پرش به محتوا

ابراهیم در اسلام اسرائیل را ابراهام قربانی کرد آیا ابراهیم اسماعیل را فدا کرد ابراهیم اسماعیل حضرات را اسماعیل حضرت اسماعیل را فدا کرد