پرش به محتوا

قوچ هشتمین نشانه ی زودیاک است و نتایج پیروزی عیسی مسیح را به ما نشان می دهد. این نشانه  تصویر یک قوچ را نشان میدهد که سرش را بالا گرفته است و خوشحال است. اگر بین ۱فروردین و ۳۱ فروردین متولد شدید، نشانه ی زودیاک شما قوچ است. این طالع بینی، شما را راهنمایی میکند تا عشق ، خوش شانسی ، ثروت و سلامتی بیابید و خود بهتر بشناسید.

این نشانه در دوران باستان چه مفهومی داشته است؟

آگاه باشید که پاسخ به این سوال ها میتواند شما را به مسیر جدیدی هدایت کند، در حالی که تنها به دنبال بررسی نشانه ی تولدتان بودید.

در فصل دوشیزه دیدیم که در قرآن و کتاب مقدس آمده است که خداوند صورت های فلکی زودیاک را از آغاز تاریخ به عنوان نشانه هایی برای بشر ساخته استاین نشانه ها برای همه مردم ساخته شده اند. بنابراین حتی اگر نشانه ی ماه تولدتان  قوچ نباشد، این داستان ارزش دانستن دارد.

صورت فلکی قوچ

در اینجا تصویری از ستاره ها ی صور فلکی  قوچ را میبینیم. آیا میتوانید چیزی شبیه به قوچ را ببینید که سرش را بالا نگه داشته است؟

ستارگان صورت فلکی قوچ

حتی اگر ستاره ها ی این صورت فلکی را به هم متصل کنیم باز هم تصویر قوچ مشخص نخواهد بود.

ستاره ها ی صورت فلکی قوچ که با خطوط به هم وصل شده مشخص شده اند.

اما این نشانه به سال ها ی دور در تاریخ برمیگردد.  در اینجا تصویری از نشانه ها ی زودیاک در معبد دندرا مصر با بیش از ۲۰۰۰ سال قدمت را میبینیم، تصویر نشانه ی زودیاک قوچ با دایره ی قرمز مشخص شده است.

تصویر نشانه ی زودیاک قوچ که با دایره ی قرمز مشخص شده است.

در زیر تصاویری از نشانه ی قوچ را میبینیم که در ستاره شناسی از آن استفاده میکنند.

تصویر این قوچ چه مفهومی دارد؟

چرا این نشانه برای ما اهمیت دارد؟

تصویر صورت فلکی قوچ
                                                                    تصویر صورت فلکی قوچ

در فصل بزکوهی دیدیم که بز زندگی اش را فدا کرد تا ماهی زنده بماند. اما با اینکه ماهی زنده است اما همچنان در بند و اسیر است، اسیر فساد جسمی و مرگ. ما زندگی با بسیاری از مشکلات روبه را میشویم، پیر می شویم و می میریم! اما امید زیادی به معاد جسمی داریم. پای جلویی قوچ به که به سمت طنابی که ماهی ها را اسیر کرده است، دراز است و آن ها را آزاد میکند. یک اتفاق شگفت انگیز برای آن بز که مرد افتاد (در صورت فلکی بز کوهی) که مرد.  انجیل این موضوع را اینگونه توصیف می کند:

۶ آنگاه دیدم که در بین همان تخت سلطنت و در میان آن حیوانات و پیران، بره ای ایستاده بود، که علامت برۀ قربانی شده را داشت. آن بره دارای هفت شاخ و هفت چشم بود. هفت چشمی که هفت روح خدا هستند و به تمام دنیا فرستاده شده اند.۷بره پیش آمد و طومار را از دست راست تخت نشین گرفت. ۸همین که او آنرا گرفت آن چهار حیوان و بیست و چهار پیر، پیش بره سجده کردند. پیران به یک دست چنگ داشتند و به دست دیگر جام های زرینِ پُر از بخور که نشانۀ دعاهای مقدسین است.

۹ آن ها سرود نوی می سرائیدند: تو شایسته ای که، طومار را بگیری، و مُهرهایش را باز کنی، زیرا تو کشته شدی و با خون خود مردمان را از هر قبیله و زبان، از هر ملت و امت برای خدا خریدی.

