پرش به محتوا

از کتاب ها: نشانه ابراهیم (قسمت 2

نشانه ابراهیم (قسمت 2) – قرآن نشانه ابراهیم (قسمت 2) – تورات

سوره 37: 83-84،99-101 (صافات)

83. به راستی ابراهیم در میان کسانی بود که راه او را دنبال کردند.

84. ببین! او با قلبی سالم به پروردگارش نزدیک شد

99. گفت: “من نزد پروردگارم خواهم رفت! او مطمئناً مرا راهنمایی خواهد کرد!”

100. “پروردگارا! به من یک پسر صالح عطا کن!”

101. بنابراین ما به او مژده پسری را دادیم که آماده رنج و تحمل است.

پیدایش 15: 1-6

 بعد از این‌ وقایع‌، كلام‌ خداوند در رؤیا، به‌ ابرام‌ رسیده‌، گفت‌: «ای‌ ابرام‌ مترس‌، من‌ سپر تو هستم‌، و اجر بسیار عظیم‌ تو. »
2  ابرام‌ گفت‌: «ای‌ خداوند یهوه‌، مرا چه‌ خواهی‌ داد، و من‌ بی‌اولاد می‌روم‌، و مختار خانه‌ام‌، این‌ العاذار دمشقی‌ است‌؟»
3  و ابرام‌ گفت‌: «اینك‌ مرا نسلی‌ ندادی‌، و خانه‌زادم‌ وارث‌ من‌ است‌.»
4  در ساعت‌، كلام‌ خداوند به‌ وی‌ در رسیده‌، گفت‌: «این‌ وارث‌ تو نخواهد بود، بلكه‌ كسی‌ كه‌ از صُلب‌ تو درآید، وارث‌ تو خواهد بود.»
5  و او را بیرون‌ آورده‌، گفت‌: «اكنون‌ بسوی‌ آسمان‌ بنگر و ستارگان‌ را بشمار، هرگاه‌ آنها را توانی‌ شمرد.» پس‌ به‌ وی‌ گفت‌: «ذُرّیت‌ تو چنین‌ خواهد بود.»
6  و به‌ خداوند ایمان‌ آورد، و او، این‌ را برای‌ وی‌ عدالت‌ محسوب‌ كرد.