پرش به محتوا

با ظهور سفرهای هوایی و به دنبال آن اینترنت با رسانه های اجتماعی به نظر می رسد که جهان کوچک شده است. اکنون می توانیم با هر کسی در این سیاره ارتباط فوری داشته باشیم. ما می توانیم در ۲۴ ساعت به هر نقطه از جهان سفر کنیم. برنامه های ترجمه با گوگل و بینگ به افراد امکان می دهند به زبان های مختلف ارتباط برقرار کنند. جهانی شدن توسط پیشرفت در فناوری، حمل و نقل، ارتباطات و یکپارچگی اقتصادی هدایت می شود و این جهان را به یک دهکده بزرگ تبدیل کرده است، جایی که وقایع در بخشی از جهان می تواند عواقب گسترده ای برای دیگران داشته باشد

جهانی شدن پدیده ای مدرن است که پس از جنگ جهانی دوم به شدت شتاب می گیرد. با عبور اینترنت و رسانه های اجتماعی از مرزهای ملی، به نظر می رسد که مردم در کشورها به طور مداوم با یکدیگر درگیر هستند. ما مهاجرت های دسته جمعی در گذرگاه های مرزی را در حالی می بینیم که مردم برای فرار از جنگ، قحطی و تأمین آینده ای روشن تر برای فرزندان خود ناامید هستند و جان خود را برای سوار شدن به هواپیما، اتوبوس و حتی پیاده روی برای روزها به خطر می اندازند تا به نقاط دیگر امن برسند

از نظر فرهنگی، جهانی شدن باعث گسترش ایده ها، ارزش ها و سبک های زندگی شده است. این امر منجر به محبوبیت برندهای جهانی، تبادل شیوه های فرهنگی و آمیختگی سنت ها شده است. با این حال، نگرانی هایی را در مورد از بین رفتن تنوع فرهنگی و تسلط ارزش های غربی نیز ایجاد کرده است. منتقدان استدلال می کنند که جهانی شدن نابرابری را تشدید می کند، کارگران را استثمار می کند و حاکمیت ملی را تضعیف می کند. آنها خواستار سیاست هایی هستند که از صنایع و کارگران محلی محافظت کند

آیا هرگز عدالتی برای فقرا در دهکده جهانی آشفته ما برقرار خواهد شد؟

پیش بینی کتاب مقدس

شخصیت های اصلی کتاب مقدس در جدول زمانی تاریخی
کتاب مقدس به طور کلی، و ابراهیم به طور خاص، 
در مقایسه با سایر رویدادهای تاریخی قدیمی است

کتاب مقدس، اگرچه کتابی باستانی است، ملل و عدالت برای آنها را پیوسته در مرکز قلمرو خود قرار داده است. این قابل توجه است با توجه به اینکه کتاب مقدس توسط یهودیان متولد شده است. از نظر تاریخی، آنها بسیار منزوی بوده اند و بیشتر به ویژگی های مذهبی خود اهمیت می دهند تا ملت های دیگر. اما در 4000 سال پیش، خداوند به ابراهیم وعده داد:

 و بركت‌ دهم‌ به‌ آنانی‌ كه‌ تو را مبارك‌ خوانند، و لعنت‌ كنم‌ به‌ آنكه‌ تو را ملعون‌ خواند. و از تو جمیع‌ قبایل‌ جهان‌ بركت‌ خواهند یافت‌

پیدایش ۳:۱۲

ما در اینجا می بینیم که دامنه کتاب مقدس در ۴۰۰۰ سال پیش شامل «همه مردمان روی زمین» می شد. خداوند یک برکت جهانی را وعده داده است. خداوند بعداً این وعده را در زندگی ابراهیم تکرار کرد، زمانی که او به تازگی درام نبوی قربانی پسرش را اجرا کرده بود

 و از ذریت‌ تو، جمیع‌ امتهای‌ زمین‌ بركت‌ خواهند یافت‌، چونكه‌ قول‌ مرا شنیدی‌

پیدایش ۱۸:۲۲

فرزند” در اینجا به صورت مفرد است. یک نفر از نسل ابراهیم «همه امتهای روی زمین» را برکت خواهد داد. جهانی گرایی مطمئناً در این محدوده نفوذ می کند. اما این دیدگاه خیلی قبل از اینترنت مطرح شده بود. سفر مدرن و جهانی شدن رسید. مانند آن است که ذهنی می‌توانست آینده‌ای دور را در آن زمان پیش‌بینی کند و جهانی‌سازی را که امروز اتفاق می‌افتد تصور کند. همچنین، آن بینش به نفع مردم بود، نه برای استثمار آنها.

با یعقوب ادامه یافت

یعقوب/اسرائیل در جدول زمانی تاریخی

چند صد سال بعد، نوه ابراهیم یعقوب (یا اسرائیل) این رؤیا را برای پسرش یهودا بیان کرد. یهودا پیشرو قبیله بنی اسرائیل شد، به طوری که نام امروزی «یهود» به این قبیله نسبت داده می شود

عصا از یهودا دور نخواهد شد. و نه‌ فرمان‌فرمایی‌ از میان‌ پایهای‌ وی‌ تا شیلو بیاید. و مر او را اطاعت‌ امتها خواهد بود

پیدایش ۱۰:۴۹

این پیش‌بینی زمانی را در میان ملت‌ها پیش‌بینی می‌کند که آن نسل واحدی که ابراهیم قبلاً به آن نگاه کرده بود، روزی «اطاعت ملت‌ها» را به دست خواهد آورد 

پیامبران

اشعیا در جدول زمانی تاریخی

صدها سال بعد، حدود ۷۰۰ سال قبل از میلاد، اشعیا نبی این دیدگاه جهانی را برای جهان دریافت کرد. در این رؤیا خداوند با بنده ای که می آید صحبت می کند. این بنده نجات را به «اقصای زمین» خواهد آورد

پس‌ می‌گوید: این‌ چیز قلیلی‌ است‌ كه‌ بنده‌ من‌ بشوی‌ تا اسباط‌ یعقوب‌ را برپا كنی‌ و ناجیان‌ اسرائیل‌ را باز آوری‌. بلكه‌ تو را نور امّت‌ها خواهم‌ گردانید و تا اقصای‌ زمین‌ نجات‌ من‌ خواهی‌ بود

اشعیا ۶:۴۹

همین بنده هم همینطور

 اینك‌ بنده‌ من‌ كه‌ او را دستگیری‌ نمودم ‌و برگزیده‌ من‌ كه‌ جانم‌ از او خشنود است‌، من‌ روح‌ خود را بر او می‌نهم‌ تا انصاف‌ را برای‌ امّت‌ها صادر سازد
او فریاد نخواهد زد و آواز خود را بلند نخواهد نمود و آن‌ را در كوچه‌ها نخواهد شنوانید.
  نی‌ خرد شده‌ را نخواهد شكست‌ و فتیله‌ ضعیف‌ را خاموش‌ نخواهد ساخت‌ تا عدالت‌ را به‌ راستی‌ صادر گرداند
 او ضعیف‌ نخواهد گردید و منكسر نخواهد شد تا انصاف‌ را بر زمین‌ قرار دهد و جزیره‌ها منتظر شریعت‌ او باشن  

اشعیا ۴۲: ۱-۴

عدالت «به ملت‌هایی» که «روی زمین» هستند، حتی برای «جزایر». مطمئناً این یک دامنه جهانی است. و چشم انداز این است که چگونه عدالت را به وجود بیاوریم

ای‌ قوم‌ من‌ به‌ من‌ توجّه‌ نمایید و ای‌ طایفه‌ من‌ به‌ من‌ گوش‌ دهید. زیرا كه‌ شریعت‌ از نزد من‌ صادر می‌شود و داوری‌ خود را برقرار می‌كنم‌ تا قوم‌ها را روشنایی‌ بشود
 عدالت‌ من‌ نزدیك‌ است‌ و نجات‌ من‌ ظاهر شده‌، بازوی‌ من‌ قوم‌ها را داوری‌ خواهد نمود و جزیره‌ها منتظر من‌ شده‌، به‌ بازوی‌ من‌ اعتماد خواهند كرد

اشعیا ۴:۵۱-۵

ملتی که این چشم انداز را ایجاد کرد، شاهد گسترش «عدالت برای ملت ها» حتی به «جزایر» پراکنده در سراسر جهان خواهد بود

مکاشفه در پایان کتاب مقدس

صفحات پایانی کتاب مقدس، شفا و عدالت را برای ملل در نظر دارد

 و سرودی جدید میسرایند و می‌گویند، مستحقّ گرفتن کتاب و گشودن مُهرهایش هستی زیرا که ذبح شدی و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امّت خریدی

مکاشفه ۹:۵

کتاب مقدس با صحبت از افتخاری که در صهیون جدید پدید خواهد آمد، پایان می یابد

و امّت‌ها در نورش سالک خواهند بود و پادشاهان جهان، جلال و اکرام خود را به آن خواهند درآورد  و دروازه‌هایش در روز بسته نخواهد بود زیرا که شب در آنجا نخواهد بود  و جلال و عزّت امّت‌ها را به آن داخل خواهند ساخت

مکاشفه ۲۱: ۲۴-۲۶

متون مقدس کتاب مقدس جهانی شدن آینده را مدت ها قبل از ظهور فناوری که آن را ممکن می کند، پیش بینی می کرد. هیچ نوشته دیگری در گستره خود تا این حد آگاهانه و در سطح جهانی بین فرهنگی نبوده است. ما هنوز عدالتی را که کتاب مقدس پیش بینی کرده بود نمی بینیم. اما خادمی که آن را به وجود خواهد آورد، آمده است و حتی اکنون از تشنگان عدالت برای همه ملل در سراسر جهان دعوت می کند که نزد او بیایند

 ای‌ جمیع‌ تشنگان‌ نزد آبها بیایید، و همه‌ شما كه‌ نقره‌ ندارید بیایید بخرید و بخورید. بیایید و شراب‌ و شیر را بی‌نقره‌ و بی‌قیمت‌ بخرید. چرا نقره‌ را برای‌ آنچه‌ نان‌ نیست‌ و مشقّت‌ خویش‌ را برای‌ آنچه‌ سیر نمی‌كند صرف‌ می‌كنید. گوش‌ داده‌، از من‌ بشنوید و چیزهای‌ نیكو را بخورید تا جان‌ شما از فربهی‌ متلذّذ شود. گوش‌ خود را فرا داشته‌، نزد من‌ بیایید و تا جان‌ شما زنده‌ گردد بشنوید و من‌ با شما عهد جاودانی‌ یعنی‌ رحمت‌های‌ امین‌ داود را خواهم‌ بست‌

اشعیا ۵۵: ۱-۳

اشعیا ۲۷۰۰ سال پیش پیش بینی کرد و نوشت که بنده چگونه این کار را انجام خواهد داد. در اینجا به تفصیر آن را میپردازیم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *