پرش به محتوا

کماندار چهارمین صورت فلکی زودیاک است و نشانه یک کماندار سوار بر اسب است.. در فال امروز اگر بین ۲ آذر تا ۳۰ آذر  به دنیا آمدید ، یک کماندارهستید. بنابراین در این  طالع بینی مدرن از زودیاک ، شما برای یافتن عشق ، موفقیت ، سلامتی و کسب بینش در مورد شخصیت خود ، از توصیه های این مطلب پیروی می کنید.

ما آیا طالع بینی از ابتدا به این صورت بود؟

اساس صورت فلکی کماندار

کماندار صورت فلکی ای است که تصویر یک کماندار سوار بر اسب  را تشکیل می دهد که اغلب به صورت یک قنطورس (موجودی با بالا تنه ی انسان و پایین تنه ی اسب) نشان داده می شود. در اینجا ستارگانی که کماندار را تشکیل می دهند مشاهده میکنید. آیا می توانید چیزی شبیه به قنطورس ، اسب یا کماندار در این عکس از ستاره ها ببینید؟

تصویر صورت فلکی کماندار

حتی اگر ستاره های این صورت فلکی  را با خطوط به هم متصل کنیم ، باز هم نمی توان کماندار سوار بر اسب  را دید. اما این نشانه تا آنجا که در تاریخ بشر می دانیم  کماندار معرفی شده است.

ستاره های صورت فلکی کماندار که به هم متصل شده اند

در اینجا نشانه های زودیاک در معبد دندرا مصر با بیش از 2000 سال قدمت وجود دارد که تصویر کماندار در این تصویر با دایره ای به رنگ قرمز مشخص شده است.

کماندار در زودیاک دندرا ی مصر باستان

این پوستر جغرافیایی از علامت های زودیاک  کماندار را همانطور که در نیمکره جنوبی دیده می شود نشان می دهد. حتی اگر ستاره های تشکیل دهنده کماندار را با خطوط متصل کنند ، هنوز هم نمی توان کماندار را در این صورت فلکی دید.

                                             کماندار در پوستر جغرافیایی از علامت های زودیاک

همانطور که در مورد صورت  فلکی های قبلی مشاهده کردید، تصویر کماندار در درون صورت فلکی ستاره ها مشخص نیست. بلکه ایده کماندار سواره ابتدا از چیزی غیر از ستاره ها بود. اولین ستاره شناسان این ایده را روی ستاره ها  قرار دادند تا علامت تکراری باشد. در زیر یک تصویر معمولی از کماندار دیده می شود. وقتی میتوانیم معنای کماندار را درک کنیم که آنرا با صورت فلکی های اطرافش بررسی کنیم.

تصویر صورت فلکی کماندار

داستان اصلی زودیاک ها

زودیاک  ها دراصل برای راهنمایی شما برای تصمیمات روزانه ، سلامتی ، عشق و ثروت نبوده اند. درواقع طرحی از طرف خداوند بوده اند تا ما را در راه مستقیم راهنمایی کند. طالع بینی در اصل مطالعه و دانش این داستان در ستاره ها بوده است.

این داستان با خوشه ی دوشیزه آغاز شد. با برج میزان ادامه یافت و به ما یادآوری کرد که وزن اعمال ما بسیار سبک است. عقرب مبارزه فوق العاده ای را بین فرزند دوشیزه (مسیح)  و عقرب (شیطان)  نشان داد. آنها نبرد برای حق حاکمیت هستند.

داستان نشانه ی کماندار

کماندار پیش بینی میکند که چگونه این مبارزه تمام میشود. ما زمانی این موضوع را درک میکنیم که کماندار را با صورت فلکی های دیگری که آنرا احاطه کردند بررسی کنیم.

صورت فلکی کماندار که عقرب را شکست میدهد

نیزه کماندار به طور مستقیم عقرب را نشانه گرفته است. این به وضوح نشان می دهد که کماندار دشمن مرگبار و همیشگی خود را از بین میبرد. این مفهوم کماندار در زودیاک باستانی بوده است. تمامی صورت فلکی  های زودیاک با یکدیگر، همچنین پیروزی کماندار را بر عقرب نشان می دهند.

عکس دیگری از کماندار که نیزه اش مستقیم عقرب را نشانه گرفته است

داستان نوشته شده ی کماندار

کتاب مقدس و صورت فلکی کماندار پیروزی عیسی مسیح (ع)  را بر دشمنش پیش بینی کرده اند.

۱۱ سپس دیدم که آسمان گشوده شد. در آنجا اسبی سفید بود که سوارش “ امین و حق”   نام داشت، زیرا به حق و عدل مبارزه و مجازات میکند. ۱۲ چشمان او مانند شعله های آتش بود و بر سرش تاجهای فراوانی قرار داشت. بر پیشانیش نیز نامی نوشته شده بود که فقط خودش معنی آنرا میدانست. ۱۳ او جامه ی خون آلودی در بر داشت و لقبش “  کلام خدا “ بود. ۱۴ لشکر های آسمانی که لباس ها ی کتان سفید و پاک بر تن داشند، سوار بر اسب های سفید، به دنبال او می آمدند. ۱۵ از دهان او شمشیر تیزی بیرون می آمد تا با آن قوم های بی ایمان را سرکوب کند. او با عصای آهنین بر آنها حکمرانی خواهد نمود وبا پا های خود، شراب خشم خدا ی توانا را در چرخشت خواهد فشرد. ۱۶ بر لباس و ران او نیز این لقب نوشته شده بود:

 شاه شاهان و سرور.

۱۷ سپس فرشته ی را دیدم که در آفتاب ایستاده بود و با صدای بلند به پرندگان میگفت: بیایید و بر سر سفره ای که خدا برای شما تدارک دیده است، جمع شوید.  ۱۸  بیایید و بخورید از گوشت پادشاهان و فرماندهان و زورمندان ؛ از گوشت اسبان و سواران آنها، و از گوشت تمام انسان ها، بزرگ و کوچک، برده و آزاد.

۱۹ آنگاه دیدم که آن جاندار خبیث، حکومت های جهان و لشکریان آن ها را گرد آورد تا با آن اسب سوار و لشکر او بجنگند.  ۲۰ اما جاندار خبیث و پیامبر دروغینش گرفتار آمدند و هر دو زنده زنده در دریاچه ی آتش که ب گوگرد میسوزد انداخته شدند، همان پیامبری که در حضور جاندار معجزات خیره کننده انجام میداد تا تمام کسانی را که علامت جاندار را داشتند و مجسمه را میپرستیدند، فریب دهد. ۲۱ آنگاه تمام دار و دسته ی او با شمشیر تیزی که در دهان سب سوار بود کشته شدند و پرندگان شکم خود را با گوشت آنها سیر کردند.

مکاشفه ۱۹: ۱۱ – ۲۱

 سرنوشت شیطان

سپس، فرشته ای را دیدم که از آسمان پایین آمد. او کلید چاه بی انتها را همراه می آورد و زنجیری محکم در دست داشت. او اژدها را گرفت و به زنجیر کشید و برای مدت هزار سال به چاه بی انتها افکند. سپس در چاه را بست و در آنرا قفل کرد، تا در آن هزار سال نتواند هیچ قومی را فریب دهد. پس از گذشت این مدت، اژدها برای چند لحظه آزاد گشته. اژدها همان مار است که اهریمن و شیطان نیز نامیده میشود.

مکاشفه ۲۰: ۱-۳

۷ پس از پایان آن هزار سال، شیطان از زندان آزاد خواهد شد. ۸ او بیرون خواهد رفت تا قوم های جهان ،یعنی جوج و ماجوج را فریب دهد و برای جنگ متحد سازد. آنان سپاه عظیمی را تشکیل خواهند داد که تعدادشان همچون ماسه های ساحل دریا بی شمار خواهد بود. ۹ ایشان در دشت وسیعی، خلق خدا و شهر محبوب اورشلیم را از هر سو محاصره خواهند کرد. اما آتش از آسمان، اما آتش از آسمان و از سوی خدا خواهد بارید و همه را خواهد سوزاند. ۱۰ سپس شیطان که آن ها را فریب داده بود، به دریاچه ی آتش افکنده خواهد شد.  دریاچه ی آتش همان جاییست که با گوگرد میسوزد و آن جاندار خبیث و پیامبر دروغین او شبانه روز تا به ابد در آنجا عذاب میکشند.

