پرش به محتوا

پایان جهان بازگشت عیسی المسیح بازگشت عیسی المسیح سوره77 ، سوره 81 سوره 82 سوره انفیتار سوره المرسلات سوره توکویر سوره تن

در روز های سوم و چهارم، عیسی مسیح درباره ی آینده و بازگشت دوباره اش حرف می زند

  • از

درخت انجیر با ستاره ها چه نقاط مشترکی دارد؟ هر دوی اینها نشانه هایی از وقایع بزرگ هستند و اخطاری برای کسانی هستند که هنوز… ادامه »در روز های سوم و چهارم، عیسی مسیح درباره ی آینده و بازگشت دوباره اش حرف می زند