پرش به محتوا

مردم اغلب از نظر ذهنی دیگران را بر اساس نژاد دسته بندی می کنند. ویژگی های فیزیکی، مانند رنگ پوست، که یک گروه از افراد، یک “نژاد” را از گروه دیگر متمایز می کند، به راحتی قابل توجه است. برای مثال، قفقازی ها “سفید” هستند، در حالی که نژادهای آسیایی و آفریقایی تیره تر هستند.

Collective CC BY-SA 3.0 ، از طریق Wikimedia Commons

این ویژگی‌ها که گروه‌های مردم را از یکدیگر متمایز می‌کند، به راحتی منجر به نژادپرستی می‌شود. این تبعیض ها به شکل بدرفتاری یا دشمنی با نژادهای دیگر است. نژادپرستی در ایجاد جوامع تندخو و نفرت انگیزتر نقش داشته است و به نظر می رسد که در حال افزایش است. برای مبارزه با نژادپرستی چه کنیم؟

مسئله نژادپرستی یک سوال مرتبط را مطرح می کند. نژادها از کجا می آیند؟ چرا تفاوت های نژادی بین انسان ها وجود دارد؟ علاوه بر این، از آنجایی که نژاد با زبان اجدادی همبستگی قوی دارد. چرا زبان های مختلف وجود دارد؟

متون مقدس عبری باستان یک رویداد تاریخی را در تاریخ اولیه بشر ثبت می‌کند که هم تنوع زبان‌هایی را که می‌شنویم و هم «نژادهای» متفاوتی را که امروز می‌بینیم توضیح می‌دهد

شباهت های ژنتیکی در انسان ها

قبل از بررسی این موضوغ، چیزهایی وجود دارد که باید درباره ساختار ژنتیکی بشر بدانیم

TU Delft: Researchers created an artificial DNA blueprint for the  replication of DNA in a cell-like structure | EuropaWire.eu | The European  Union's press release distribution & newswire service
DNA

ژن‌های موجود در دی ان ای ما نقشه‌ای را ارائه می‌دهند که نحوه نگاه و ویژگی‌های فیزیکی ما را تعیین می‌کند. تحقیقات نشان میدهد که در مقایسه با تنوعی که در یک گونه جانوری دیده می شود، تنوع ژنتیکی بسیار کمی بین انشان ها از نژاد های مختلف وجود دارد. این بدان معنی است که تفاوت ژنتیکی بین هر دو نفر بسیار کم است (به طور متوسط ​​0.6٪). این بسیار کمتر از تفاوت های ژنتیکی بین دو میمون ماکاک است 

در واقع، انسان‌ها از نظر ژنتیکی به قدری یکنواخت هستند که می‌توانیم جد همه ی زنان امروزی را از طریق مادران و مادرانشان و غیره ردیابی کنیم. انجام این کار نشان می دهد که تمام خطوط به یک مادر ژنتیکی، معروف به حوای میتوکندری، ختم می شوند . یک معادل نر نیز وجود دارد که به نام کروموزوم آدم شناخته می شود . او اولین مردی است که همه انسانهای امروزی از او نشأت گرفته اند. یک سلسله ناگسستنی از اجداد مذکر وجود دارد که به او بازمی گردد. کتاب مقدس بیان می‌کند که همه انسان‌های زنده امروزی از یک آدم و حوا اصیل هستند . بنابراین شواهد ژنتیکی با گزارش کتاب مقدس در مورد منشأ انسان سازگار است. نه تنها چینی‌های باستان ، بلکه ژنتیک مدرن گواه بر وجود آدم به عنوان جد مشترک ماست

اساس نژادهای بشر بر اساس کتاب مقدس

اما پس از آن نژادهای مختلف بشر چگونه به وجود آمدند؟ کتاب مقدس عبری باستان، تنها چند نسل پس از سیل ، چگونگی پراکندگی مردم در سراسر زمین را توصیف می کند. تنها با برخی از اصول اولیه در ژنتیک، می‌توانیم ببینیم که چگونه چنین رویدادی باعث ایجاد نژاد های امروزی می‌شود. در روایت باستانی آمده است

تمام‌ جهان‌ را یك‌ زبان‌ و یك‌ لغت‌ بود
 و واقع‌ شد كه‌ چون‌ از مشرق‌ كوچ‌ می‌كردند، همواری‌ای‌ در زمین‌ شنعار یافتند و در آنجا سكنی‌ گرفتند
 و به‌ یكدیگر گفتند: «بیایید، خشتها بسازیم‌ و آنها را خوب‌ بپزیم‌.» و ایشان‌ را آجر به‌ جای‌ سنگ‌ بود، و قیر به‌ جای‌ گچ‌
 و گفتند: «بیایید شهری‌ برای‌ خود بنا نهیم‌، و برجی‌ را كه‌ سرش‌ به‌ آسمان‌ برسد، تا نامی‌ برای‌ خویشتن‌ پیدا كنیم‌، مبادا بر روی‌ تمام‌ زمین‌ پراكنده‌ شویم‌

پیدایش ۱۱: ۱-۴

کتاب مقدس ثبت می کند که همه به یک زبان صحبت می کردند. با این وحدت آنها فناوری های جدیدی ابداع کردند و شروع به استفاده از آنها برای ساختن برج های بلند کردند. این برج ها برای مشاهده و ردیابی حرکت ستارگان بود، زیرا طالع بینی در آن زمان به شدت مورد مطالعه قرار می گرفت. با این حال، خداوند خالق چنین ارزیابی کرد

 و خداوند گفت‌: «همانا قوم‌ یكی‌ است‌ و جمیع‌ ایشان‌ را یك‌ زبان‌ و این‌ كار را شروع‌ كرده‌اند، و الا´ن‌ هیچ‌ كاری‌ كه‌ قصد آن‌ بكنند، از ایشان‌ ممتنع‌ نخواهد شد
 اكنون‌ نازل‌ شویم‌ و زبان‌ ایشان‌ را در آنجا مشوش‌ سازیم‌ تا سخن‌ یكدیگر را نفهمند
 پس‌ خداوند ایشان‌ را از آنجا بر روی‌ تمام‌ زمین‌ پراكنده‌ ساخت‌ و از بنای‌ شهر باز ماندند
 از آن‌ سبب‌ آنجا را بابل‌ نامیدند، زیرا كه‌ در آنجا خداوند لغت‌ تمامی‌ اهل‌ جهان‌ را مشوش‌ ساخت‌. و خداوند ایشان‌ را از آنجا بر روی‌ تمام‌ زمین‌ پراكنده‌ نمود

پیدایش ۱۱: ۶-۹
Tower of Babel | Story, Summary, Meaning, & Facts | Britannica
برج بابل

تاریخ ثبت می کند که تمدن در بابل باستان (عراق امروزی) آغاز شد و از اینجا در سراسر سیاره گسترش یافت. از آنجایی که زبان ها قاطی شدند، این جمعیت اجدادی به گروه های زبانی مختلف در امتداد خطوط قبیله تقسیم شدند

توضیح مفاهیم بابل از طریق ژنتیک

زیر قبیله های مختلف دیگر نمی توانستند یکدیگر را درک کنند. از آنجایی که گناه وارد جهان شده بود، این قبیله های مختلف به سرعت نسبت به یکدیگر بی اعتماد شدند. در نتیجه آنها برای محافظت از خود از قبیله های دیگر کناره گیری کردند و بین گروه های زبانی ازدواج نکردند. بنابراین، در یک نسل، قبیله ها از نظر ژنتیکی از یکدیگر جدا شده و پراکنده شدند

نژاد ها و جدول پونت

در نظر بگیرید که چگونه نژادها از چنین موقعیتی به وجود می آیند، و روی رنگ پوست تمرکز کنید زیرا این یک نشانگر رایج نژاد است. رنگ پوست در نتیجه سطوح مختلف پروتئین ملانین در پوست ایجاد می شود. پوست سفید ملانین کمتری دارد، پوست تیره‌تر ملانین بیشتری دارد، در حالی که پوست سیاه دارای بیشترین ملانین است. همه انسان ها مقداری ملانین در پوست خود دارند. افراد تیره‌تر به سادگی ملانین بیشتری دارند و باعث تیره‌تر شدن پوست می‌شوند. این سطوح ملانین به طور ژنتیکی توسط چندین ژن کنترل می شود. برخی از ژن ها ملانین بیشتری را در پوست و برخی کمتر تولید می کنند. ما از یک ابزار ساده به نام مربع پونت برای نشان دادن ترکیب‌های احتمالی مختلف ژن‌ها استفاده می‌کنیم

Bequemlichkeit Wiederholung Ausflug skin tone genetics chart Anweisen Tasse  bevorzugt
جدول پانت (ملانین پوست)

;برای سادگی فرض کنید تنها دو ژن مختلف بر سطوح مختلف ملانین در پوست تاثیر میگذارند

A , B

ژن های زیر باعث تولید ملانین بیشتری میشوند

Mb و M a

در حالی که الل های زیرباعث تولید ملانین کمتری میشوند

mb و ma

جدول پانتت تمام نتایج ممکن را نشان می دهد که می تواند با تولید مثل جنسی ایجاد شود، اگر هر یک از والدین هر دو الل را در ژن های خود داشته باشند

جدول حاصل ۱۶ ترکیب ممکن را نشان می دهد که می تواند از والدین رخ دهد. این توضیح می دهد که طیف متنوعی از رنگ پوست است که می تواند در فرزندان بوجود آید

سناریوی برج بابل

فرض کنید رویداد برج بابل با والدینی که هتروزیگوت بودند (مانند جدول پونت بالا رخ داده است). با سردرگمی زبان ها، بچه ها با هم ازدواج نمیکنند. بنابراین هر یک از مربع ها به طور تولید مثلی از مربع های دیگر جدا می شوند. بنابراین تیره ترین فرد اکنون فقط با سایر افراد مانند خودش ازدواج می کند. بنابراین همه فرزندان آنها فقط تیره می مانند زیرا آنها فقط ژن هایی دارند که ملانین بیشتری را تولید می کنند. به همین ترتیب، سفید ترها فقط با  دیگر سفید تر ها ازدواج می کنند. فرزندان آنها همیشه سفید باقی می ماندند. اینگونه است که برج بابل انزوای تولید مثلی مربع های مختلف و پیدایش نژادهای مختلف را توضیح می دهد

امروزه می‌توانیم شاهد چنین تنوعی باشیم که از خانواده‌ها ناشی می‌شود. به نظر می رسد ماریا و لوسی آیلمر از نژادهای مختلف هستند (سیاه و سفید)، اما در واقع آنها خواهران دوقلو از والدین هتروزیگوت هستند. چنین تنوعی صرفاً از طریق به هم ریختگی ژنتیکی به وجود می آید. اما اگر چنین تنوعی ایجاد شود و سپس این فرزندان از نظر تولیدمثلی از یکدیگر جدا شوند، متمایز بودن رنگ پوست آنها در فرزندان آنها باقی خواهد ماند. برج بابل آن رویداد تاریخی است که توضیح می دهد چگونه قبایل جدایی خود را از سایر قبیله های زبانی حفظ کردند. بنابراین آنچه ما امروز “نژادها” می نامیم از آن زمان تاکنون ادامه یافته است

خواهران دوقلو لوسی و ماریا ایلمر

یک خانواده – بدون تمایز نژادی

اما هنگامی که متوجه شدیم نژادها چگونه به وجود آمدند، متوجه می شویم که همه نژادهای متنوع به سادگی بخشی از یک خانواده بزرگ هستند. زمانی که بفهمیم تفاوت‌های نژادی واقعاً از کجا می‌آیند، هیچ مبنایی برای نژادپرستی وجود ندارد

همانطور که کتاب مقدس می گوید

 و هر امّت انسان را از یک خون ساخت تا بر تمامی روی زمین مسکن گیرند و زمانهای معیّن و حدود مسکنهای ایشان را مقرّر فرمود
 تا خدا را طلب کنند که شاید او را تفحّص کرده، بیابند، با آنکه از هیچ یکی از ما دور نیست

اعمال رسولان ۲۶:۱۷-۲۷

همه مردم امروز، صرف نظر از نژاد، رنگ پوست یا سایر ویژگی‌های متمایزشان، از یک زوج اصلی هستند . در این صورت ما فقط یک خانواده بزرگ و متنوع هستیم. کتاب مقدس می گوید که خدا تنوع ملل را ایجاد کرد تا ما برای یافتن او دست دراز کنیم. او راه خود را برای ما باز می کند تا با ایجاد یک قوم خاص از همه ملت ها به او برسیم. ما این که چگونه این ملت شروع بعدی خود را پیدا می کند را بررسی میکنیم

با نژادپرستی چه کنیم؟

در اینجا لیستی از کارهایی است که می توانیم برای از بین بردن نژادپرستی و مبارزه روزانه با آن انجام دهیم

  • خود را آموزش دهیم: ما باید خودمان را در مورد نژادپرستی و تأثیرات آن بر مردم و جامعه آموزش دهیم. مثلاً می‌توانیم درباره نژادپرستی در گذشته و حال و تأثیر آن بر مردم تحقیق کنیم
  • ما باید علیه نژادپرستی سخن بگوییم: چه در زندگی روزمره ما رخ دهد، چه در محل کار یا در جوامع، ما همیشه باید علیه نژادپرستی صحبت کنیم. این مستلزم رد طنز، القاب، و کلیشه های نژادپرستانه است و نهادها و شیوه هایی که از نابرابری نژادی حمایت می کنند باید در قبال نژادپرستی سیستماتیک خود پاسخگو باشند
  • ما می‌توانیم از طرح‌های ضد نژادپرستی حمایت کنیم: ممکن است به گروه‌هایی مانند سازمان‌های حقوق مدنی، گروه‌های مبتنی بر جامعه، و گروه‌های مدافع در تلاش‌هایشان برای مبارزه با نژادپرستی و پیشبرد عدالت نژادی کمک کنیم
  • به تعصبات خودمان نگاه کنید: تعصبات ضمنی ممکن است عاملی برای نژادپرستی باشد. ما باید به تعصبات خود نگاه کنیم و برای رهایی از آنها تلاش کنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *