پرش به محتوا

جمینی (دو پیکر) درلاتین به معنا ی دوقلو ها است. اگر بین ۱ خرداد و ۳۱ خرداد متولد شده اید، نشانه ی تولد شما دوپیکر

 نشانه ی دوپیکر تصویر دو نفر است، معمولاً (اما نه همیشه) مردهایی که دوقلو هستند. این نشانه به شما برای یافتن عشق، موفقیت، سلامتی و کسب بینش درباره ی شخصیتتان کمک میکند.  

صورت فلکی دوپیکر

اما مقصود از این نشانه از ابتدا چیز دیگری بوده است. این نشانه برای قدیمی ها چه معنایی داشته است؟

آگاه باشید که پاسخ به این سوال ها میتواند شما را به مسیر جدیدی هدایت کند، در حالی که تنها به دنبال بررسی نشانه ی تولدتان بودید.

در اینجا تصویری از ستارگان  صورت فلکی دوپیکر را میبینید. آیا میتوانید تصویر دو مرد را تشخیص بدهید.

تصویر صورت فلکی دو پیکر.

اگر ستاره ها ی این صورت فلکی را با خطوط به هم متصل کنیم، تصویر دو نفر مشخص میشود. اما این تصور که این دو نفر دوقلو هستند از کجا آمده است؟

ستاره ها ی صورت فلکی دوپیکر که با خطوط به هم متصل شده اند.

تصویری از پوستر جغرافیایی نشانه های زودیاک را میبینید، تصویر صورت فلکی دوپیکر در نیمکره ی شمالی مشخص شده است.

                                                                             پوستر جغرافیایی زودیاک ها

حتی اگر ستاره های این صورت فلکی را با خطوط به هم متصل کنیم باز هم تشخیص دو مرد دوقلو دشوار است. اما این صورت فلکی  از قدیم نشان دهنده ی این دو نفر بوده است. 

کاستور و پولوکس

در انجیل به دوپیکر زمانی اشاره شده است که درباره ی  سفر پولس و همراهانش صحبت شده است.

  ۱۱پس از سه ماه، با یک کشتی که زمستان را در جزیره مانده بود، به طرف دریا رفتیم. آن کشتی از اسکندریه بود و علامت خدایان دوقلو، کاستور و پولوکس  را داشت.

کار ها ی رسولان  ۲۸:۱۱

کاستور و پولوکس نام های دو مرد دوقلو در تصویر نشانه ی دوپیکر هستند که در حدود ۲۰۰۰ سال پیش به آنها داده شده است.

در فصل ها ی قبلی به این اشاره کردیم که تصویر نشانه ها از خود این صورت فلکی ها مشخص نیست و این تصویر ها به این صورت فلکی ها نسبت داده شده است. اما تصویر دوقلو ها به چه معناست؟

نشانه ی دوپیکر

در اینجا تصویری از نشانه ها ی زودیاک در معبد دندرا مصر با بیش از ۲۰۰۰ سال قدمت را میبینیم، تصویر صورت فلکیدوپیکر با دایره ی قرمز مشخص شده است.

نشانه ی زودیاک دوپیکر در معبد دندرا ی مصر

همانطور که مشاهده میکنید، در این تصویر یکی از دو نفر زن است و تصویر نشانه ی دوپیکر به جای دو برادر، یک زوج (مرد و زن) نشان داده شده است.

در اینجا چند تصویر رایج از دوپیکر را میبینیم:

تصاویری از نشانه ی دوپیکر- این نشانه همیشه دو نفر را نشان میدهد (گاهی دو مرد گاهی یک زن و یک مرد)

داستان قدیمی دوپیکر

ما در داستان نشانه ی دوشیزه دیدیم که قرآن و کتاب مقدس اعلام کردند که خداوند صورت فلکی ها را ساخته است. او آنها را به عنوان نشانه هایی برای هدایت بشر قبل از آخرت قرار داده است. حضرت آدم و پسرانش آنها را به فرزندان خود آموختند تا برنامه خدا را به آنها آموزش دهند. نشانه ی تولد پیامبر عیسی مسیح (ع) را پیشگویی کرد.

پوپیکر این داستان را ادامه میدهد. حتتی اگر نشانه ی تولدتان دوپیکر نیست، باز هم این داستان ارزش دانستن دارد.

ریشه ی اصلی دوپیکر

ما می توانیم معنا و ریشه ی اصلی این نشانه را در نام ستاره های این صورت فلک بررسی کنیم..

منجمان عربی قرون وسطی اسامی این ستاره های صورت فلکی را از دوران باستان انتخاب کردند. ستاره ی کاستور در عربی رأس التوأم المقدم نام دارد که به معنا ی رئیس پیشگام دوقلو ها است.  ستاره ی مهم دیگری به نام  پس پای (مو دوپیکر) در این صورت فلکی است که پا ی عقبی کاستور است. ستاره ی مهم دیگر، مبسوطه (اپسیلون دوپیکر) هست که به معنا ی پنجه ی دراز شده است. مبسوطه در فرهنگ عربی نماد پنجه ی شیر است.

پولکس که به عنوان برادر دوم شناخته میشود، در عربی رأس التوأم المؤخر نام دارد. توجه داشته باشید که این دوقلو بودن بر این تاکید ندارد که این دو در یک روز و زمان به دنیا آمدند، بلکه به این معناست که آن ها به یکدیگر وابسته هستند. کتاب تورات به کشتی میثاق اشاره کرده است:   

۲۴این دو تخته باید از پائین تا بالا بوسیلۀ حلقه ها بهم جفت شوند.

خروج ۲۶:۲۴

همانطور در کشتی دو تخته به هم وصل میشوند، بنابراین دو برادر در نشانه ی دوپیکر نه با زمان تولد بلکه با چیز دیگری به هم مربوط میشوند. از آنجا که کاستور با ‘پاشنه’ (عقرب) و ‘پنجه شیر’ (لئو) شناخته می شود که پیشگویی هایی هستند که مربوط به عیسی مسیح (ع) است، پس کاستور تصویر نجومی عیسی مسیح در زمان بازگشتش است.

اما شخص دیگر کیست؟

به یاد داشته باشید که تصویر نشانه ی دوپیکر  به دو صورت وجود دارد: ۱) تصویر دو برادر ۲) تصویر یک مرد و یک زن

دوپیکر- فرزند اول و برادر ها یی که به فرزندی قبول شدند

انجیل درباره ی عیسی مسیح (ع) می گوید:

۱۵مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و نخست زاده و برتر از همۀ مخلوقات.

کولسیان ۱:۱۵

“نخست زاده” به معنا ی این است که فرزندان دیگری هم میایند که این موضوع تایید شده است.

۹زیرا خدا آنانی را که از ابتدا می شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند و تا پسر، نخستین برادر در میان برادران بسیار باشد.

رومیان ۸:۲۹

 تصویر دوپیکر به اوایل خلقت برمیگردد، زمانی که خداوند آدم و حوا را خلق کرد.

۲۷پس خدا انسان را به صورت خود آفرید. انسان را به صورت خدا آفرید. آن ها را زن و مرد آفرید.

پیدایش ۱:۲۷

خداوند از روح خود در آدم و حوا دمید. بدین ترتیب آدم این گونه خوانده میشود:

…آدم، پسر خدا

لوقا ۳:۳۸

زمانی که آدم و حوا از خداوند سرپیچی کردند، شباهت آن ها به خدا مخدوش شد و ما انسان ها دیگر به عنوان فرزندان خدا متولد نمیشدیم. اما زمانی که عیسی مسیح، به عنوان فرزند اول، متولد شد، خداوند دوباره ما را به فرزندخواندگی قبول کرد. (معنا ی پسر خدا در اینجا)

حتی در سرزمین خود و در میان قوم خود، یهودیان، کسی او را نپذیرفت. اما او به تمام کسانی که به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا گردند، بلی تنها کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. این اشخاص تولدی نو یافتند، نه همچون تولد ها ی معمولی که نتیجه ی امیال و خواسته ها ی آدمی است، بلکه این تولد را خدا به ایشان عطا فرمود.

یوحنا ۱: ۱۲-۱۳

این هدیه، فرزند خدا شدن، از طریق عیسی مسیج به ما تعلق میگیرد.

اما چون روزی که خدا عیین کرده بود فرا رسید، او فرزندش را فرستاد تا به صورت یک یهودی از یک زن به دنیا بیاید.

غلاطیان ۴:۴

به این موضوع در نشانه برج میزان اشاره شده است. ما از طریق عیسی مسیح به فرزند خواندگی خدا در آمده ایم و این هدیه ی عیسی مسیح (ع) به ماست.

زمانی میرسد که او به عنوان پادشاه جهانیان باز میگردد.

در آنجا دیگر شب نخواهد بود، احتیاجی هم به نور و خورشید نخواهد بود، چون خداوند بزرگ نور ایشان خواهد بود و ایشان تا ابد سلطنت خواهند کرد.

مکاشفه ۲۲:۵

این تقریبا آخرین جمله ی کتاب مقدس است که آنچه در آخر اتفاق میفتد را، که سال ها پیش از طریق نشانه ی دوپیکر پیش بینی شده بود، توضیح میدهد.

دوپیکر-مرد و زن 

پیامبران از ازدواج ، که برای پیوند زن و مرد هست، برای به تصویر کشیدن رابطه ی مسیح و همراهانش استفاده کردند. جزئیات آفرینش حوا و ازذواج او با آدمدر روز جمعه ی هفته ی آفرینش  برای نشان دادن این واقعه برنامه ریزی شده است.  به این موضوع در داستان عشق روث و بواز نیز اشاره شده است. انجیل درباره ی بره (آریس) و عروس او نیز صحبت کرده است.

بیایید با یکدیگر وجد و شادی کنیم و او را احترام نماییم، زیرا زمان جشن عروسی بره فرا رسیده اس. عروس او نیز خود را مهیا کرده.

مکاشفه ۱۹:۷

این دعوت در فصل پایانی آورده شده است:

روح و عروس میگویند: بیا! هرکس این را میشنود بگوید “ بیا” ! هر که تشنه است بیاید و هر کس مایل است بیاید و از آب حیات به رایگان بنوشد.

مکاشفه ۲۲:۱۷

آبریز ان کس است که ما را به توشیدن آب حیات دعوت میکند.

طالع نشانه ی دوپیکر شما

واژه ی طالع در انگلیسی Horoscope   معنا میشود که ریشه در کلمه ی یونانی ‘horo’ دارد، که به معنای زمان مشخص است. نوشته ها و سخنان پیامبران نیز زمان های مهم را برای ما مشخص کرده اند.

۱ در آن زمان ملکوت آسمان مثل ده باکره خواهد بود که مشعلهای خود را برداشته، به استقبال داماد ۲ و از ایشان پنج دانا و پنج نادان بودند  امّا نادانان مشعلهای خود را برداشته، هیچ روغن با خود نبردند.چ  لیکن دانایان، روغن در ظروف خود با مشعلهای خویش برداشتند. و چون آمدن داماد بطول انجامید، همه پینکی زده، خفتند. و در نصف شب صدایی بلند شد که، اینک، داماد می‌آید. به استقبال وی بشتابید. پس تمامی آن باکره‌ها برخاسته، مشعلهای خود را اصلاح نمودند.
و نادانان، دانایان را گفتند، از روغن خود به ما دهید زیرا مشعلهای ما خاموش می‌شود.
امّا دانایان در جواب گفتند، نمی‌شود، مبادا ما و شما را کفاف ندهد. بلکه نزد فروشندگان رفته، برای خود بخرید.
و در حینی که ایشان بجهت خرید می‌رفتند، دامادبرسید و آنانی که حاضر بودند، با وی به عروسی داخل شده، در بسته گردید. بعد از آن، باکره‌های دیگر نیز آمده، گفتند، خداوندا برای ما باز کن. او در جواب گفت، هرآینه به شما می‌گویم شما را نمی‌شناسم.پس بیدار باشید زیرا که آن روز و ساعت را نمی‌دانید.

متی ۲۵: ۱-۱۳

پس چون وقت شام رسید، غلام خود را فرستاد تا دعوت شدگان را گوید، بیایید زیرا که الحال همه‌چیز حاضر است.

لوقا ۱۴:۱۷

عیسی مسیح به ما آموخت که یک ساعت مشخص اما ناشناخته وجود دارد و هنگامی که آن عروسی برگزار میشود بسیاری آن را از دست میدهند. منظور همان ن ادانایان است که برای عروسی آماده نبودند و در نتیجه آن را از دست دادند.

اما هنوز وقت  هست و این دعوت نامه ز برای همه ارسال می شود، زمانی که این دعو نامه ها در آن ارسال میشود درواقع زمان حال است که در آن زندگی میکنیم و باید برای آن حاضر شویم. .

این نشانه اعلام می کند که راه شما برای ورود به مهمترین رابط ها هنوز باز است. شما نیز به این عروسی آسمانی و پیوند با مسیح دعوت شده اید. پیوند با کسی که هرگز از بین نمیرود و شکست نمیخورد، هشیار باشید و امید خود را از دست ندهید.

آمدن او به عنوان فرزند مطیع پدر آسمانی خود ، مطابق خواسته های شیطانی نیستید.

بی طرفانه و با احترام رفتار کنید. خود را از شر خواسته ها ی دنیوی خود خلاص کنید و همه صفات مانند خباثت و هرگونه فریب ، ریا ، حسد و تهمت را از خود دور کنید و از آدم هایی با این صفات دوری کنید.

زیبایی تو نباید تنها ظاهری باشد، مانند مدل موی مجلل و طلا ها ی گران قیمت یا جواهرات یا لباس ها ی خوب، بلکه باید از درون شما ریشه بگیرد: یک روح لطیف که داماد (عیسی مسیح) او را تحسین میکند. نسبت به اطرافیان دلسوز و فروتن باش و برای رستگاری تلاش کن و به دیگران کمک کن، زیرا که آن ها نیز به این عروسی دعوت شده اند.

در ادامه ی داستان زودیاک ها

نشانه ی دو پیکر در اصل برای هدایت ما به سمت سلامتی، عشق و رفاه نبوده است، بلکه از سالها ی دور برای نشان دادن دعوت مسیح از انسان ها به سوی او و رستگاری بوده است و این که ما را از گناهانمان تبرعه میکند.   

داستان زودیاک با نشانه ی خرچنگ ادامه می یابد، برای دانستن درباره ی شروع داستان زودیاک ها به نشانه ی دوشیزه مراجعه کنید.

برای درک عمیق تر:

عروسی آدم و حوا

پسر خدا یعنی چه؟

ضیافت بزرگ عروسی -بسیاری دعوت شده اند اما

روت و بواز-عروسی پیش رو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *