پرش به محتوا

فال روزانه عقرب فال عقرب علامت ستاره عقرب امروز عقرب زودیاک

کژدم (عقرب)

  • از

کژدم سومین نشانه ی زودیاک است که درباره اش صحبت میکنیم. عقرب همچنین به صورت فلکی های کوچکتر (دکن) مار افسانه اس، سرپن و کورونا… ادامه »کژدم (عقرب)