پرش به محتوا

اگر در تاریخ ۱ دی تا ۱ بهمن به دنیا آمده اید، نشانه ی زودیاک شما بز کوهی است. .  فال امروز شما را به سمت ثروت و برکت ،که با توجه به تاریخ تولد شما در رابطه با دوازده علامت زودیاک تعیین شده است ، هدایت می کند و به شما اطلاعات بیشتری در مورد خصوصیاتتان میدهد.  ستاره شناسی مدرن با استفاده از طالع بینی ما را به سوی عشق واقعی (فال عشق) یا تصمیم گیری درمورد موفقیت و موفقیت در روابط ، سلامتی و ثروت راهنمایی می کند.

این صورت فلکی تصویر یک بز کوهی را با پایین تنه ی ماهی نشان میدهد. اما این بز-ماهی از کجا آمده است؟

بز کوهی پنجمین نشانه ی زودیاک از دوازده تا ی آنهاست. ما در چهار فصل اول درباره ی کسی که باعث تبرعه ی ما از گناهانمان میشود و کشمکش او با دشمنش صحبت کردیم.

مبحث بعدی با بز کوهی شروع میشود و درباره ی تاثیر آن نجات گر بر بشریت صحبت میکنیم. در این بخش ما به سرانجامی که در انتظارمان است و نعمت هایی که خدا به ما داده است را بررسی میکنیم.

این بخش با بز کوهی آغاز میشود و با قوچ پایان میابد. دو نشانه ی میانی آبریز و ماهی هستند.  

این نشانه ی زودیاک برای راهنمایی همه است، بنابراین حتی اگر در تاریخ ۱ دی تا ۱ بهمن به دنیا نیآمده اید، باز هم این داستان ارزش دانستن و یادگیری دارد.

صورت فلکی بز کوهی در ستاره شناسی

بز کوهی یک صورت فلکی است که تصویر یک بز را با دم ماهی تشکیل می دهد. در اینجا ستاره های تشکیل دهنده ی این صورت فلکی به وسیله خطوط متصل شده اند. آیا می توانید چیزی شبیه ماهی یا بز در این تصویر ببینید؟ من نمی توانم. چگونه کسی حتی می تواند یک  بز-ماهی  را از این ستاره ها تصور کند؟

صورت فلکی بز کوهی

بزو ماهی از نظر ماهیت با هم هیچ ارتباطی ندارند. اما این نشانه تا آنجا که در تاریخ بشر می دانیم برمی گردد. در اینجا تصویری از زودیاک  ها رادر معبد دندرا مصر میبینیم که بیش از 2000 سال قدمت دارد و تصویر آن از بز-ماهی با دایره ی قرمز مشخص شده است.

همانند صورت های فلکی ها ی قبلی ، تصویر بز-ماهی از خود این صورت فلکی مشخص نیست، بلکه ایده یک ماهی بز ابتدا از چیزی غیر از ستاره ها بوجود آمد.  اما چرا؟ از نظر قدیمی ها چه معنایی داشت؟

بز-ماهی

تصویر این صورت فلکی یک بز را نشان می دهد  که سر خود را خم کرده است ، در حالی که پای راست آن در زیر بدنش جمع شده است و به نظر می رسد که او قادر به استفاده از دست چپ خود نیست. به نظر می رسد بز در حال مرگ است. اما دم ماهی نرم ، خمیده و پر از نشاط و حیات است.

بز در حال مرگ است اما دم ماهی تازه و زنده است

از آغاز تاریخ بشریت ، بز (و گوسفند) موجوداتی بودند که  برای خدا قربانی می کردند. تورات به ما می گوید که حضرت هابیل ، پسر آدم و حوا ، از گله  خود گوسفند قربانی می کرد. خدا قربانی ها ی او را پذیرفت اما قربانی ها ی قابیل را قبول نکرد. حضرت ابراهیم (ع) یک قوچ (بز یا گوسفند نر) را به جای پسرش عرضه کرد و خداوند آن را پذیرفت. خداوند به حضرت هارون ، برادر موسی پیامبر (ص) دستور داد که هر ساله دو بز قربانی کند. یکی قربانی می شد دیگری آزاد شد. اینها همه نشانه هایی بود تا به ما بیاموزد که برای نجات ما از سبک بودن کار های خوبمان در کفه ی ترازو ی الهی، به یک قربانی برای زندگی نیاز است. پیامبر عیسی مسیح (ع) ، فداکارانه و داوطلبانه بر روی صلیب قربانی شد و این کار را برای ما انجام داد.

زانو زدن بز کوهی و تسلیم او برا ی مرگ این موضوع را پیش بینی کرده بود و عیسی مسیح (ع) تحقق این پیش بینی است.

دم ماهی


اما مفهوم دم ماهی در این نشانه چیست؟  برای این منظور به بررسی کوتاهی از یک رسم دیگر می پردازیم. جشن سال نو چینی در دی / بهمن برگزار می شود و سنتی است که به هزاران سال قبل برمی گردد. این جشنواره با تزییناتی که چینی ها بر در آنها آویزان می کنند جشن گرفتته میشود. در اینجا چند تصویر از این  تزیینات می بینیم.

کارت سال نو ی چینی
تزیینات سال نو ی چینی
                                                                                     تصویر ماهی ها- روی تزیینات سال نو ی چینی

همانطور که مشاهده  روی تمام این تزیینات تصویر ماهی نشان داده می شود، زیرا از زمان های بسیار قدیم ، ماهی ها نمادهای زندگی و فراوانی بودند.

به همین ترتیب ، در زمان باستان ، ماهی نمایانگر انبوه انسانهای زنده  بوده است که برای زندگی هر یک از آنها قربانی ای تقدیم شده بود.

عیسی مسیح (ع) برای به تصویر کشیدن کسانی که برایشان قربانی شد از ماهی استفاده میکرد.

۴۷و۴۸ باز میتوان ملکوت آسمان را اینچنین توصیف کرد. ماهیگیران تور ماهیگیری را در داخل آب می اندازند و انواع گوناگون ماهی را در تورشان جمع میشوند. سپس آنرا به ساحل می کشند و ماهی ها ی خوب را از بد جدا میکنند و خوب ها را در ظرف میریزند و بد ها را دور می اندازند.

متی ۱۳: ۴۷-۴۸

وقتی حضرت عیسی مسیح (ع)  تکالیف آینده  و کار شاگردان خود را توضیح داد ، فرمود:

۱۸روزی عیسی در کنار دریاچه ی جلیل قدم میزد که شمعون پطرس و برادرش اندریاس را دید که سوار بر قایق دید که تور ماهیگیری به دریا انداخته بودند، زیرا شغل هر دو ماهیگیری بود. ۱۹ عیسی ایشان را خوانده، گفت: به دنبال من بیایید و من به شما نشان می دهم که چگونه مردم را برای خدا صید کنید.

متی ۴: ۱۸-۱۹

در هر دو ورس منظور از ماهی گروهی از مردم هست که سعادت رفتن به بهشت را به دست میاورند.

طالع صورت فلکی بز کوهی

واژه ی طالع در انگلیسی Horoscope   معنا میشود که ریشه در کلمه ی یونانی ‘horo’ دارد، که به معنای زمان مشخص است. نوشته ها و سخنان پیامبران نیز زمان های مهم را برای ما مشخص کرده اند.

۱۴هنگامی که وقت شام فرا رسید، عیسی با دوازده رسول سر سفره نشست. ۱۵ آنگاه به ایشان فرمود: با اشتیاق زیاد منتظر چنین لحظه ای بودم، تا پیش از آغاز رنج و زحماتم، این شام را با شما بخورم. ۱۶ زیرا به شما میگویم که دیگر از این شام  نخواهم خورد تا آن زمان که در ملکوت خدا، مفهوم واقعی آن جامه تحقق بپوشد. ۲۰ به همین ترتیب، پس از شام پیاله ای دیگر به اشان داد و گفت: این پیاله، نشان دهنده ی پیمان تازه ی خداست که با خون من مهر میشود، خونی که برای نجات شما ریخته میشود.

لوقا ۲۲: ۱۴-۱۶و۲۰

این “ساعت” زمانی است که  بز در این صورت فلکی مشخص کرده  است. این زمان بیش از 1500 سال قبل ، با عید فصح مشخص شده بود. عیسی مسیح (ع) با بیان اینکه خون او نیز به همین ترتیب برای آنها و ما ریخته می شود ، معنای کامل عید فصح را آشکار کرد. او می میرد تا ما زندگی را بدست آوریم.

۱۴سپس همانطور که نگاه میکردم، ابری سفید دیدم که یک نفر شبیه انسان بر آن نشسته است. بر سر او تاجی زرین و در دستش داس تیزی به چشم می خورد. ۱۵ فرشته ی دیگری از درگاه خداوند آمد و به کسی که بر ابر نشسته بود، با صدا ی بلند گفت: داس را به کار بیانداز و درو کن چون زمان درو است و محصول زمین رسیده است. ۱۶ پس او که بر ابر نشسته بود داس خود را به کار انداخت و محصول زمین درو شد.

مکاشفه ۱۴: ۱۴-۱۶

در نوشته های پیامبران آمده است که زمانی فرا خواهد رسید که کسانی که به مسیح ملحق شده اند ، در پایان در برداشت بهشت شرکت می کنند. این همان ساعتی است که شاگردان عیسی مسیح (ع) ماهی را در تور می آورند.

فال نشانه ی بز کوهی شما

فال امروز شما به شرح زیر است.

این نشانه می گوید که زندگی چیزی بیشترنسبت به نظر ما آید است. شما باید این واقعیت را بپذیرید که شما مسئول اداره ی کائنات نیستید. همانطور که قوانین فیزیکی حاکم بر حرکت سیارات وجود دارد ، قوانین معنوی نیز بر شما حاکم است. بهتر است این واقعیت را بپذیرید تا اینکه به مبارزه ادامه دهید یا سعی کنید آن را دور بزنید. در غیر این صورت متوجه خواهید شد که مخالفت با این قوانین به نفع شما نیست.

بهترین زمان برای همگام سازی خود با این قوانین معنوی همین حالاست. به جای تلاش برای درک همه چیز ، تشکر و قدردانی کنیم. کسی وجود دارد شما برایش مهم هستید، به گونه ای که حتی زندگیش را برای شما میدهد و خود را قربانی میکند، سعی کنید “تشکر” کنید. شکرگزار بودن ویژگی است که می تواند بسیاری از مشکلات را در هر رابطه ای حل کند. و تشکر می تواند مستقیماً از قلب شما ، در هر زمان و هر روز انجام شود. پس از آن زندگی شما شروع معنا دار شدن میکند. جسور باشید ، جهت جدیدی را انتخاب کنید و شکرگزار باشید.

در ادامه ی داستان نشانه ها ی آسمانی و نشانه ی بز کوهی

این صورت فلکی قربانی شدن مسیح (ع) و کسانی را که این قربانی شدن برایشان انجام شد را به تصویر میکشد. در فصل بعد به بررسی نشانه ی آبریز می پردازیم. برای بررسی داستان نشانه ها ی زودیاک از ابتدا به نشانه ی دوشیزه مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *