پرش به محتوا

تولد عیسی، ایسا چگونه به دنیا آمد ، چگونه عیسی المسیح به دنیا آمد ، یحیی چگونه به دنیا آمد؟ یک باکره

تولد مسیح، هم توسط پیامبران و هم فرشته ی خداوند، یعنی جبرئیل پیش بینی شده بود

  • از

ما قبلاً به تورات، مزامیر و كتاب هاي پيامبران اسرائيل، نگاه كرده ايم. ما دیدیم که در پایان کتاب عهد عتیق، انتظار می رفت تمام… ادامه »تولد مسیح، هم توسط پیامبران و هم فرشته ی خداوند، یعنی جبرئیل پیش بینی شده بود