پرش به محتوا

 در میان پیامبران، داوود از جایگاه ویژه ای برخوردار است. دوران جدید با ابراهیم شروع شد و خداوند از طریق راه های مشخص با انسان ها در ارتباط بود. خداوند به ابراهیم وعده داد که نسلی بزرگ از او به وجود خواهد آورد و بعد دیدیم که قربانی بزرگ را نیز تقدیم کرد. موسی نیز به واسطه ی عید پسح، توانست بنی اسرائیل را از اسارت و بردگی نجات دهد. بعد موسی به بنی اسرائیل احکام و قوانین را داد تا به کمک آن بتوانند ملتی را تشکیل دهند. آنها پادشاهی نداشتند که بر آنها فرمانروایی کند تا از خداوند به جای لعنت، برکات بگیرند. زمان سپری شد و داوود پادشاه اسرائیل شد. با به قدرت رسیدن او، دوران تازه ای شروع می شود که در طول آن، پادشاهان مختلف بر اورشلیم حکمرانی می کنند.

داوود پادشاه در اصل که بود؟

در نموداری که تاریخ اسرائیل را نشان می دهد، می بینیم که داوود تقریبا 1000 سال قبل از میلاد مسیح زندگی کرده است؛ یعنی 1000 سال بعد ابراهیم و 500 سال بعد از موسی. داوود در بچگی گوسفندانشان را به چرا می برد.جلیات دشمن اسرائیلیان بود که در اردوی دشمن فرمانروایی می کرد. بنی اسرائیل از این موضوع ناراحت و نا امید بودند؛ زیرا زورشان به او نمی رسید. داوود در مقابل جلیات ایستاد و او را در یک درگیری در جنگ کشت. او با کشتن جلیات که پهلوانی با چثه ی بزرگ  و قدی سه متر بود، در میان مردم مشهور و معروف شد. بعد از آن حادثه بنی اسرائیل بر دشمنانشان پیروز می شدند. قرآن در این باره می گوید:

“پس آنان را به اذن خدا شكست دادند و داوود جالوت را كشت و خداوند به او پادشاهى و حكمت ارزانى داشت و از آنچه مى‏ خواست به او آموخت و اگر خداوند برخى از مردم را به وسيله برخى ديگر دفع نمیکرد قطعا زمين تباه مى‏ گرديد ولى خداوند نسبت به جهانيان تفضل دارد.”

سوره ی بقره، آیه ی 251

همانطور که گفتیم بعد از این اتفاق، داوود شهرت بسیاری کسب کرد. با وجود این، سال ها طول کشید تا او پادشاه شود. او دشمنان بسیاری پیدا کرده بود. در عهد عتیق، کتاب های اول و دوم سموئیل در مورد زندگی و سختی هایی که داوود کشیده بود، می نویسد. سموئیل همان پیامبری بود که داوود را برای پادشاهی مسح کرده بود.

داوود موسیقیدان معروفی هم بود. موسیقی ها و اشعار زیادی را در وصف خداوند نوشته است. در این باره در سوره ی “ص” چنین گفته شده است:

“بر آنچه مى‏ گويند صبر كن و داوود بنده ما را كه داراى امكانات [متعدد] بود به ياد آور آرى او بسيار بازگشت‏ كننده [به سوى خدا] بود. ما كوهها را با او مسخر ساختيم [كه] شامگاهان و بامدادان خداوند را نيايش میکردند. و پرندگان را از هر سو [بر او] گرد [آورديم] همگى [به نواى دلنوازش] به سوى او بازگشت‏ كننده [و خدا را ستايشگر] بودند. و پادشاهيش را استوار كرديم و او را حكمت و كلام فيصله‏ دهنده عطا كرديم.” 

سوره ی ص، آیه ی 17 تا 20

این آیات قوی بودن داوود را به عنوان یک سرباز و جنگجو تائید می کنند و همچنین به این اشاره دارند که او در ستایش خداوند نغمه ها می سروده است. خداوند به او حکمت بخشیده بود. این موسیقی ها و اشعار در کتاب مزامیر وجود دارند. این نوشته ها مانند تورات مقدس به حساب می آیند. قرآن در این باره می گوید:

“و پروردگار تو به هر كه [و هر چه] در آسمانها و زمين است داناتر است و در حقيقت بعضى از انبيا را بر بعضى برترى بخشيديم و به داوود زبور داديم.”  

سوره ی الإسراء، آیه ی 55

سلیمان – ادامه ی مزامیر

کتاب مزامیر که با وحی الهی نوشته شده بود، بعد مرگ داوود نیز توسط پسر با حکمتش تکمیل شد. سوره ی “ص” در اینباره می گوید:

“و سليمان را به داوود بخشيديم چه نيكو بنده‏ اى به راستى او توبه‏ كار [و ستايشگر] بود.”

سوره ی ص، آیه ی 30

و

“و داوود و سليمان را [ياد كن] هنگامى كه در باره آن كشتزار كه گوسفندان مردم شب‏هنگام در آن چريده بودند داورى میکردند و [ما] شاهد داورى آنان بوديم. پس آن [داورى] را به سليمان فهمانديم و به هر يك [از آن دو] حكمت و دانش عطا كرديم و كوهها را با داوود و پرندگان به نيايش واداشتيم و ما كننده [اين كار] بوديم.”

سوره ی الأنبیاء، آیه ی 78 تا 79

“و به راستى به داوود و سليمان دانشى عطا كرديم و آن دو گفتند ستايش خدايى را كه ما را بر بسيارى از بندگان باايمانش برترى داده است.” 

النمل، آیه ی 15

بدین ترتیب، سلیمان بعد از به اتمام رساندن کتاب مزامیر، چند کتاب دیگر را هم نوشت:

” امثال سلیمان، جامعه، غزل غزلها “

بعد کتاب مزامیر، پیامبران به نوشتن کتاب ادامه دادند

بعد مرگ سلیمان، پادشاهان بعدی از تورات اطاعت نکردند؛ بنابراین از طرف خدا هیچ کتابی را نتوانستند بنویسند. از میان پادشاهان اسرائیل، فقط داوود و سلیمان با گرفتن وحی الهی کتاب هایی را نوشتند. آنان هم پادشاه بودند و هم پیامبر. خداوند پیامبرانی برای پادشاهانی که بعد از آن دو بی اطاعتی می کردند، فرستاد. یکی از این پیامبران، یونس بود که ماهی بزرگی او را بلعیده بود ( سوره ی الصافات، آیه ی 139 تا 144). این به مدت 300 سال طول کشید. در طول این مدت پیامبران زیادی از طرف خداوند فرستاده شد. پیشگویی ها و اخطار هایی که از جانب خداوند به آنها گفته شده بود نیز به کتاب مقدس اضافه شدند. همانطور که در اینجا هم توضیح داده شده است، می بینیم که در آخر بنی اسرائیل اسیر شده و به سرزمین بابل تبعید می شوند. بعدا در زمان پادشاهی موسس امپراتوری پارس، کوروش کبیر، آنها دوباره به اورشلیم بازمی گردند. در طول این مدت خداوند پیامبران را فرستاد و آن پیامبران نیز به کمک وحی الهی کتاب هایی را نوشتند؛ عهد عتیق نیز با کتاب های ایشان به اتمام رسید.

مزامیر –  در انتظار آمدن مسیح

تمامی این پیامبران برای ما اهمیت دارند؛ زیرا که نوشته های آنان اساس انجیل است. در اصل، اسم “مسیح” را برای اولین بار داوود در مزامیر نوشته بود. پیامبران بعدی نیز در مورد مسیح، پیشگویی های بزرگی کردند و نوشتند. این امر خیلی مهم و ویژه بود؛ زیرا که در آن زمان پادشاهان و مردم از تورات و قوانین سرپیچی می کردند. در نوشته ها و پیشگویی های این پیامبران، در باره ی وعده های خدا، امید و آمدن مسیح نوشته شده بود. موسی در تورات در این باره می نویسد. این نوشته ها به ما هم مربوط می شود. بعضی از ما درست زندگی نمی کنیم. زندگی بعضی از ما پر از گناه و اشتباه است. مسیح برای این جور زندگی ها امید تازه است.

  نظر عیسی مسیح در مورد کتاب مزامیر و کتاب های دیگر پیامبران

در اصل، عیسی برای اینکه تعالیم خود را به مردم توضیح دهد، از کتاب های پیش از خود استفاده می کرد. درباره ی عیسی چنین گفته شده است:

” آن وقت از تورات موسی و نوشته‌های انبیاء شروع كرد و در هر قسمت از کتاب‌مقدّس آیاتی را كه دربارهٔ خودش بود برای آنان بیان فرمود.” 

انجیل لوقا 24:27

کلمه ی “نوشته های انبیاء” به کتاب های پیامبران بعد از تورات موسی و مزامیر اشاره دارد. عیسی به این دلیل اینکه مردم پیشگویی های راجع به او را بهتر درک کنند، از این کتب مثال می آورد. او اینگونه تعلیم می داد:

” و به ایشان فرمود: «وقتی هنوز با شما بودم و می‌گفتم كه هرچه در تورات موسی و نوشته‌های انبیا و زبور دربارهٔ من نوشته شده، باید به انجام برسد، مقصودم همین چیزها بود.» بعد اذهان ایشان را باز كرد تا کتاب‌ مقدّس را بفهمند.”  

(انجیل لوقا 45-44: 24

وقتی که عیسی مسیح اینگونه آنها را تعلیم می داد، ذهن آنها برای درک کتاب مقدس بهتر آماده می شد. حال می خواهیم با هم به روش تعلیم عیسی نظری بیاندازیم، تا ذهنمان باز شود و بتوانیم کلام خدا را درک کنیم.

داوود و پیامبران بعد از او در نمودار زمان و تاریخ

در نموداری که مشاهده می کنید، از خیلی از پیامبران نام برده شده است. در اینجا می توانید دوره ای را که هر پیامبر در آن زندگی کرده است، مشاهده کنید. همچنین می توانید وضیعت بنی اسرائیل را نیز از روی این نمودار ارزیابی کنید. در  نمودار های مقاله ای که در آن در مورد پیشگویی های موسی صحبت کردیم نیز از همین رنگ ها استفاده کرده بودیم.

جدول زمانی تاریخی پیامبر داوود (ع) و برخی دیگر از پیامبران زابور

جدول زمانی تاریخی حضرت داوود (علیه السلام) و برخی دیگر از پیامبران زبور

ما با نگاهی به پیشگویی پسر آینده باکره در زابور ادامه می دهیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *