پرش به محتوا

مسیح یا مسیح ، عیسی المسیح در زابور ، عیسی نبوت در عهد عتیق ، مسیح در قرآن ، مسیح در قرآن ، مسیح ، معنی مسیح ، منظور