مکاشفه ۲۰: ۷-۱۰

اولین دسته ی نشانه ها ی زودیاک

دوشیزه، برج میزان، عقرب و کماندار دسته ی اول این نشانه های آسمانی را تشکیل میدهند که تمرکزشان بر روی توضیح درباره ی ظهور حاکم بر حق و اصلی و مخالفان اوست. دوشیزه تولد او را از زنی باکره پیش بینی کرده بود. برج میزان این موضوع را که باید بهایی برای اعمال ما پرداخته شود را پیش بینی کرد. عقرب پیش بینی کرد که این بها مرگ است.  کماندار پیروزی  این حاکم را پیش بینی میکند.

این نشانه ای برای تمام  انسان هاست. نشانه ی کماندار تنها برای کسانی نیست که بین ۲ آذر و ۳۰ آذر به دنیا آمدند. این نشانه برای این داده شده که ما بدانیم که در نهایت دشمن شکست میخورد. عیسی مسیح (ع) با تولد ثابت کرد که پیش بینی  دوشیزه، ترازو و عقرب را برآورده کرد. تحقق کماندار در انتظار ظهور آمدن او است. اما از آنجا که سه علامت اول این واحد برآورده شده است ، این نشان دهنده ی این است که پیش بینی صورت فلکی کماندار نیز درست خواهد بود.

طالع نشانه ی کماندار شما

طالع بینی در انگلیسی Horoscope ترجمه میشود و ریشه در کلمه ی یونانی Horo به معنای ساعت و زمان دارد، همچنین نوشته های پیامبران برای نشان کردن زمان های به خصوص بوده اند.

اما هیچ کس نمیداند که چه روزی و چه ساعتی دنیا به پایان خواهد رسید، حتی فرشتگان هم نمیدانند، فرزند خدا نیز از آن بیخبر است. فقط پدرم خدا آن را میداند.

پس، شما نیز برای آمدن ناگهانی من همیشه آماده باشید تا غافلگیر نشوید.

متی ۲۴: ۳۶و۴۴

پیامبر به ما میگوید که هیچکس از زمان ظهور مسیح جز خدا خبر ندارد، اما نشانه هایی هستند که میگویند زمان ظهور نزدیک است.

کماندار به ما می گوید قبل از ساعت بازگشت مسیح و شکست کامل شیطان با حواس پرتی های زیادی روبرو خواهید شد. در حقیقت ، اگر هر روز با تجدید ذهن خود تغییر شکل ندهید ، با معیارهای این جهان مطابقت خواهید داشت – و آن ساعت به طور غیر منتظره ای به شما ضربه می زند و هنگام آشکار شدن با او سازگار نخواهید بود. اگر نمی خواهید همه عواقب وحشتناک از دست دادن آن ساعت برایتان اتفاق بیفتد، باید تصمیم آگاهانه بگیرید تا آماده شوید. تصمیم بگیرید که  آیا میخواهید نبال شایعات و دسیسه های افراد مشهور و سریال های تلویزیونی باشید؟  اگر چنین است ، به احتمال زیاد ویژگی هایی مانند بردگی ذهن شما ، از بین رفتن روابط نزدیک  اتفاق می افتد و مطمئناً ساعت بازگشت او را به همراه بیشتر افراد از دست می دهید.

شخصیت شما دارای نقاط قوت و ضعف است ، اما دشمنی که می خواهد حواس شما را پرت کند ، به دلیل ویژگی های ضعیف شما به شما حمله می کند و از آنها سو استفاده میکند. شایعات ،بیکاری ، پورنوگرافی ، حرص و آز و یا صرفاً هدر دادن وقت خود در شبکه های اجتماعی ، از این وسوسه هایی هستند که شما در آن قرار خواهید گرفت. بنابراین برای کمک و راهنمایی دعا کنید تا بتوانید مسیر مستقیم و باریک را طی کنید و برای آن ساعت آماده باشید. به دنبال چند نفر دیگری بگردید که آنها نیز نمی خواهند آن ساعت را از دست بدهند و با هم می توانید روزانه به یکدیگر کمک کنید تا به طور غیرمنتظره به شما نرسد.

ادامه ی داستان نشانه ها ی زودیاک

در ادامه به بررسی قوچ می پردازیم، (یا از ابتدا با دوشیزه توضیح داده شده است).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *