پرش به محتوا

مرگ مسیح پایان همه چیز نبود، زیرا او از مرگ برخاست. در واقع، رستاخیز او پایه و اساس ایمان مسیحیان است. او تنها کسی است که بر مرگ غلبه کرد و شیطان را شکست داد. بنابراین کسی که به مسیح ایمان دارد، هیچ ترسی از مرگ یا شیطان ندارد، زیرا عیسی زنده است و بر مرگ و شیطان غلبه کرده است

طبق عهد جدید، وقتی مریم مقدس و مریم دیگر، که از پیروان مسیح بود، برای دیدن قبری که عیسی در آن بود رفتند، فرشته خداوند را دیدند که گفت

آنگاه فرشته به زنان گفت: «هراسان مباشید! می‌دانم که در جستجوی عیسای مصلوب هستید.۶ او اینجا نیست، زیرا همان‌گونه که فرموده بود، برخاسته است! بیایید و جایی را که او خوابیده بود، ببینید، ۷ سپس بی‌درنگ بروید و به شاگردان او بگویید که ”او از مردگان برخاسته است و پیش از شما به جلیل می‌رود و در آنجا او را خواهید دید.“ اینک به شما گفتم

متی: ۲۸ : ۵-۷

از آغاز تشکیل کلیسای مسیحی، رستاخیز گواهی اولیه و جوهر و عمق موعظه انجیل بود. پطرس در اولین خطبه ثبت شده در کتاب اعمال رسولان (کتابی که در مورد منشأ مسیحیت و گسترش سریع آن صحبت می کند) سخنان خود را خطاب به یهودیان و ساکنان اورشلیم می کند. او تأیید می کند که مسیح از مرگ برخاست. (اعمال رسولان 2: 23، 24) و موعظه خود را با تأیید این نکته به پایان می رساند

خدا همین عیسی را برخیزانید و ما همگی شاهد بر آنیم

اعمال رسولان ۲ : ۳۲

حال این سوال پیش می آید: آیا عیسی واقعا از مرگ برخاست؟ آیا دلیل برجسته و قانع کننده ای وجود دارد که رستاخیز مسیح را به ما ثابت کند ؟ بله، شواهد زیادی وجود دارد که رستاخیز مسیح از مرگ را تأیید می کند. پزشک و مورخ لوقا می گوید

او پس از رنج کشیدن، خویشتن را بر آنان ظاهر ساخت و با دلایل بسیار ثابت کرد که زنده شده است. پس به مدت چهل روز بر آنان ظاهر می‌شد و دربارۀ پادشاهی خدا با ایشان سخن می‌گفت

اعمال رسولان ۱: ۳

این شواهدی است که به حواریون و شاگردان ثابت می کند که عیسی از مرگ برخاسته و زنده شده است چیست؟

من این شواهد را در پنج عنوان به شما خواننده عزیز ارائه می کنم تا درک آنها را ساده تر کنم

مرگ مسیح بر روی صلیب

اعتقاد شاگردان عیسی مبنی بر اینکه او از مرگ برخاسته است زیرا بارها بر آنها ظاهر شده است: الف) حضور عیسی در کنار افراد و گروه های زیادی، ب) موعظه جسورانه رسولان و پیروان عیسی درباره رستاخیز او. و ج) تغییر ناگهانی و اساسی زندگی رسولان و شاگردان پس از ظهور عیسی بر آنها

اتفاقاتی که برای پولس، آزاردهنده سابق کلیسا و مسیحیان، پس از ظهور عیسی رخ داد

اتفاقاتی که پس از ظاهر شدن عیسی برای جیمز رخ داد

واقعیت تاریخی قبر خالی

. این گواه بر این است که عیسی مسیح همان طور که وعده داده بود و پیامبران عهد عتیق صدها سال پیش از آن پیشگویی کرده بودند، از مرگ برخاسته است

اول، مرگ عیسی بر روی صلیب

من این شواهد را در بخش اول این مقاله مورد بحث قرار دادم و نشان دادم که مرگ مسیح بر روی صلیب یک رویداد تاریخی است که باید طبق اراده و وعده خدا اتفاق می‌افتاد. من شواهدی را نشان دادم که ثابت می کند این اتفاق افتاده است. این واقعه گواه بر رستاخیز مسیح است زیرا اگر مصلوب شدن مسیح و به دنبال آن مرگ او اتفاق نیفتاده باشد، به این معنی است که رستاخیز او نیز وجود ندارد. اما عیسی (و نه شخص دیگری که شبیه او بود) مصلوب شد و در مقبره ای به خاک سپرده شد که تحت نظارت شدید رومیان بوده

دوم، شاگردان عیسی معتقد بودند که عیسی از مردگان برخاست، زیرا مسیح بارها بر آنها ظاهر شد

ظهور عیسی به افراد و گروه های بسیاری

:این حقیقت در مرحله بسیار اولیه در تاریخ کلیسای اولیه ظاهر شد. پولس رسول در اول قرنتیان ۸:۱۵-۳ گفت 

زیرا من آنچه را که به من رسید، چون مهمترین مطلب به شما سپردم: اینکه مسیح مطابق با کتب مقدّس در راه گناهان ما مرد، ۴ و اینکه دفن شد، و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوّم از مردگان برخاست، ۵ و اینکه خود را بر کیفا ظاهر کرد و سپس بر آن دوازده تن. ۶ پس از آن، یک بار بر بیش از پانصد تن از برادران ظاهر شد که بسیاری از ایشان هنوز زنده‌اند، هرچند برخی خفته‌اند. ۷ سپس بر یعقوب ظاهر شد و بعد بر همۀ رسولان، ۸ و آخر از همه بر من نیز، چون طفلی که غیرطبیعی زاده شده باشد، ظاهر گردید

این آیات گواه روشن و محکمی بر رستاخیز مسیح از مرگ هستند. او در زمان‌ها و مکان‌های مختلف بر افراد و گروه‌ها ظاهر شد: به مریم و پطرس و یازده حواریون، به صد و بیست نفر، به یعقوب و سپس به پانصد نفر ظاهر شد، همانطور که در بالا خواندیم. شهادت این افراد مستقل از یکدیگر بوده و شاهد عینی بوده اند. یعنی شخصاً او را دیدند و ازظهور او بر مردم دیگر خبری نداشتند. از این جهت می‌گویند: «ما شاهدان او هستیم

خواننده عزیز به این جمله که “اکثر آنها هنوز زنده اند” توجه کنید . به عبارت دیگر، پولس رسول که این آیات را نوشت، می‌گوید: «می‌توانید بروید و از کسانی که عیسی بر آنها ظاهر شد بپرسید». این به این دلیل بود که آنها هنوز زنده بودند و می توانستند گفته های او را تأیید کنند.

آیا منطقی است که همه آن افراد، همانطور که برخی ادعا کرده اند، دچار توهم بودند؟ محال است که چنین اتفاقی افتاده باشد زیرا برخی از آنها با او خوردند و نوشیدند. هنگامی که عیسی بر یازده رسول ظاهر شد، به آنها گفت

دست و پایم را بنگرید. خودم هستم! به من دست بزنید و ببینید؛ شبحْ گوشت و استخوان ندارد، امّا چنانکه می‌بینید من دارم

لوقا ۲۴ : ۳۹

این را گفت و دستها و پاهای خود را به ایشان نشان داد. آنها از فرط شادی و حیرت نمی‌توانستند باور کنند. پس به ایشان گفت: «چیزی برای خوردن دارید؟» تکه‌ای ماهی بریان به او دادند. آن را گرفت و در برابر چشمان ایشان خورد

لوقا ۲۴: ۴۱ -۴۳

موعظه جسورانه حواریون و پیروان عیسی مبنی بر قیام او

پس از ظهور عیسی بر حواریون و شاگردان، با شهامت شروع به موعظه رستاخیز او کردند. قبلاً این کار را نکرده بودند. موعظه آنها در شهر اورشلیم که عیسی در آنجا مصلوب شده بود آغاز شد. اگر عیسی برای همیشه مرده بود، سران کاهنان به شاگردانش می گفتند: او برنخاسته است. جسد اواینجاست

حواریون در مواجهه با تهدیدهای سران کاهنان و رئیس نگهبانان معبد، رستاخیز عیسی را موعظه می کردند. کاهنان از جسارت پطرس و یوحنا شگفت زده شدند وقتی که به رئیس کاهن و بزرگان گفتند که خدا عیسی را از مرگ زنده کرده است (اعمال رسولان 4: 10، 13). پیروان عیسی بدون به دست آوردن هیچ سود یا منفعت شخصی ای در مورد برخاستن او از مرگ صحبت می کردند . برعکس، آنها حتی با آزار و اذیت و حتی گاهی مرگ، در نتیجه ی ایمانشان به رستاخیز مسیح مواجه می شدند

برای مثال، پطروس اعلام کرد

امّا خدا او را در روز سوّم برخیزانید و ظاهر ساخت، امّا نه بر همگان، بلکه تنها بر شاهدانی که خود از پیش برگزیده بود، یعنی بر ما که پس از رستاخیز او از مردگان، با او خوردیم و نوشیدیم

اعمال رسولان ۱۰: ۴۰-۴۱

بنابراین پطروس و سایر حواریون علناً گفتند: زیرا ما نمی توانیم از آنچه دیده ایم و شنیده ایم صحبت نکنیم

پولس رسول در حضور رؤسای کلیسا ی یهودی و مردان اسرائیلی با جسارت در مورد رستاخیز مسیح صحبت کرد و آنچه را که برای عیسی اتفاق افتاده بود برای آنها شرح داد و گفت

و چون تمام آنچه را که درباره‌اش نوشته شده بود، به انجام رساندند، او را از صلیب پایین آورده، به قبر سپردند. امّا خدا وی را از مردگان برخیزانید. و آنان که با او از جلیل به اورشلیم آمده بودند، روزهای بسیار او را دیدند و اکنون نیز نزد قوم ما شاهدان اویند

اعمال رسولان ۱۳: ۲۹-۳۱

خواننده عزیز، توجه کنید، آنچه برای عیسی اتفاق افتاد همان چیزی بود که انبیای عهد عتیق پیش بینی کرده بودند. نبوت عهد عتیق برآورده شد و عیسی برای چندین روز و نه فقط یک بار، بیکه چندین بار بر گروهی از شاگردان خود ظاهر شد

بنابراین، هر بار که سران کاهنان حواریون را تهدید می کردند که رستاخیز مسیح را موعظه نکنند، حواریون با قدرت عظیم او به خداوند عیسی شهادت می دادند و کلام خدا را با جسارت بیان می کردند. (اعمال رسولان ۲۳:۴)

تغییر اساسی در زندگی حواریون پس از ظهور عیسی بر آنها

حواریون و شاگردان عیسی، هنگامی که عیسی را دستگیر کردند، کشتند و دفن کردند، ترسیدند، گیج شدند، زیرا دیدند که کسی که به او امید بسته بودند، دفن شده است. مرقس ۵۰:۱۴ در عهد جدید می گوید: ” آنگاه همۀ شاگردان ترکش کرده، گریختند .” حتی پطرس سه بار انکار کرد که مسیح را می‌شناسد. ترس آنها را تا حدی کنترل می کرد که

شامگاه همان روز، که نخستین روز هفته بود، آنگاه که شاگردان گرد هم بودند و درها از ترس یهودیان قفل بود

یوحنا ۲۰ : ۱۹

اما پس از اینکه عیسی پس از رستاخیز بر آنها ظاهر شد، زندگی آنها به کلی تغییر کرد، و آنها بار دیگر جسور و پر از شادی و امید شدند همانطور که در ادامه آیه بالا می خوانیم

عیسی آمد و در میان ایشان ایستاد و گفت: «سلام بر شما!» چون این را گفت، دستها و پهلوی خود را به آنان نشان داد. شاگردان با دیدن خداوند شادمان شدند. عیسی باز به آنان گفت: «سلام بر شما! همان‌گونه که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را می‌فرستم

یوحنا ۲۰ : ۲۰-۲۱

 آنها برای تأیید صحت رستاخیز عیسی آماده مرگ شده بودند. آنها به دلیل ایمان و موعظه رستاخیز عیسی از مرگ، آزار، رنج و مرگ را پذیرفتند. پطرس که مسیح را انکار می کرد در مقابل یهودیان پیشرو ایستاد و رستاخیز مسیح را بشارت داد. او برای شنوندگانش توضیح داد که چگونه عیسی بر او و دیگران ظاهر شده است. پولس که یکی از سرسخت‌ترین دشمنان مسیحیان بود، رستاخیز مسیح را جسورانه موعظه کرد و به معبد یهودیان وارد شد ودرباره ی این که چرا مسیح باید رنج میکشید وچرا از مرگ برخاس توضیح داد

و توضیح داده، برهان می‌آورد که ضروری بود مسیح رنج کشد و از مردگان برخیزد. او می‌گفت: این عیسی که او را به شما اعلام می‌کنم، همان مسیح است

اعمال ۱۷: ۳

چه چیزی زندگی این افراد را تغییر داد؟ دروغ بود یا فریب؟ داستان ساختگی بود؟ آیا شما خواننده عزیز از کسی شنیده اید که حاضر است برای یک دروغ بمیرد؟ نه! زندگی آنها تغییر کرده بود زیرا آنها مسیح را پس از رستاخیز او از مرگ زنده دیده بودند

سوم، تغییر کلی و ناگهانی ای که برای پولس، جفاگر سابق مسیحیان، پس از ظهور عیسی بر او رخ داد

پولس، یهودی ای بسیار مذهبی بود. او معتقد بود که درخواست خدا این است که مسیحیان را آزار دهد. پولس در عهد جدید می گوید

شما وصف زندگی گذشتۀ مرا در دین یهود شنیده‌اید، که چه بسیار کلیسای خدا را آزار می‌رسانیدم و آن را ویران می‌کردم

غلاطیان ۱: ۱۳

 پولس در ادامه توضیح می دهد که با پیروان عیسی چه کرد

و این درست همان کاری بود که در اورشلیم می‌کردم. با دریافت مجوز از سران کاهنان، مقدسینِ بسیار را به زندان می‌افکندم، و چون به مرگ محکوم می‌شدند، علیه آنها رأی می‌دادم. بارها در پی مجازات ایشان، از کنیسه‌ای به کنیسۀ دیگر می‌رفتم و می‌کوشیدم به کفرگویی وادارشان کنم. شدّت خشم من نسبت به آنها چنان بود که حتی تا شهرهای اجنبیان تعقیبشان می‌کردم

اعمال رسولان ۲۶: ۱۰-۱۱

اما پولس به شدت تغییر کرد زیرا همانطور که او تأیید کرد عیسی بر او ظاهر شد. پس از ظهور عیسی به او، پولس بزرگترین واعظ رستاخیز مسیح شد و گسترش سریع مسیحیت در قرن اول مدیون اوست. در عهد جدید می خوانیم

در آن زمان هنوز کلیساهای یهودیه که در مسیح هستند، مرا به چهره نمی‌شناختند. آنها فقط شنیده بودند، «آن مردی که پیشتر آزار بر ما روا‏ می‌داشت، اکنون به همان ایمان بشارت می‌دهد که در گذشته به نابودی آن کمر بسته بود.» و آنان به‌خاطر من خدا را تمجید می‌کردند

غلاطیان ۱: ۲۲-۲۴

چه اتفاقی افتاد که باعث این تغییر شد؟ چگونه کسی که با مسیح مخالفت کرد و مسیحیان را مورد آزار و اذیت قرار می داد، به یکی از آنها تبدیل شد و ایمانی را که سعی در نابودی آن داشت را تبلیغ می کرد؟ هیچ توضیح دیگری برای تغییر زندگی این شخص وجود ندارد، به جز اینکه او مسیح را پس از رستاخیز هنگامی که در راه دمشق بر او ظاهر شد، دیده بود

ایمان پولس به قدری قوی و واقعی بود که مانند حواریون و شاگردان اول، آماده رویارویی با مرگ بود تا انجیل مسیح را منتشر کند و رستاخیز او را بشارت دهد. او را به خاطر ایمانش به قیامت کتک زدند، شلاق زدند و سنگسار کردند. با این حال، پولس به موعظه رستاخیز مسیح ادامه داد

چهارم: تغییری که پس از ظهور عیسی برای یعقوب شکاک رخ داد

یعقوب یک یهودی خداپرست و مذهبی بود، اما اعتقاد نداشت که عیسی مسیح مورد انتظار است. عهد جدید می گوید

زیرا حتی برادرانش نیز به او ایمان نیاورده بودند

یوحنا ۷: ۵

اما چند هفته پس از مصلوب شدن مسیح، برادران عیسی همگی به او ایمان آوردند

ایشان همگی به همراه زنان و نیز مریم مادر عیسی و برادران او، یکدل تمامی وقت خود را وقف دعا می‌کردند

اعمان رسولان ۱: ۱۴

پس از آن متوجه می شویم که یعقوب یکی از رهبران کلیسای مسیحیان شده است

چه چیزی باعث این تغییر در زندگی او شد؟ تنها توضیح این است که عیسی پس از رستاخیز از مرگ در راه به او ظاهر شد و یعقوب به عیسی چنان محکم اعتقاد داشت که او آماده بود برای ایمانش به رستاخیز مسیح از مرگ بمیرد

پنجم: واقعیت تاریخی قبر خالی

مقبره خالی به دلایل متعددی که به اختصار بیان می‌کنم یک حقیقت قطعی و تأیید شده است. اما ابتدا باید تأیید کنم که پس از تأیید مرگ عیسی، مردی به نام یوسف نزد فرماندار، پونتیوس پیلاطس، آمد و جسد عیسی را خواست. سپس یوسف جسد را گرفت و در کفن پیچید و در قبر گذاشت. سپس سنگ سنگینی بر در قبرگذاشت

سران کاهنان برای اطمینان از اینکه مزاحم قبر نشود، رفتند و در مقابل در قبر نگهبانی گذاشتند و سنگ را مهر و موم کردند. (مجازات شکستن مهر اعدام بود.) این امر بر عدم امکان ربودن جسد عیسی همانطور که برخی ادعا می کنند تأیید می کرد

ناگاه زمین‌لرزه‌ای شدید رخ داد، زیرا فرشتۀ خداوند از آسمان نازل شد و به سوی مقبره رفت و سنگ را از برابر آن به کناری غلتانید و بر آن بنشست

متی ۲۸: ۲

به این ترتیب برخی از زنان که ادویه جات برای مومیایی کردن جسد حمل می کردند، توانستند وارد قبر شوند. اما جسد عیسی را نیافتند. پس از آن پطروس وارد شد

شَمعون پطرس نیز از پی او آمد و درون مقبره رفته، دید که پارچه‌های کفن در آنجا هست، 7امّا دستمالی که گرد سر عیسی بسته بودند نه در کنار پارچه‌های کفن، بلکه جداگانه تا شده و در جایی دیگر گذاشته شده است

یوحنا ۲۰: ۶-۷

چگونه می توانیم مطمئن شویم که قبر، سه روز پس از مصلوب شدن عیسی خالی بوده است؟

حداقل سه دلیل وجود دارد

رسولان و شاگردان مسیح رستاخیز او را در اورشلیم اعلام کردند

این شهر بزرگ بود. اگر جسد عیسی هنوز در مقبره بود، مقامات یهود می‌توانستند جسد او را به مردم نشان دهند و بدین ترتیب، ضربه مهلکی به مسیحیت در بدو تولد وارد کنند. اما آنها نتوانستند این کار را انجام دهند زیرا مقبره خالی بود

نگهبانان اذعان دارند که مقبره خالی است

هنگامی که نگهبانان همه آنچه را که رخ داده بود به سران کاهنان گفتند، عهد جدید می‌گوید: «آنها نیز پس از دیدار و مشورت با مشایخ، به سربازان پول زیادی داده، ۱۳ گفتند: «بگویید، ”شاگردانِ او شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب بودیم، جسد او را دزدیدند.” (متی ۱۲:۲۸-۱۳) این اعتراف غیرمستقیم به خالی بودن مقبره است

