پرش به محتوا

ماهی هفتمین نشانه ی زودیاک است و نتایج پیروزی عیسی مسیح را به ما نشان می دهد. این نشانه  تصویر دو ماهی را نشان میدهد که توسط یک طناب به هم گره خورده اند. اگر بین ۲ اسفند و ۳۰ اسفند متولد شدید، نشانه ی زودیاک شما ماهی است. این طالع بینی، شما را راهنمایی میکند تا عشق ، خوش شانسی ، ثروت و سلامتی بیابید و خود بهتر بشناسید.

این نشانه در دوران باستان چه مفهومی داشته است؟

چرا پیشینیان این ستارگان را با تصویر دو ماهی که به هم متصل شدند میشناختند.

آگاه باشید که پاسخ به این سوال ها میتواند شما را به مسیر جدیدی هدایت کند، در حالی که تنها به دنبال بررسی نشانه ی تولدتان بودید.

در فصل اول (دوشیزه) دیدیم که در قرآن و کتاب مقدس آمده است که خداوند خود صورت فلکی زودیاک را به عنوان نشانه هایی برای بشر ساخته است. این نشانه ها ی باستانی ستارگان، برای همه مردم است. بنابراین حتی بین ۲ اسفند و ۳۰ اسفند متولد نشدید و نشانه ی زودیاک شما “ماهی” نیست ، این داستان ارزش دانستن دارد و به شما کمک میکند.

صورت فلکی ماهی

در اینجا ستارگان تشکیل دهنده ماهی را مشاهده میکنید. آیا می توانید چیزی شبیه دو ماهی را که یک طناب طولانی آنها را کنار هم نگه داشته است ، در این عکس مشاهده کنید؟

                      ستارگان تشکیل دهنده ی صورت فلکی ماهی

حتی اتصال ستاره ها در صورت فلکی ماهی با خطوط نیز باعث آشکار شدن تصویز ماهی ها نمی شود. چگونه ستاره شناسان اولیه دو ماهی را از این ستاره ها تشخیص دادند؟

                                                                          صورت فلکی ماهی که با خطوط به هم متصل مشخص شده است
                 تصویر نشانه ها ی زودیاک در معبد دندرا ی مصر، تصویر “ ماهی” با دایره ی قرمز مشخص شده است
در زیر تصویری از نشانه ی ماهی را میبینیم که در ستاره شناسی از آن استفاده میکنند.

این دو ماهی چه مفهومی دارند؟

طنابی که این دو را به هم متصل کرده است به چه معناست؟

چرا این نشانه برای ما اهمیت دارد.؟

معنا ی اصلی نشانه ی ماهی

در فصل قبل (نشانه ی بز کوهی) دیدیم که دم ماهی در حال جان گرفتن و بز در بستر مرگ بود. آبریز درباره ی آن  آب حیاتی که به ماهی جان میدهد، توضیح داد. ماهی نماد آن گروهی از مردم است که آب حیات را دریافت میکنند. این موضوع در زمان حضرت ابراهیم (ع) پیش بینی شده بود، خدا به او قول داده بود که:

همه ی مردم دنیا از تو برکت خواهند یافت.

پیدایش ۱۲:۳

موجب برکت همه ی قوم ها ی جهان خواهند گشت، زیرا تو مرا اطاعت کرده ای.

پیدایش ۲۲:۱۸

این گروه از مردم که از گناهانشان، توسط عیسی مسیح، تبرعه شده اند به دو گروه تقسام میشوند: 

او فرمود: اینک کاری مهمتر از باز آوردن و احیا اسرائیل به تو واگذار میکنم. تو را ای خدمتگزار من، برای بازسازی قبایل یعقوب و اسرائیلی را که نگه داشته ام ، بازگردان .من همچنین تو را به نوری برای غیر یهودیان تبدیل خواهم کرد  تا نجات من تا انتهای زمین برسد.

اشعیا ۴۹:۷

در اینجا پیامبر درباره ‘قبایل یعقوب’ و همچنین ‘غیر یهودیان’ صحبت کرد. این دو گروه درواقع دو ماهی ای هستند که در صورت فلکی ماهی میبینید. هنگامی که عیسی مسیح (ع)  شاگردان خود را صدا کرد ، به آنها گفت:

بدنبال من بیایید و من به شما نشان میدهم که چگونه مردم را برای خدا صید کنید.

متی ۴:۱۹

اولین پیروان عیسی مسیح (ع) از نماد ماهی استفاده کردند تا نشان دهند که متعلق به او هستند

نماد ماهی با کلمات یونانی
نماد ماهی در مقبره ها ی قدیمی رم
دو ماهی که در سنگ حک شده اند

دو ماهی در نشانه ی ماهی نشان دهنده ی قبایل یعقوب و اقوام دیگر هستند که پیرو عیسی مسیح (ع) هستند. طناب نیز آن ها را در ارتباط نگه میدارد و آن ها را به هم وصل میکند.

طناب – اسارت گذرا

دو ماهی در این صورت فلکی نماد دو گروه از مردم هستند که زندگی جداگانه ای دارند و توسط طناب اسیر هستند و به هم وصل هستند. در فصل بعد میبینیم که ماهی ها چگونه توسط قوچ آزاد میشوند.

قوچ میاید تا این طناب را پار ه کند

این تجربه امروز پیروان عیسی مسیح است. انجیل اسارت کنونی ما در رنج ، زوال و مرگ را توصیف می کند – اما با امیدواری منتظر روز آزادی از این اسارت هستیم.

اسارت و عذاب

با وجود این سختی هایی که در زمان حاضر متحمل میشویم، در مقابل جلال و شکوهی که در آینده خدا نصیبمان خواهد ساخت، هیچ است. ۱۹ تمام آفرینش نیز بی صبرانه منتظر روزی است که خدا فرزندان خود را پس از مرگ زنده کند. ۲۱و۲۰ زیرا جهان بر خلاف خواست خود و به دستور خدا محکوم به فنا شد. اما این امید هست که روزی جهان از قید نابودی رها شود و در آزادی پر شکوهی که متعلق به فرزندان خداست، شریک گردد. ۲۲ میدانیم که حتی حیوانات و گیاهان که گرفتار بیماری و مرگ هستند، همچون زنی که در حال به دنیا آوردن فرزندش است درد میکشند و در انتظار این واقعه ی بزرگ روز شماری میکنند. ۲۳ حتی ما مسیحیان که روح خدا را به عنوان نشانه ای از شکوه و جلال آینده در خود داریم، با آه و ناله در انتظاریم تا از درد و رنج آزاد شویم. ما نیز با اشتیاق زیاد در انتظار روزی هستیم که خدا امتیازات کامل ما را به عنوان فرزندانش، به ما عطا کند. یکی از این امتیازات، طبق وعده ی او، بدن تازه ای است که نه دچار بیماری میشود و نه مرگ بر آن قدرت دارد. ۲۴ ما به امید، نجات یافته ایم و امید یعنی انتظار دریافت چیزی که هنوز نداریم. چه کسی در امید به آنچه هم اکنون در اختیار دارد میبندد؟ ۲۵ اما وقتی برای چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده به خدا امیدواریم، باید با صبر و حوصله منتظر آن بمانیم.

رومیان ۸: ۱۸-۲۵

رستگاری در راه است…

ما انتظار داریم که جسممان پس از مرگ به رستگاری برسد.

۵۰ مقصودم این است که بدن خاکی که از گوشت و خون ساخته شده است، نمیتواند وارد ملکوت خدا شود و این بدن های فانی ما شایستته ی زندگی فنا ناپذیر نیست. ۵۱  گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم، ما نخواهیم مرد، بلکه تغییر میکنیم. ۵۲ بلکه در یک لحظه با یک چشم بهم زدن به محض آنکه صدای شیپور آخر شنیده شود، تغییر خواهیم یافت زیرا شیپور به صدا در می آید و مردگان برای زندگی فناناپذیر زنده می شوند و ما نیز تغییر خواهیم یافت. ۵۳ زیرا فنا باید با بقاء پوشیده شود و مرگ با زندگی ابدی پوشیده گردد. ۵۴ زمانی که فنا با بقاء و مرگ با زندگی پوشیده شود، آنچه نوشته شده است تمام خواهد شد که: “مرگ نابود گشته و پیروزی، کامل گردیده است.”

۵۵ ای مرگ، پیروزی تو کجاست و ای مرگ نیش تو کجا؟

۵۶ نیش مرگ از گناه زهرآگین می شود و گناه از شریعت قدرت می گیرد.

۵۷ اما خدا را شکر که به وسیلۀ عیسی مسیح به ما پیروزی بخشیده است.

اول قرنتیان ۱۵: ۵۰-۵۷

طنابی که ماهی ها را در این نشانه اسیر کرده است، وضعیت امروز ما را به تصویر می کشد. اما ما منتظر آمدن آبریز هستیم تا ما را آزاد کند. این آزادی از اسارت در مرگ به همه پیشنهاد می شود. در اصل نشانه ی تولد شما برای راهنمایی شما در تصمیمات روزانه برا ی رسیدن به خوش شانسی ، عشق و سلامتی نیست، بلکه این نشانه اعلام میکند كه نه تنها پيروزي عيسي مسیح (ع) ما را از آب حیات (زندگی ابدی در ملکوت خداوند) بهره مند میکند، ، بلكه روزي او ما را از اسارت تباهي ، گرفتاري و مرگ كه هم اكنون ما را اسير کرده، آزاد خواهد كرد (فنا ناپذیر خواهیم شد).

نشانه ی ماهی در نوشته ها ی قدیمی

طالع بینی در انگلیسی Horoscope ترجمه میشود و ریشه در کلمه ی یونانی Horo به معنای ساعت و زمان دارد، همچنین نوشته های پیامبران برای نشان کردن زمان های به خصوص بوده اند.

۱این چیزها را به شما گفتم تا لغزش نخورید.  ۲شما را از کنیسه ها بیرون خواهند کرد و در حقیقت زمانی می آید که هرکه شما را بکشد گمان می کند که با این کار به خدا خدمت می نماید. ۳این کارها را با شما خواهند کرد، زیرا نه پدر را می شناسند و نه مرا.۴این چیزها را به شما گفتم تا وقتی زمان وقوع آن ها برسد گفتار مرا به خاطر آورید.

یوحنا ۱۶: ۲-۴

۱۱وقتی شما را به کنیسه ها و محاکم و به حضور فرمانروایان می آورند نگران نباشید که چطور از خود دفاع کنید و چه بگوئید، ۱۲چون در همان ساعت روح القدس به شما نشان می دهد که چه بگویید.

لوقا ۱۲: ۱۱-۱۲

ما اکنون در زمانی زندگی میکنیم که آبریز و ماهی پیش بینی کردند. آبریز آب (روح خدا) را آورد تا ماهی ها را زنده کند. اما ما فقط در میانه داستان زودیاک هستیم و پیروزی نهایی را صورت فلکی کماندار پیش بینی کرده است. همانطور که عیسی مسیح (ع) به ما هشدار داد، اکنون و در این زمان با دردسر ، سختی ، آزار و اذیت و مرگ جسمی روبرو هستیم. طناب هایی که ماهی ها را اسیر کرده اند واقعی هستند. با وجود این سختی ها و مشکلات، ما هنوز حق زندگی داریم. روح القدس – حتی در برابر مرگ – ما را تعلیم می دهد و راهنمایی می کند.

طالع نشانه ی زودیاک شما

شما برای ورود به درگاه خداوند باید سختی های زیادی را تحمل کنید. در حقیقت برخی از صفات رایج سفر شما مشکلات ، سختی ها ، پریشانی ها و حتی مرگ است. اجازه ندهید این شما را ناراحت کند. این در واقع به نفع شماست زیرا می تواند سه ویژگی در شما ایجاد کند: ایمان ، امید و عشق. اگر امید خود را از دست ندهید ، این سختی ها باعث رشد شما میشود. گرچه ممکن است در ظاهر هدر رفته باشید ، اما در باطن روز به روز تجدید می شوید. این بدان دلیل است که شما اولین میوه های روح را در خود دارید. بنابراین حتی در حالی که با اشتیاق در انتظار رستگاری بدن خود هستید اما در درون خود با این موضوع کنار نیامده اید، بدانید که این مشکلات برای شما مفید هستند و در آخر سبب رشد شما میشوند.

به خود با این حقیقت انگیزه دهید: خداوند از طریق زنده شدن عیسی مسیح از مرگ ، به شما امید تازه ای داده است و به شما زندگی ای به ارث میرسد که نابود شدنی نیست. این میراث برای شما در بهشت ​​نگهداری می شود ، که با ایمان توسط قدرت خدا محافظت می شود و این رستگاری آماده است که در آخر زمان آشکار شود. شما به شادی دست خواهید یافت، اگرچه اکنون برای مدتی ممکن است مجبور شوید در انواع آزمایشات غمگین شوید. این سختی ها و مشکلات برای اثبات اصالت ایمان شما هستند که در آخر موجب ستایش ، شکوه و افتخار برایتان میشود.

در ادامه ی داستان نشانه ها ی زودیاک

داستان نشانه ها ی زودیاک با نشانه ی دوشیزه آغاز شد. در ادامه به بررسی نشانه ی قوچ میپردازیم.

برای اطلاعات بیشتر، مرتبط با نشانه ی ماهی، به لینک ها ی زیر مراجعه کنید:

رستاخیز: میوه ی زندگی جدید

عیسی مسیح اعلام جهاد میکند: دشمنی متفاوت

عیسی مسیح لازاروس را زنده میکند

درک و دریافت هدیه ی زندگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *