پرش به محتوا

کتاب مقدس در مورد محیط زیست و مسئولیت ما در قبال آن چه می گوید؟ بسیاری فکر می کنند که کتاب مقدس فقط به اخلاقیات می پردازد (یعنی دروغ نگویید، تقلب نکنید یا دزدی نکنید). یا شاید فقط مربوط به زندگی پس از مرگ در بهشت ​​است . اما رابطه بین انسان، زمین و زندگی روی آن، همراه با مسئولیت های ما درست در صفحه اول کتاب مقدس معرفی شده است

کتاب مقدس بیان می کند که خدا بشریت را به صورت خود آفرید . در همان زمان او اولین مسئولیت خود را نیز به بشر داد. همانطور که کتاب مقدس آن را ثبت می کند

 و خدا گفت‌: آدم‌ را بصورت‌ ما و موافق‌ شبیه‌ ما بسازیم‌ تا بر ماهیان‌ دریا و پرندگان‌ آسمان‌ و بهایم‌ و بر تمامی‌ زمین‌ و همۀ حشراتی‌ كه‌ بر زمین‌ می‌خزند، حكومت‌ نماید

 پس‌ خدا آدم‌ را بصورت‌ خود آفرید. او را بصورت‌ خدا آفرید. ایشان‌ را نر و ماده‌ آفرید

 و خدا ایشان‌ را بركت‌ داد و خدا بدیشان‌ گفت‌: «بارور و كثیر شوید و زمین‌ را پر سازید و در آن‌ تسلط‌ نمایید، و بر ماهیان‌ دریا و پرندگان‌ آسمان‌ و همۀ حیواناتی‌ كه‌ بر زمین‌ می‌خزند، حكومت‌ كنید.»

پیدایش ۲۶:۱-۲۸

خداوند مالکیت را حفظ می کند

برخی از انسان ها « تسلط‌» و «حکومت» را اشتباه فهمیده‌اند و فکر میکنند که این بدین معنی است که خداوند دنیا را به بشر داده است تا هر طور که ما می‌خواهیم با آن رفتار کنیم. بنابراین، ما آزاد هستیم که بر روی زمین و اکوسیستم های آن بر اساس میل و هوس های خود «حکومت» کنیم. در این طرز تفکر، خداوند از همان ابتدا میگوید که او زمین را به ما سپرد تا هر کاری که دوست داریم انجام دهیم

با این حال، کتاب مقدس هرگز بیان نمی کند که بشر اکنون «مالک» جهان است تا هر طور که می خواهد با آن رفتار کند. بارها در سراسر کتاب مقدس، خدا مالکیت دائمی خود را بر جهان ابراز می کند. آنچه را که خدا از طریق موسی در حدود ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد گفت، در نظر بگیرید

eMaringolo ، 
CC BY 2.0 ، از طریق Wikimedia Commons

 و اكنون‌ اگر آواز مرا فی‌الحقیقه‌ بشنوید، و عهد مرا نگاه‌ دارید، همانا خزانۀ خاص‌ من‌ از جمیع‌ قومها خواهید بود. زیرا كه‌ تمامی‌ جهان‌، از آن‌ من‌ است‌

خروج ۵:۱۹

و از طریق داوود در حدود ۱۰۰۰ سال پیش از میلاد

زیراکه جمیع حیوانات جنگلاز آن منند و بهایمی که بر هزاران کوه می‌باشن
همهٔ پرندگان کوه‌ها را می‌شناسم و وحوش صحرا نزد من حاضرند

مزمور ۱۰:۵۰-۱۱

خود عیسی تعلیم داد که خدا به وضعیت حیوانات در این جهان دانش دقیقی دارد. همانطور که او آموزش داد

 آیا دو گنجشک به یک فَلس فروخته نمی‌شود؟ و حال آنکه یکی از آنها جز به حکم پدر شما به زمین نمی‌افتد

متی ۲۹:۱۰

ما مدیر هستیم

راه دقیق‌تر برای درک نقش‌هایی که به بشر داده می‌شود این است که خود را به عنوان یک «مدیر» بدانیم. عیسی از این تصویر بارها در تعالیم خود برای توصیف رابطه بین خدا و انسان ها استفاده کرد. در اینجا یک مثال است

 وبه شاگردان خود نیز گفت، شخصی دولتمند را ناظری بود که از او نزد وی شکایت بردند که اموال او را تلف می‌کرد
پس او را طلب نموده، وی را گفت، این چیست که دربارهٔ تو شنیده‌ام؟ حساب نظارت خود را باز بده زیرا ممکن نیست که بعد از این نظارت کنی

لوقا ۱۶: ۱-۲

در این مَثَل، خدا «دولتمند» است – مالک همه چیز – و ما ناظر هستیم. در برخی از مراحل، ما در مورد چگونگی مدیریت آنچه که او دارد، ارزیابی خواهیم شد. عیسی پیوسته از این رابطه در بسیاری از تعالیم خود استفاده می کند

ما مانند مدیران صندوق های بازنشستگی هستیم. آنها مالک صندوق های بازنشستگی نیستند – افرادی که به حقوق بازنشستگی آنها پرداخت می کنند مالک آن هستند. اختیار سرمایه گذاری و مدیریت صندوق بازنشستگی به نفع بازنشستگان به مدیران صندوق تفویض شده است. اگر آنها ناتوان، تنبل یا کار بدی انجام دهند، صاحبان آنها را با دیگران جایگزین می کنند

پس خداوند «صاحب» خلقت باقی می ماند و اختیار و مسئولیت مدیریت صحیح آن را به ما تفویض کرده است. بنابراین عاقلانه است که بدانیم اهداف و علایق او در مورد خلقت چیست. ما می توانیم این را با بررسی برخی از دستورات او بیاموزیم

طینت خدا برای خلقتش از طریق دستورات او آشکار شده است

پس از عید فصح و اعطای ده فرمان ، موسی دستورالعمل های مفصل بیشتری در مورد چگونگی استقرار قوم نوپای اسرائیل در سرزمین موعود دریافت کرد. دستورالعمل هایی را در نظر بگیرید که ارزش های موجود در قلب خدا را در مورد محیط زیست آشکار می کند

خداوند موسی‌ را در كوه‌ سینا خطاب‌كرده‌، گفت‌
  «بنی‌اسرائیل‌ را خطاب‌ كرده‌، به‌ ایشان‌ بگو: چون‌ شما به‌ زمینی‌ كه‌ من‌ به‌ شما می‌دهم‌، داخل‌ شوید، آنگاه‌ زمین‌، سَبَّت‌ خداوند را نگاه‌ بدارد
  شش‌ سال‌ مزرعۀ خود را بكار، و شش‌ سال‌ تاكستان‌ خود را پازش‌ بكن‌، و محصولش‌ را جمع‌ كن‌
  و در سال‌ هفتم‌ سَبَّت‌ آرامی‌ برای‌ زمین‌ باشد، یعنی‌ سَبَّت‌ برای‌ خداوند . مزرعۀ خود را مكار و تاكستان‌ خود را پازش‌ منما

لاویان ۲۵: ۱-۴
زمین کشت نشده Sweet Publishing CC BY-SA 3.0 ، از طریق Wikimedia Commons

این فرمان که در بین تمام ملل دیگر و اعمال آنها در آن زمان (۳۵۰۰ سال پیش) منحصر به فرد بود و حتی متفاوت از آنچه به طور معمول امروز انجام می شود، تضمین می کرد که زمین هر هفتمین سال بدون کشت باقی می ماند. بنابراین زمین می تواند یک «استراحت» منظم و دوره ای داشته باشد. در طول این استراحت، مواد مغذی که تحت کشاورزی سنگین تخلیه شده بودند، می توانستند دوباره پر شوند. این فرمان نشان می دهد که خداوند برای پایداری محیط زیست ارزش قائل است. ما می توانیم این اصل را به منابع زیست محیطی مانند ذخایر ماهی تعمیم دهیم. ماهیگیری را به صورت فصلی محدود کنید یا ماهیگیری را تا زمانی که ذخایر بیش از حد صید شده بهبود یابند، متوقف کنید. این دستور به عنوان یک اصل گسترده برای همه فعالیت هایی که منابع طبیعی ما را از بین می برند، اعم از آب، حیات وحش، ذخایر ماهی یا جنگل اعمال می شود

این دستورالعمل برای محیط زیست مفید به نظر می رسد. اما احتمالاً تعجب می‌کنید که بنی‌اسرائیل در سالی که کشت نمیکردند چگونه غذا تامین میکردند؟ اینها هم مثل ما بودند و این سوال را هم پرسیدند. کتاب مقدس این راه حل را پیشنهاد میکند

 و زنی‌ را با خواهرش‌ مگیر، تا هیوی‌ او بشود، و تا عورت‌ او را با وی‌ مادامی‌ كه‌ او زنده‌ است‌، كشف‌ نمایی‌
 و به‌ زنی‌ در نجاست‌ حیضش‌ نزدیكی‌ منما، تاعورت‌ او را كشف‌ كنی‌
 و با زن‌ همسایۀ خود همبستر مشو، تا خود را با وی‌ نجس‌ سازی‌
 « و كسی‌ از ذریت‌ خود را برای‌ مولك‌ از آتش‌ مگذران‌ و نام‌ خدای‌ خود را بی‌حرمت‌ مساز. من‌ یهوه‌ هستم‌
 « و با ذكور مثل‌ زن‌ جماع‌ مكن‌، زیرا كه‌ این‌ فجور است‌

لاویان ۱۸:۲۵-۲۲

نگرانی برای رفاه حیوانات

دهن‌ گاو را هنگامی‌ كه‌ خرمن‌ را خرد می‌كند، مبند

تثنیه ۴:۲۵

بنی اسرائیل باید با حیوانات باربر به خوبی رفتار می کردند. آنها نباید حیوانات خود را که روی غلات پا می گذارند (تا خرمن کوبی کنند) از بهره مندی از ثمره تلاش و کار خود دریغ نکنند

و آیا دل‌ من‌ به‌ جهت‌ نینوا شهر بزرگ‌ نسوزد كه‌ در آن‌ بیشتر از صد و بیست‌ هزار كس‌ می‌باشند كه‌ در میان‌ راست‌ و چپ‌ تشخیص‌ نتوانند داد و نیز بهایم‌ بسیار؟

یونس ۱۱:۴

این از کتاب معروف یونس آمده است. در این کتاب یک موجود دریایی غول پیکر یونس را قبل از اطاعت از دعوت او برای موعظه توبه برای شهروندان شریر نینوا بلعیده بود. یونس خشمگین از خدا که از موعظه او توبه کردند و از قضاوت او جلوگیری کردند، به شدت به درگاه خدا شکایت کرد. نقل قول بالا پاسخ خداوند به شکایت او بود. او علاوه بر اینکه نگرانی خدا را برای مردم نینوا آشکار می کند، نگرانی خود را برای حیوانات نیز آشکار می کند. خدا راضی بود که حیوانات نجات یافتند زیرا مردم نینوا توبه کردند

قضاوت برای کسانی که به زمین آسیب می رسانند

کتاب مکاشفه، آخرین کتاب کتاب مقدس، چشم اندازهایی از آینده جهان ما ارائه، از جمله


 و امّت‌ها خشمناک شدند و غضب تو ظاهر گردید و وقت مردگان رسید تا بر ایشان داوری شود و تا بندگان خود، یعنی انبیا و مقدّسان و ترسندگان نام خود را چه کوچک و چه بزرگ اجرت دهی و مُفسدان زمین را فاسد گردانی

مکاشفه ۱۸:۱۱

به عبارت دیگر، کتاب مقدس پیش بینی می کند که بشر به جای اینکه زمین و اکوسیستم های آن را به شیوه ای منطبق با اراده صاحب آن اداره کند، «زمین را ویران خواهد کرد». این باعث قضاوت و درنهایت نابودی مجرمان می شود

Mouenthias ، CC BY-SA 4.0 ، از طریق Wikimedia Commons

برخی از نشانه های “پایان” که نشان میدهند ما در حال نابودی زمین هستیم چیست؟

  و در آفتاب و ماه و ستارگان علامات خواهد بود و بر زمین تنگی و حیرت از برای امّت‌ها روی خواهد نمود به‌سبب شوریدن دریا و امواجش

لوقا ۲۵:۲۱

و چهارمین، پیاله خود را بر آفتاب ریخت؛ و به آن داده شد که مردم را به آتش بسوزاند
  و مردم به حرارت شدید سوخته شدند و به اسم آن خدا که بر این بلایا قدرت دارد، کفر گفتند و توبه نکردند تا او را تمجید نمایند

مکاشفه ۱۶: ۸-۹


این نشانه‌هایی که ۲۰۰۰ سال پیش نوشته شده‌اند، شبیه افزایش سطح دریا و افزایش شدت طوفان‌های اقیانوسی هستند که امروزه به عنوان بخشی از گرمایش جهانی شاهد آن هستیم. شاید باید به هشدارها ی باستانی توجه بیشتری کنیم

برای کمک به محیط زیست خود چه کنیم؟

در اینجا کار هایی را که می توانیم برای ایجاد محیطی بهتر انجام دهیم میبینیم

 • با استفاده مجدد از محصولات تا جایی که می توانید قبل از بازیافت آنها، خروجی زباله خود را کاهش دهید. اقلام قابل پردازش مانند کاغذ، پلاستیک و فلز را بازیافت کنید
 • پلاستیک ها به محیط زیست آسیب می رسانند، بنابراین کاهش استفاده از پلاستیک اولین قدم آسانی است میتوانید بردارید. می توانید به جای خرید آب در بطری های پلاستیکی، اقدامات ساده ای مانند حمل یک بطری آب با خو درا انجام دهید. از کیسه های پلاستیکی خود استفاده مجدد کنید برای نگهداری مواد غذایی از ظروف فلزی یا شیشه ای استفاده کنید. برخی از تنقلات و غذاها هنوز با پلاستیک بسته بندی می شوند. می توانید سعی کنید آنها را به صورت عمده خریداری کنید و سپس آنها را در ظروف قابل استفاده مجدد نگهداری کنید
 • آب یک جنبه مهم از محیط زیست است. با رعایت اقدامات احتیاطی مانند بستن شیرها در زمانی که از آنها استفاده نمی کنید، در مصرف آب صرفه جویی کنید. تعمیر لوله های چکه کننده و شیرآلات نیز توصیه میشود
 • از محصولات کم مصرف استفاده کنید. به عنوان مثال، استفاده از لامپ های کم مصرف نه تنها برای محیط زیست بهتر است (با ردپای کربن کمتر)، بلکه در هزینه های انرژی شما نیز صرفه جویی می کند
 • به جای ماشین شخصی خود از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید. این همیشه آسان‌ترین کار نیست، زیرا استفاده از وسایل نقلیه ی شخصی بسیار راحت‌تر از پیاده‌روی یا استفاده از اتوبوس هستند. اما سعی کنید مسافت های کوتاه را پیاده روی کنید تا کمی ورزش کنید و گامی در حفاظت از محیط زیست بردارید. اگر هوا خوب است دوچرخه سواری کنید. خرید خودروهای برقی به جای خودروهای سوخت فسیلی راه دیگری برای کاهش انتشار کربن ناشی از خودروها است
 • از محصولات سازگار با محیط زیست استفاده کنید که به محیط زیست آسیب نرسانند. اینها شامل غذاهای ارگانیک یا محصولات پاک کننده ای است که به زیست آسیب نمیزند
 • آشغال نریزید. به دلیل ریختن زباله، بسیاری از پلاستیک‌ها به اقیانوس‌ها و بدنه‌های آب شیرین می‌روند
 • به یاد داشته باشید که تغییرات کوچک می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. هر قدمی که در جهت حفاظت از محیط زیست بردارید، اگر آن را در طول زندگی خود حفظ کنید، تفاوت ایجاد خواهد کرد
 • این نکات و راهکارها را به دیگران منتقل کنید
 • به مردم، به ویژه جوانان، در مورد محیط زیست و اهمیت حفاظت از آن آموزش دهید. رسانه های اجتماعی بخش بزرگی از زندگی ما هستند. از رسانه های اجتماعی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات در مورد مسائل زیست محیطی و نحوه محافظت از آن استفاده کنید
 • این اقدامات پیشگیرانه را تمرین کنید تا بتوانید الگوی دیگران باشید. زمانی که افراد شاهد انجام آن عادت جدید توسط افراد دیگر باشند، احتمال بیشتری وجود دارد که عادت جدیدی را اتخاذ کننددیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *