب در وجودش تبدیل به چشمه ای جوشان خواهد شد و او را به زندگی جاوید خواهد رساند.

عیسی جواب داد: ای زن، حرفم را باور کن، زمانی میرسد که برای پرستش پدر نه به این کوه رو خواهیم آورد نه به اورشلیم. ۲۲ شما سامری ها درباره ی کسی که میپرستید چیزی نمیدانید اما ما یهودی ها او را میشناسیم، زیرا نجات به وسیله ی یهود به این دنیا میرسد. ۲۳ اما زمانی میاید که درواقع همین الآن است، که پرستندگان واقعی، پدر را به روح و راستی و راستی پرستش خواهند کرد. پدر طالب چنین پرستندگانی است. ۲۴ زیرا خدا روح است و هرکه بخواهد او را بپرستتد، باید به روح و راستی بپرستد.

یوحنا ۴: ۱۳-۱۴، ۲۱-۲۴

اکنون ما در بازه ی زمانی ای که صورت فلکی آبریز پیش بینی کرده است هستیم. این دوران از دورانی که صورت فلکی بزکوهی پیش بینی کرده بود طولانی تر است. در زمان حال عیسی مسیح (ع) همان آبریز است که به ما زندگی ابدی را پیشنهاد میدهد.

در این ورس عیسی مسیح (ع) کلمه ی ‘ زمان’ را دو بار به کار برده است. زمان یا ساعت در یونانی Horo معنا میشود که ریشه در کلمه ی horoscope  دارد که به معنا ی فال یا طالع است.

طالع نشانه ی زودیاک آبریز

طالع نشانه ی زودیاک شما به شرح زیر است.

خودت را بشناس و دوست داشته باش، به این پرسش جواب بده که در اعماق وجود خود به دنبال چه چیزی هستید و تشنه ی چه چیزی هستید؟ از نظر اطرافیانتان این تشنگی در کدام یک از صفات شما پدیدار است. این چیزی که به دنبالش هستید ممکن است پول، زندگی طولانی تر، رابطه ی جنسی، ازدواج یا روابط عاشقانه باشد. مراقب باشید چرا که در تلاش برا ی رسیدن به آن ها ممکن است در روابطتان با خانواده، همکاران و شریک زندگیتان دچار مشکل شوید. مراقب باشید که در راه رسیدن به آنچه دنبال آن هستید، آنچه دارید را از دست ندهید.

اکنون زمان مناسبی است که از خود بپرسید منظور از “آب زنده” چیست. چه خصوصیاتی دارد؟ کلماتی مانند “زندگی ابدی” ، “بهار” ، “روح” و “حقیقت” برای توصیف پیشنهاد آبریز (مسیح) استفاده شد. آنها ویژگی هایی مانند “فراوانی” ، “رضایت” ، “طراوت” را به ذهن می آورند. این می تواند روابط شما را بهبود بخشد، به طوری که شما یک “بخشنده” باشید نه فقط یک “گیرنده”.

اما همه چیز با دانستن هدفتان و صادق بودن در مورد آنچه شما را تحریک می کند شروع می شود. وقتی قلب خود را معاینه می کنید ، زندگی ارزشمندی می یابید.

ادامه ی داستان آبریز و نشانه ها ی زودیاک دیگر

نشانه آبریز در اصل به معنای هدایت برای سلامتی ، عشق و رفاه فقط برای کسانی که بین ۲ بهمن و ۱ اسفند متولد شده اند نبوده است. در اصل این در ستاره ها قرار داده شد تا همه به یاد بیاورند که ما در این زندگی عطش چیز دیگری را داریم. این نشانه مدتها پیش در ستارگان قرار داده شده بود که پسردوشیزه خواهد آمد که ما را برطرف کند و ما را به خوشبختی واقعی برساند. برای اطلاعات درباره ی ابتدا ی داستان زودیاک ها ، به دوشیزه مراجعه کنید. در ادامه ی داستان نشانه ها ی زودیاک ماهی را بررسی میکنیم. برای درک بهتر آبریز میتوانید به لینک ها ی زیر مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *