پرش به محتوا

سرطان، که در لاتین به معنا ی خرچنگ است، نشانه ی زودیاکی است که درباره اش صحبت میکنیم. اگر در تاریخ ۱ تیر تا ۱ مرداد متولد شده اید، نشانه ی تولد شما خرچنگ است. شما میتوانید از راهنمایی ها ی آن برای پیدا کردن عشق واقعی، سلامتی، پیشرفت در ارتباطات و بینش درمورد شخصیت خود استفاده کنید.

اما سوال این است که در گذشته این نشانه چه معنایی داشته است؟

آگاه باشید که پاسخ به این سوال ها میتواند شما را به مسیر جدیدی هدایت کند، در حالی که تنها به دنبال بررسی نشانه ی تولدتان بودید.

صورت فلکی خرچنگ

در اینجا ستاره های خرچنگ را میبینید. آیا می توانید چیزی شبیه خرچنگ را در این تصویر ببینید؟ 

تصویری از ستاره های صورت فلکی خرچنگ . آیا می توانید خرچنگ را در این تصویر ببینید؟

حتی  اگر این ستاره ها را با خط به هم متصل کنیم، باز هم تصویر خرچنگ به چشم نمیخورد.

                                                    ستاره ه ی صورت فلکی خرچنگ که با خط به هم متصل کردیم.

تصویری از پوستر جغرافیایی نشانه های زودیاک را میبینید، تصویر صورت فلکی خرچنگ در نیمکره ی شمالی مشخص شده است.

                                                          پوستر جغرافیایی زودیاک ها

این نشانه به سال های دور برمیگردد و همیشه نشان دهنده ی خرچنگ بوده است. اما چطور تصویر خرچنگ به این نشانه داده شده است؟

همانند صورتت فلکی ها ی دیگر، تصویر خرچنگ از این صورت فلکی قابل تشخیص نیست، ایده ی خرچنگ از ابتدا وجود داشته و بعد ها برای به خاطر ماندن به این دسته از ستارگان نسبت داده شده.

چرا؟ معنا ی خرچنگ برای پیشینیان چه بود؟

تصویر خرچنگ

در اینجا چند تصویر از این صورت فلکی را میبینیم.

                               تصویر ستارخ شناسی خرچنگ

در اینجا تصویری از نشانه ها ی زودیاک در معبد دندرا مصر با بیش از ۲۰۰۰ سال قدمت را میبینیم، تصویر صورت فلکی خرچنگ با دایره ی قرمز مشخص شده است.

نشانه ی زودیاک دوپیکر در معبد دندرا ی مصر

اگرچه این طرح به عنوان “خرچنگ” شناخته میشود اما در واقع به نظر می رسد که مانند سوسک است. سوابق مصری حدود ۴۰۰۰ سال پیش ، سوسک Scarabaeus))، نماد مقدس جاودانگی توصیف می کند.

در مصر باستان سوسک نماد تولد مجدد است. مصری ها غالبا خدای خود ،خپری، که خدای طلوع خورشید است را به عنوان سوسک یا به عنوان مردی با سر سوسک ترسناک ترسیم می کردند.

خبری، یکی از خدایان مصر باستان که با سر سوسک نشان داده میشود.

داستان قدیمی خرچنگ

در فصل نشانه ی دوشیزه  دیدیم که قرآن و کتاب مقدس اعلام می کنند که خداوند صورت  فلکی ها را ساخته است. او آنها را برای راهنمایی ما برای رستگاری  قرارداد. بنابراین آدم و پسرانش آنها را به فرزندان خود آموختند. دوشیزه ماجرا را شروع کرد و تولد مسیح را پیشگویی کرد.

خرچنگ این داستان را ادامه میدهد. حتی اگر نشانه ی تولدتان دوپیکر نیست، باز هم این داستان ارزش دانستن دارد.