۱۰تو آنها را به سلطنت رسانیدی تا به عنوان کاهنان، خدای ما را خدمت کنند و آن ها بر زمین فرمانروایی خواهند کرد.

۱۱آنگاه نگاه کردم و صدای فرشتگان بی شماری را که صدها هزار و هزاران هزار بودند، شنیدم. آن ها دَور آن تخت و حیوانات و پیران ایستاده بودند

 ۱۲و با صدای بلند فریاد می زدند: برۀ قربانی شده شایسته است تا قدرت و ثروت و حکمت و توانایی، حُرمت و جلال و تمجید بیابد.

۱۳آنگاه می شنیدم که همۀ موجودات آسمان و زمین و زیر زمین و بحر و هرچه در آن ها است فریاد می کردند:

ستایش و عزت، جلال و قدرت، از آنِ کسی باد که بر تخت سلطنت می نشیند و تا به ابد از آنِ بره باد!

۱۴و آن چهار حیوان گفتند: «آمین» و پیران سجده نموده، او را پرستش کردند.

مکاشفه ۵: ۶-۱۴

قوچ-بره زنده است!

خبر شگفت انگیزی که از ابتدای تاریخ بشر برنامه ریزی شده بود، این است که بره ، اگرچه کشته شده  بود اما دوباره زنده شده است. بره کشته شده  نماد چه کسی بود؟ پیامبر یحیی! به داستان حضرت ابراهیم فکر کنید که در مورد عیسی مسیح گفت:

روز بعد یوحنا دید که عیسی به طرف او می آید و گفت ، “ببین ، بره خدا ، که گناهان جهان را می برد!

یوحنا 1:29

عیسی مسیح (ع) سه روز پس از به صلیب کشیده شدن به زندگی برگشت. انجیل میگوید که او چهل روز بعد، پس از حضور در کنار شاگردانش، به بهشت رفت. بنابراین بره زنده و در بهشت است – درست همانطور که صورت فلکی قوچ نشان میدهد.

یوحنا ادامه میدهد:

۹بعد از این نگاه کردم و گروه بزرگی را دیدم که به شمار نمی آمد. از همۀ ملتها و همۀ قبایل و امتها و زبانها در پیش تخت سلطنت و در مقابل بره ایستاده بودند. آن ها لباس سفیدی به تن داشتند و شاخه ای از درخت خرما در دست شان بود ۱۰و با هم فریاد می زدند: نجات ما از جانب خدایی است که بر تخت سلطنت می نشیند و از جانب بره است.

مکاشفه ۷: ۹-۱۰

درواقع صورت فلکی ماهی نماد همین جمعیت است اما اکنون گروههای زوال و مرگ شکسته شده است. قوچ بندهایی را که ماهی ها را اسیر کرده بود را را شکسته است و به آنها رستگاری و زندگی ابدی را داده است.

نشانه ی زودیاک قوچ در نوشته های قدیمی

طالع بینی در انگلیسی Horoscope ترجمه میشود و ریشه در کلمه ی یونانی Horo به معنای ساعت و زمان دارد، همچنین نوشته های پیامبران برای نشان کردن زمان های به خصوص بوده اند. ما در باره ی “زمان ”  هایی که صورت فلکی دوشیزه و ماهی پیش بینی کرده بودند خواندیم.  کلمه  ی یونانی دیگر در Horoscope است – skopus (σκοπός) – که به معنی نگاه کردن، فکر کردن یا در نظر گرفتن است. صورت فلکی قوچ،  بره جاویدان خدا را به تصویر می کشد و هیچ دوره زمانی مشخصی برای بازگشت او پیش بینی نکرده است.

 ۳هیچ عملی را از روی هم چشمی و خودخواهی انجام ندهید، بلکه با فروتنی، دیگران را از خود بهتر بدانید. ۴به نفع دیگران فکر کنید و تنها در فکر خود نباشید. ۵طرز تفکر شما در بارۀ زندگی باید مانند طرز تفکر مسیح عیسی باشد:

۶اگرچه او از ازل دارای اُلوهیت بود، اینرا غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند، ۷بلکه خود را از تمام برتری های آن خالی نموده به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد.

۸چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پست تر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ ـ حتی مرگ بر روی صلیب ـ را بپذیرد.

۹از این جهت خدا او را بسیار سرافراز نمود و نامی را که مافوق جمیع نامهاست به او عطا فرمود.

۱۰تا اینکه همۀ موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی زانو بزنند.

۱۱و همه برای جلال خدای پدر، با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح، خداوند است.

فیلپیان ۲: ۳-۱۱

قوچ هیچ گاه محدود نمیشود و درجات مشخصی از جلال و شکوه را پشت سر گذاشته است. خدا از ابتدا برنامه ریزی کرد که مسیح با انسان شدن خادم شود و بمیرد. نشانه ی دوشیزه درباره ی او توضیح داد و نشانه ی بز کوهی تسلیم او در برابر مرگ برای نجات ما را توضیح داد. اما مرگ پایان داستان نبود – مرگ نتوانست او را شکست دهد و اکنون در بهشت ، زنده است. او آماده می شود تا در آخرت حاضر شود تا دشمن خود را نابود کند ، همانطور که کماندار پیش بینی کرده است.

طالع نشانه ی زودیاک شما

روشنایی صبح بعد از شب تاریک فرا می رسد. در زندگی لحظاتی  خواهد بود ممکن است وسوسه شوید که تسلیم شوید و یا به چیزی کمتر از آنچه برای آن ساخته شده اید و لیاقتش را دارید اکتفا کنید. برای یافتن انگیزه و ادامه کار باید از شرایط و وضعیت خود عبور کنید. این شمایید که سرنوشت نهایی خود را رقم میزنید. قوچ (مسیح)، در بالاترین مکان است و شما را با خود به آنجا می برد. حتی اگر دشمن خدا بودید ، از طریق فداکاری مسیح رابطه شما با خدا نیتواند دوباره شکل بگیرد. برای رستگاری باید راه او را دنبال کنید، و او قبل از اینکه به پیروزی نهایی برسد شکست خورد – بنابراین شما نیز این مسیر را طی خواهید شد.

چگونه می توان این مسیر را ادامه داد و تسلیم نشد؟ همیشه سعی کنید از زندگی  لذت ببرید. باز هم می گویم: شادی کن! اجازه دهید لطافت شما در تمام روابطتان مشهود باشد. ظهور او نزدیک است. مضطرب هیچ چیز نباشید ، اما در هر شرایطی ، با دعا و درخواست ، با شکرگزاری ، درخواست های خود را از خداوند بخواهید.  و صلح خدا ، که فراتر از درک شما است ، قلب و ذهن شما را محافظت می کند. مثبت باشید و به هر آنچه درست است، نجیب وهرچه خالص و دوست داشتنی است، هرچه قابل تحسین است – اگر چیزی عالی یا ستودنی است – فکر کنید.

بازگشت بره

دومین بخش از داستان زودیاک ها نیز به پایان رسید، که درباره ی فواید پیروزی مسیح (ع) به ما توضیح داد. پس چرا هدیه ی زندگی او را دریافت نکنیم؟

بخش آخر این داستان ها (فصل ۹-۱۲) درباره ی بازگشت او و فوایدش (همانطور که خودش قول داده بود) صحبت میکند.

همانطور که یوحنا گفت:

۱۶و به کوه و صخره ها گفتند: به روی ما بیفتید و ما را از چهرۀ تخت نشین و از خشم و غضب بره پنهان کنید.

مکاشفه ۶: ۱۶

این موضوع را در نشانه ی زودیاک گاو بررسی میکنیم. برای  بررسی ابتدا ی داستان نشانه های زودیاک به نشانه ی زودیاک دوشیزه مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر درباره ی نشانه ی قوچ به لینک های زیر مراجعه کنید:

نشانه ی سوم ابراهیم-قربانی کردن

عیسی مسیح اعلام جهاد میکند

اولین ثمره ی بازگشت از مرگ

درک هدی ی زندگی و به دست آوردن آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *