پرش به محتوا

تکامل نقد شد

در مورد تکامل . آیا ما تکامل یافته ایم یا آفریده شده ایم؟

  • از

زمانی که در مدرسه بودم، علم خوان مشتاقی بودم. من در مورد ستارگان و اتم ها – و بسیاری از چیزهای بینابینی مطالعه کردم. کتاب هایی که… ادامه »در مورد تکامل . آیا ما تکامل یافته ایم یا آفریده شده ایم؟