پرش به محتوا

آیا مسیح خادم اشعیا نبوی عیسی خدمتگزار نبی اشعیا خدمتکار زابورآیا مسیح جان داد آیا مسیح می میرد؟