شهادت زنان

اگر نویسنده ای از قرن اول می خواست برای فریب مردم داستانی اختراع کند، چیزی نمی نوشت که از اعتبار آن بکاهد. بنابراین وقتی داستان قبر خالی را در عهد جدید می خوانیم، متوجه می شویم که زنان اولین شاهدان رستاخیز او بودند. این امر عجیب و قابل توجه به نظر می رسد زیرا در فرهنگ یهودی و رومی، زنان را پست تر از مردان می دانستند و شهادت آنها را مورد تردید قرار می دادند. به همین دلیل، در عهد جدید می خوانیم که وقتی زنان به حواریون از قبر خالی خبر دادند، ” امّا رسولان گفتۀ زنان را هذیان پنداشتند و سخنانشان را باور نکردند.” (لوقا ۱۱:۲۴) اگر داستان قبر خالی ساختگی بود، از زنان نام نمی برد، اما نام زنانی که عیسی بر آنها ظاهر شد به طور خاص ذکر شده است و آنها در اورشلیم مشهور بودند

هیچ چیز حقیقت قبر خالی را توضیح نمی دهد مگر رستاخیز عیسی از مرگ. بنابراین، این واقعیت تاریخی، چنانکه بارها به شاگردانش گفته است، گواه بسیار محکمی بر رستاخیز اوست

تنها توضیح: رستاخیز عیسی

این شواهد، پنج واقعیت، رستاخیز مسیح از مرگ را ثابت میکند. این حقایق و وقایع تنها با رستاخیز عیسی قابل توضیح است

در پایان، برای پایان دادن به این مقاله، دیدیم که حقیقت مرگ مسیح بر روی صلیب و رستاخیز او از مرگ، بزرگترین حقیقت تاریخ و مهم ترین پیام در تمام جهان است که فداکاری و بی قید و شرط او را برای ما تأیید می کند. عیسی مسیح با مرگ بر روی صلیب به جای ما، جزای گناهان ما، که مرگ بود، را پرداخت کرد. رستاخیز او از مرگ به ما نشان میدهد که او زنده است و این ما را به ایمان به او دعوت می کند تا همه برکاتی را که او وعده داده به کسانی که به او ایمان دارند بدهد، دریافت کنیم

اهمیت و ضرورت معاد از نظر عهد جدید چیست ؟

برای ما ثابت و تأیید می کند

آنچه مسیح در مورد خودش گفت درست است. او گفت که او راه و حق و حیات است و هیچ کس جز به وسیله او نزد خدا نمی آید. (یوحنا ۶:۱۴) او همچنین در مورد خود گفت که او خدای مجسم است و رستاخیز او از مرگ ثابت کرد که آنچه او گفت درست است. زیرا در عهد جدید می خوانیم: ” و با رستاخیز از میان مردگان، به سبب روحِ قدّوسیت، به مقام پسر قدرتمند خدا منصوب شد، یعنی خداوند ما عیسی مسیح (رومیان ۴:۱) 

عیسی مسیح بر مرگ غلبه کرد و شیطان را شکست داد، همانطور که در فصل رستاخیز می خوانیم: « ای مرگ، پیروزی تو کجاست؟ ای مرگ نیش تو کجاست ؟» (اول قرنتیان ۵۵:۱۵)  ایماندار به مسیح اطمینان از زندگی ابدی و پیروزی بر وسوسه‌های شیطان را دارد

همانگونه که در عهد جدید می خوانیم، ایمانداران به عیسی زنده خواهند شد، درست مانند قیام مسیح که در عهد جدید می خوانیم: ” امّا مسیح براستی از مردگان برخاسته و نوبر خفتگان شده است. .” (اول قرنتیان ۲۰:۱۵) و زیرا اگر ایمان داریم که عیسی مرد و برخاست، پس به همین‌سان خدا آنان را نیز که در عیسی خفته‌اند، با وی باز خواهد آورد.” (اول تسالونیکیان ۱۴:۴)

عیسی مسیح زنده است، و چون او زنده است، عهد جدید می‌گوید: «پس او قادر است آنان را که از طریق وی نزد خدا می‌آیند، جاودانه نجات بخشد، زیرا همیشه زنده است تا برایشان شفاعت کند (عبرانیان ۲۵:۷)

خواننده عزیز، اگر به عیسی مسیح، همانطور که در مورد خود گفت، ایمان داشته باشید که از مرگ زنده شد، به عبارت دیگر، به او اعتماد کنید، زندگی جاودانی و بخشش گناهان خود را دریافت خواهید کرد، زیرا خداوند هر کس را که از طریق مسیح نزد او می‌آید، از هر پیشینه دینی، مذهبی یا قومیتی می‌پذیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *