پرش به محتوا

روزه حلال در روزه گرفتن روزه داران پیامبران روزه دار مناسب در مورد روزه گرفتن آنچه در روزه گرفتن مجاز است آموزش می دهند