معنا ی اصلی خرچنگ

مصریان باستان از نظر زمانی بسیار نزدیک به زمان طراحی زودیاک ها هستند ، بنابراین سوسک، به جای خرچنگ، کلید درک معنای نشانه ی خرچنگ در زودیاک باستان است. سر والاس بودج ، مصر شناس این را در مورد خپرا و سوسک  مصریان باستان می گوید:

خپرا یک خدای قدیمی بود و درون خود حاوی جوانه زندگی است و در خود چیزی دارد که در شرف شکل گیری وجود جدید است. بنابراین او نشان دهنده جسد مرده ای بود که بدن معنوی از آن برخاست. او به شکل مردی سوسک برای سر به تصویر کشیده شده است و این حشره نشان او شد زیرا قرار بود خود زاد و خود تولید شود.

سر والاس بودج، ادیان مصر صفحه ی ۹۹

سوسک: نماد قدیمی بازگشت از مرگ

سوسک  قبل از اینکه سرانجام به سوسک بزرگسال تبدیل شود،  چندین مرحله زندگی را پشت سر می گذارد. پس از درآمدن  از تخم ، کرم  می شوند. آنها به عنوان کرم ، زندگی خود را در زمین می گذرانند و از مواد تجزیه کننده مانند سرگین ، قارچ ، ریشه یا گوشت فاسد تغذیه می کنن.

پس از زندگی به عنوان یک کرم دور خود پیله میسازند. در این حالت تمام فعالیت ها متوقف می شود. دیگر غذا دریافت نمی کند. همه حواس را می بندد. تمام عملکردهای زندگیشان خاموش می شود وسوسک درون پیله به خواب می رود. در اینجا  دچار دگردیسی شده و بدن آن حل شده و سپس دوباره جمع می شود. در زمان تعیین شده ای سوسک بزرگسال از پیله خارج می شود. شکل سوسک بالغ آن شبیه جسمی کرم مانند نیست که فقط می تواند در زمین بخزد. حالت سوسک دگرگون می شود، پرواز می کند و به میل خود در هوا و آفتاب اوج می گیرد.

مصریان باستان به سوسک \احترام می گذاشتند زیرا این نماد رستاخیز موعود است.

خرچنگ…مانند سوسک

خرچنگ اعلام می کند که زندگی ما از الگوی مشابهی پیروی می کند. اکنون ما بر روی زمین زندگی می کنیم ، برده های زحمت و رنج ، پر از تاریکی و تردید – گره هایی از ناتوانی ها و مشکلات مانند آشغال های زمین خورده و خاک خورده ، ازطریق کاشت بذر.

سپس زندگی زمینی ما با مرگ خاتمه می یابد و به شرایطی مانند مومیایی می رسد که در آن فرد درونی ما می خوابد ، در حالی که بدن ما منتظر است تا با رسیدن قیامت از گور خارج شود. این معنی و نماد باستانی خرچنگ است – که در هنگام بازگشت مسیح اتفاق میفتد.

خرچنگ: بازگشت به حیات

همانطور که سوسک از خواب خود در پیله خود بیدار میشود ، مردگان نیز بیدار خواهند شد.

و بسیاری‌ از آنانی‌ كه‌ در خاك‌ ‌ خوابیده‌اند بیدار خواهند شد، اما اینان‌ به‌ جهت‌ حیات‌ جاودانی‌ و آنان‌ به‌ جهت‌ خجالت‌ و حقارت‌ جاودانی.و حكیمان‌ مثل‌ روشنایی‌ افلاك‌ خواهند درخشید و آنانی‌ كه‌ بسیاری‌ را به‌ راه‌عدالت‌ رهبری‌ می‌نمایند، مانند ستارگان‌ خواهند بود تا ابدالا´باد.

دانیال ۱۲: ۲-۳

این زمانی اتفاق میفتد که مسیح میاید.

اما واقعیت این است که مسیح پس از مرگ دوباره زنده شد،او نخستین فرد در میان کسانی استت که در روز قیام زنده میشوند. همانطور که به علت گناه، مرگ به این دنیا آمد، به خاطر مسیح جاودانگی پس از مرگ نسیب ما خواهد شد. همه ی ما میمیریم زیرا از نسل گناهکار آدم هستیم، چون هر جا گناه باشد مرگ نیز وجود دارد. اما همه ی کسانی که از آن مسیح باشند پس از مرگ زنده خواهند شد. اما هرکس به نوبت خود، نخستین کسی که زنده شد مسیح بود، سپس به هنگام بتزگشت او، همه ی کسانی که به او تعلق دارند زنده خواهند شد. پس از آن آخرت فرا خواهد رسید. در آن زمان مسیح تمام دشمنان خود را نابود خواهد کرد و سلطنت را به خدا واگذار خواهد کرد. زیرا سلطنت مسیح تا زمانی خواهد بود که دشمنانش را نابود کند. آخرین دشمن او مرگ است که آن هم باید مغلوب و نابود شود. چون خدا اقتدار و حکمرانی را به مسیح سپرده است، البته مشخص است که خود خدا زیر اقتدار و سلطه نیست. سرانجام وقتی مسیح بر تمام دشمنان خود پیروزی یافت، خود را تحت فرمان خدا قرار میدهد.

اول قرنتیان ۱۵: ۲۰-۲۸

خرچنگ: به تصویر کشیدن ذات جدید بدن رستاخیز

از آنجا که سوسک بزرگسال ماهیت دیگری دارد و با بیرون آمدن از پیله از حالت کرم مانند برخاسته است ، ویژگی ها و قابلیت هایی غیرقابل تصور میابد، بنابراین بدن رستاخیز ما با بدن امروز تفاوت خواهد داشت.

اما منزل اصلی ما آسمان است، که نجا دهنده ی ما، عیسی مسیح نیز در آنجاست و ما چشم به راه او هستیم تا برگردد. او به هنگام بازگشت خود، این بدن ها ی فانی ما را دگرگون میکند و به شکل بدن پر جلال خود در خواهد آورد.

فیلیپیان ۳: ۲۰-۲۱

اما شاید کسی بپرسد: چگونه مردگان زنده میشوند؟ به هنگام زنده شدن چه نوع بدنی خواهند داشت؟  چه سوال ناآگاهانه ای! جواب سوالتان را میتوانید در باغچه ی خانه ان بیابید! وقتی دانه ای در خاک میکارید، پیش از آن که سبز شود، نخست میپوسد و میمیرد. و هنگامی که سبز میشود، شکلش با آن دانه ای که کاشتید خیلی فرق دارد، زیرا چیزی که شما میکارید دانه ای کوچک است، خواه گندم، خواه دانه ای دیگر. اما خدا به آن دانه بدنی ازه و زیبا میدهد، همان بدنی که اراده کرده است. از هر نوع دانه گیاهی خاص به وجود میاید. درست همانگونه که دانه ها و گیاهان متفاوتند، بدنها نیز با هم فرق دارند. بدن انسان، حیوانات، ماهی ها و پرندگان همه با هم فرق دارد.  خورشید یک نوع زیبایی و شکوه دارد و ماه و ستارگان جور دیگر. حتی ستارگان نیز متفاوتند. به همین صورت این بدن خاکی و زمینی ما محکوم به مرگ است و با بدنی که بعد از زنده شدن خواهیم داشت متفاوت است.، زیرا آن بدن هرگز نمیمیرد. این بدن باعث رنج و زحمت ماست، چون در معرض بیماری و مرگ قرار دارد، اما آن بدن پر از جلال و شکوه است. بلی این بدن اکنون ضعیف و فانی است اما پر فدرت خواهد شد. به هنگام مرگ بدن نفسانی دفن میشود اما در روز قیامت برمیخیزد.

اگر جسم نفسانی هست، هرآینه روحانی نیز هست. و همچنین نیز مکتوب است که انسان اوّل، یعنی آدم نفس زنده گشت، امّا آدم آخر روح حیاتبخش شد. لیکن روحانی مقدّم نبود بلکه نفسانی و بعد از آن روحانی. انسان اوّل از زمین است خاکی؛ انسان دوّم خداوند است از آسمان. چنانکه خاکی است،خاکیان نیز چنان هستند و چنانکه آسمانی است، آسمانیها همچنان می‌باشن. و چنانکه صورت خاکی را گرفتیم، صورت آسمانی را نیز خواهیم گرفت.

اول قرنتیان  ۱۵: ۳۵-۴۹

دگرگونی خرچنگ: بازگشت او

در زمان بازگشت اواین اتفاق میفتد.

ای برادرانوخواهران نمی‌خواهیم شما از حال خوابیدگان دربسر مرگ بی‌خبر باشید که مبادا مثل دیگران که امید ندارند، محزون شوید.
زیرا اگر باور می‌کنیم که عیسی مرد و برخاست، به همینطور نیز خدا آنانی را که در عیسی خوابیده‌اند با وی خواهد آورد.
زیرا این را به شما از کلام خدا می‌گوییم که، ما که زنده و تا آمدن خداوند باقی باشیم، بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جست.
زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگانِ در مسیح اوّل خواهند برخاست.
آنگاه ما که زنده و باقی باشیم، با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود.
پس بدین سخنان همدیگر را تسلی دهید.

اول تسالونیکیان ۴:  ۱۳-۱۸

طالع نشانه ی خرچنگ در نوشته ها

کلمه یونانی  horo به معنای ساعت یا زمان است ، که ریشه در کلمه ی horoscope  دارد.  پیامبر عیسی مسیح (ع) درباره ی این نشانه و پیش بینی آن میگوید:

به شما می‌گویم هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد، حیات جاودانی دارد و در داوری نمی‌آید، بلکه از موت تا به حیات منتقل گشته است.
به شما می‌گویم که ساعتی می‌آید بلکه اکنون است که مردگان آواز پسر خدا را می‌شنوند و هر که بشنود زنده گردد.
زیرا همچنان که پدر در خود حیات دارد، همچنین پسر را نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته باشد.

یوحنا ۵:  ۲۴-۲۶

در زمانمشخصی آن کسی که این جهان را آفریده است دوباره سخن میگوید و مردگان زنده میشوند. خرچنگ نشان دهنده ی این زمان است.

طالع نشانه ی خرچنگ شما

این نشانه به شما می گوید که دائماً منتظر  قیامت خود باشید. برخی می گویند قیامت نمی آید اما گول نخورید. اگر فقط برای خوردن و آشامیدن و اکنون زندگی می کنید تا بتوانید اوقات خوشی را سپری کنید ، فریب خورده اید. اگر تمام جهان را به دست آورید و آن را مملو از عشق ، لذت و هیجان کنید و روح خود را از دست بدهید ، چه چیزی به دست خواهید آورد؟ بنابراین محکم بایستید. اجازه نده چیزی تو را تکان دهد چشم خود را نه بر آنچه دیده می شود ، بلکه آنچه را که دیده نمیشود ثابت کنید ، زیرا آنچه دیده می شود موقتی است ، اما آنچه که دیده نمی شود ابدی است.

جمعیت زیادی به همراه شما منتظر هستند تا ندایی با آنها تماس بگیرد. هر آنچه مانع تجسم غیب شما می شود را کنار بگذارید و گناهی را که به راحتی درگیر می شود ، کنار بگذارید. سپس با پشتکار مسابقه ای را که برای شما مشخص شده است ، پشت سر بگذارید و چشم خود را به بره زنده ، پیشگام و کامل کننده ایمان ، دوخته باشید. برای شادی که پیش روی او بود ، صلیب را تحمل کرد ، شرمساری را ناسزا گفت و در سمت راست تاج و تخت خدا نشست. او را در نظر بگیرید که چنین مخالفتی را از جانب گناهکاران تحمل کرد ، پس خسته نشوید و ناامید نشوید.

در ادامه ی داستان زودیاک ها

نشانه ی خزچنگ در اصل برای راهنمایی ما در رابطه با  تصمیمات زندگی، سلامتی ، عشق و رفاه نبوده است در عوض از ستارگان نشان می داد که نجات دهنده رستگاری خود را در قیامت عملی میسازد.

برای شروع داستان نشانه ها ی زودیاک به بررسی نشانه ی دوشیزه پرداختیم. در پایان به بررسی نشانه ی شیر میپردازیم.

برای اطلاعات بیشتر درباره ی نشانه ی خرچنگ به لینک های زیر مراجعه کنید.

اولین ثمره های قیامت: زندگی برای شما

عیسی مسیح اعلام جهاد می کند – علیه خود مرگ

عیسی مسیح و جمعه خوب

مأموریت عیسی مسیح در قیام لازاروس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *