پرش به محتوا

Azeri

فایل صوتی

https://globalrecordings.net/en/language/azj

فایل صوتی

https://globalrecordings.net/en/language/azb

in Azerbaijan, Iran, Russia, Turkey

audio file URL