پرش به محتوا

کتاب مقدس می گوید که شیطان (یا ابلیس) به شکل مار بود که آدم و حوا را به گناه وسوسه کرد و باعث سقوط آنها شد . اما این سؤال مهمی را مطرح می کند: چرا خداوند شیطان «بد» (به معنای «دشمن») را خلق کرد تا مخلوق خوب خود را فاسد کند؟

لوسیفر – درخشان

در واقع، کتاب مقدس می گوید که خدا روحی قدرتمند، هوشمند و زیبا را خلق کرد که در میان همه فرشتگان رئیس بود. نام او لوسیفر (به معنی “درخشنده”) بود – و او بسیار خوب بود. اما لوسیفر اراده ای نیز داشت که با آن می توانست آزادانه انتخاب کند. قسمتی از اشعیا انتخابی که او انجام داد را ثبت می کند


 ای‌ زهره‌ دختر صبح‌ چگونه‌ از آسمان‌ افتاده‌ای‌؟ ای‌ كه‌ امّت‌ها را ذلیل‌ می‌ساختی‌ چگونه‌ به‌ زمین‌ افكنده‌ شده‌ای‌؟
 و تو در دل‌ خود می‌گفتی‌: «به‌ آسمان‌ صعود نموده‌، كرسی‌ خود را بالای‌ ستارگان‌ خدا خواهم‌ افراشت‌، و بر كوه‌ اجتماع‌ در اطراف‌ شمال‌ جلوس‌ خواهم‌نمود.
 بالای‌ بلندیهای‌ ابرها صعود كرده‌، مثل‌ حضرت‌ اعلی‌ خواهم‌ شد

اشعیا ۱۲:۱۴-۱۴

لوسیفر، مانند آدام ، با یک تصمیم روبرو شد. او می‌توانست بپذیرد که خدا خداست یا می‌توانست انتخاب کند که «خدای» خودش باشد. «من می‌خواهم» مکرر او نشان می‌دهد که او مخالفت با خدا را انتخاب کرده و خود را «عالی‌ترین» اعلام کرده است

قسمتی از حزقیال شرحی موازی از سقوط لوسیفر ارائه می دهد

در عدن‌ در باغ‌ خدا بودی‌ و هر گونه‌ سنگ‌ گرانبها از عقیقِ احمر و یاقوتِ اصفر و عقیقِ سفید و زبرجد و جَزْع‌ و یشْب‌ و یاقوت‌ كبود وبَهرَمان‌ و زمرّد پوشش‌ تو بود. و صنعت‌ دفّها و نایهایت‌ در تو از طلا بود كه‌ در روز خلقت‌ تو آنها مهیا شده‌ بود
 تو كروبی‌ مسح‌ شده‌ سایه‌ گستر بودی‌. و تو را نصب‌ نمودم‌ تا بر كوه‌ مقدّس‌ خدا بوده‌ باشی‌. و در میان‌ سنگهای‌ آتشین‌ می‌خرامیدی‌
 از روزی‌ كه‌ آفریده‌ شدی‌ تا وقتی‌ كه‌ بی‌انصافی‌ در تو یافت‌ شد به‌ رفتار خود كامل‌ بودی‌
 امّا از كثرت‌ سوداگری‌ات‌ بطن‌ تو را از ظلم‌ پر ساختند. پس‌ خطا ورزیدی‌ و من‌ تو را از كوه‌ خدا بیرون‌ انداختم‌. و تو را ای‌ كروبی‌ سایه‌گستر، از میان‌ سنگهای‌ آتشین‌ تلف‌ نمودم‌
 دل‌ تو از زیبایی‌ات‌ مغرور گردید و به‌ سبب‌ جمالت‌ حكمت‌ خود را فاسد گردانیدی‌. لهذا تو را بر زمین‌ می‌اندازم‌ و تو را پیش‌ روی‌ پادشاهان‌ می‌گذارم‌ تا بر تو بنگرند

حزقیال ۱۳:۲۸-۱۷

زیبایی، خرد و قدرت لوسیفر – همه چیزهای خوبی که خدا در او ایجاد کرد – به غرور منجر شد. غرور او منجر به شورش او شد، اما او هرگز هیچ یک از قدرت و توانایی های خود را از دست نداد. او اکنون یک شورش کیهانی را علیه خالق خود رهبری می کند تا ببیند خدا کیست. استراتژی او این بود که بشریت را برای پیوستن به او دعوت کند. او این کار را با وسوسه کردن آنها به همان انتخابی انجام داد: از خدا خودمختار شوید و از او سرپیچی کنید. قلب وسوسه آدم با لوسیفر یکی بود. فقط متفاوت ارائه شد. هر دو انتخاب کردند که برای خودشان «خدا» باشند

شیطان – رسیدن به هدفش از طریق دیگران

قسمت هایی در کتاب نشان میدهد که اشعیا با “پادشاه بابل” و حزقیال با “پادشاه صور” صحبت می کنند. اما از توضیحات داده شده مشخص است که آنها با انسان صحبت نمی کنند. «من می‌خواهم» در اشعیا کسی را توصیف می‌کند که به دلیل اینکه می‌خواست تاج و تخت خود را بالاتر از تخت خدا قرار دهد، به مجازات بر زمین انداخته شد. متن حزقیال به یک «نگهبان فرشته» اشاره می کند که زمانی در عدن و «کوه خدا» نقل مکان کرد. شیطان (یا لوسیفر) اغلب خود را پشت سر یا از طریق شخص دیگری قرار می دهد. در پیدایش او از طریق مار صحبت می کند. در اشعیا از طریق پادشاه بابل حکومت می کند و در حزقیال پادشاه صور را در اختیار دارد

چرا لوسیفر علیه خدا قیام کرد؟

اما چرا لوسیفر می خواست خالق توانا و دانا را به چالش بکشد؟ بخشی از “هوشمند” بودن این است که بدانید آیا می توانید حریف خود را شکست دهید یا نه. لوسیفر ممکن است قدرت داشته باشد، اما هنوز برای شکست دادن خالقش کافی نیست. چرا همه چیز را برای چیزی که نتوانسته است از دست بدهد؟ من فکر می کنم که یک فرشته “باهوش” محدودیت های خود را در برابر خدا تشخیص می داد – و جلوی طغیان او را می گرفت. پس چرا نکرد؟ 

اما در نظر بگیرید که لوسیفر فقط می‌توانست باور کند که خدا آفریدگار قادر مطلق او با ایمان است – مانند ما. کتاب مقدس پیشنهاد می کند که خداوند فرشتگان را در هفته خلقت آفرید. برای مثال، قسمتی از ایوب به ما می گوید

 …وخداوند ایوب‌ را از میان‌ گردباد خطاب‌ كرده‌، گفت

ایوب ۱:۳۸

وقتی‌كه‌ زمین را بنیاد نهادم‌ كجا بودی‌؟ بیان‌ كن‌ اگر فهم‌ داری

ایوب ۴:۳۸

هنگامی‌ كه‌ ستارگان‌ صبح‌ با هم‌ ترنّم‌ نمودند، و جمیع‌ پسران‌ خدا آواز شادمانی‌ دادن

ایوب ۷:۳۸

تصور کنید که لوسیفر آفریده شده است و در هفته خلقت، در جایی در جهان، هوشیار می شود. تنها چیزی که او می داند این است که اکنون وجود دارد و خودآگاه است. همچنین موجود دیگری ادعا می کند که لوسیفر و جهان را خلق کرده است. اما لوسیفر از کجا می داند که این ادعا درست است؟ شاید این به اصطلاح خالق درست قبل از ظهور لوسیفر در ستارگان به وجود آمده باشد. از آنجایی که این «خالق» زودتر به صحنه آمد، (شاید) قدرتمندتر و (شاید) آگاه‌تر از لوسیفر است. اما پس از آن دوباره، شاید نه. شاید هم او و هم «خالق» به طور همزمان به وجود آمده اند. لوسیفر فقط می توانست کلام خدا را به او بپذیرد که او او را آفریده است و خود خدا ابدی و نامتناهی است. اما در غرور خود تصمیم گرفت به جای آن خیالات خود را باور کند

خدایان در ذهن ما

شاید شک دارید که لوسیفر بتواند باور کند که هم او و هم خدا (و دیگر فرشتگان) به تازگی به وجود آمده اند. اما این همان ایده اساسی است که در پس آخرین تفکر در کیهان شناسی مدرن وجود دارد. یک نوسان کوانتومی از هیچ وجود داشت، و سپس از این نوسان، جهان به وجود آمد. این پایه و اساس نظریه های کیهان شناسی مدرن است. اساساً، همه – از لوسیفر گرفته تا ریچارد داوکینز و استیون هاوکینگ گرفته تا من و شما – باید با ایمان تصمیم بگیرند که آیا جهان خودکفا است یا توسط یک خدای خالق خلق و حفظ شده است

به عبارت دیگر دیدن، باور نکردن است . لوسیفر خدا را دیده و با او صحبت کرده بود. اما همچنان باید «با ایمان» می پذیرفت که خدا او را آفریده است. بسیاری از مردم می گویند که اگر خدا فقط برای آنها “ظاهر” می شد، آنها ایمان می آوردند. با این حال، در کتاب مقدس بسیاری از مردم خدا را دیدند و شنیدند – اما هنوز او را نپذیرفتند. “دیدن” به تنهایی هرگز منجر به اعتماد نمیشود. مسئله این بود که آیا آنها کلام او را در مورد خودش و خودشان می پذیرند و به آن اعتماد می کنند یا نه. سقوط لوسیفر با این امر انجام میشود

شیطان امروزه چه می کند؟

بنابراین، بر اساس کتاب مقدس، خداوند “شیطان بد” را خلق نکرد، بلکه یک فرشته ی زیبا، قدرتمند و باهوش را خلق کرد. با غرور او شورش علیه خدا را رهبری کرد – و در انجام این کار فاسد شد. با این حال او شکوه اولیه خود را حفظ کرده است. من، شما و همه بشریت بخشی از میدان جنگ در این مسابقه بین خدا و «دشمن» او (شیطان) شده ایم. استراتژی شیطان در مورد پوشیدن شنل های سیاه شیطانی مانند “سیاه سواران” در ارباب حلقه ها نیست . او ما را نفرین نمی کند. در عوض او به دنبال فریب ما از رستگاری است که خدا در مرگ و رستاخیز عیسی انجام داده است . همانطور که کتاب مقدس می گوید

و عجب نیست، چونکه خودِ شیطان هم خویشتن را به فرشته نور مشابه می‌سازد
 پس امر بزرگ نیست که خدّام وی خویشتن را به خدّام عدالت مشابه سازند که عاقبت ایشان برحسب اعمالشان خواهد بود

دوم قرنتیان ۱۴:۱۱-۱۵

از آنجا که شیطان و دنبال کنندگانش می توانند به عنوان “نور” ظاهر شوند، ما راحت تر فریب می خوریم. شاید به همین دلیل است که به نظر می رسد انجیل همیشه بر خلاف غرایز ما و در برابر همه فرهنگ ها است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *