پرش به محتوا

این صورت فلکی تصویری از یک گاو نر سرسخت و قوی را با شاخ های قدرتمند نشان میدهد. اگر کسی بین ۱ اردیبهشت و ۳۱ اردیبهشت متولد شود، نشانه ی زودیاک شما گاو (برج ثور) است. این طالع بینی به شما برای یافتن عشق ، خوش شانسی ، ثروت ، سلامتی و یافتن بینش در مورد شخصیت خود کمک میکند.

اما تصویر گاو از کجا آمده است و به چه معناست؟

آگاه باشید که پاسخ به این سوال ها میتواند شما را به مسیر جدیدی هدایت کند، در حالی که تنها به دنبال بررسی نشانه ی تولدتان بودید.

گاو نهمین  نشانه از دوازده نشانه ی زودیاک است که با هم یک داستان را تشکیل میدهند. نشانه ی دوشیزه تا نشانه ی کماندار بخش اول این داستان را تشکیل میدهند و درباره رستگاری بزرگ و درگیری مرگبار مسیح با دشمنش توضیح میدهند. نشانه ی بز کوهی تا نشانه ی قوچ بخش دوم این داستان را تشکیل میدهند که بر تبرعه کننده ی ما متمرکز است. نشانه ی گاو سومین و آخرین بخش داستان را با تمرکز بر بازگشت این نجات دهنده و پیروزی کامل او شروع میکند. این بخش با نشانه ی گاو نر شروع می شود و با نشانه ی شیر (لئو) پایان میابد و مربوط به قدرت و اقتدار است.

در قدیم این نشانه متعلق به همه ی مردم بوده است، زیرا درباره ی وقایعی پیش بینی میکند که بر زندگی همه تاثیر میگذارد. پس حتی اگر نشانه ی تولد شما گاو نباشد، باز هم این داستان ارزش دانستن را دارد.

صورت فلکی گاو در ستاره شناسی

برج ثور صورت فلکی ستارگان است که صویر یک گاو نر را با شاخ های برجسته تشکیل می دهند. در اینجا ستاره های برج ثور وجود دارد. آیا می توانید چیزی شبیه گاو نر با شاخ در این تصویر ببینید؟ 

ستاره های صور فلکی گاو (برج ثور)

این پوستر جغرافیایی از علامت های زودیاک، نشانه ی زودیاک گاو را همراه با بقیه ی نشانه ها ی زودیاک نشان می دهد.  ایا صویر گاو واضح تر شده است؟

نشانه ی زودیاک گاو در نقشه ی جغرافیایی زودیاک ها
صورت فلکی گاو با ستاره هایش که توسط خطوط به هم متصل شده بودند

ستاره های این صورت فلکی را ،که با خطوط به هم وصل شده اند مشاهده کنید. آیا می توانید گاو نر را با شاخ پیدا کنید؟ این تصویر بیشتر شبیه حرف K در الفبا ی انگلیسی است.

صورت فلکی گاو با ستاره هایش که توسط خطوط به هم متصل شدند.

اما این نشانه به سال ها ی دور در تاریخ برمیگردد.  در اینجا تصویری از نشانه ها ی زودیاک در معبد دندرا مصر با بیش از ۲۰۰۰ سال قدمت را میبینیم، تصویر صورت فلکی گاو با دایره ی قرمز مشخص شده است.

نشانه ی زودیاک گاو در معبد دندرا ی مصر

همانطور که درمورد نشانه های زودیاک قبلی خواندیم، تصویر گاو نر از خود صورت فلکی مشخص نیست،  بلکه ایده گاو در ابتدا مطرح شده و اولین ستاره شناسان این ایده را روی ستاره ها قرار دادند. اما چرا؟ از نظر قدیمی ها این نشانه چه معنایی داشت؟

گاو نر قدرتمند

تصویری که در ستاره شناسی برای این صورت فلکی استفاده میشود در زیر آمده است. این تصویر گاو نری را نشان میدهد که دارای شاخ های برجسته و سر به زیر است. گاو نر با خشم شدید نشان داده شده است و آماده است تا هر کسی را در مسیرش قرار گیرد را از بین ببرد.

تصویر صورت فلکی گاو که در ستاره شناسی استفاده میشود- خوشه ی پروین با دایره ی قرمز مشخص شده است.

 گروه ستاره هایی که با دایره ی قرمز مشخص شده است، در وسط گردن گاو، خوشه ی پروین یا ثریا (یا هفت خواهر)  نام دارد. اولین اشاره مستقیم به خوشه ی پروین در کتاب مقدس از کتاب ایوب است. حضرت ایوب در حدود زمان ابراهیم یعنی حدود 4000 سال پیش زندگی می کرد. در آنجا می خوانیم:

۹دُب اکبر، جبار، ثریا و ستارگان جنوب را آفرید.

-ایوب ۹:۹

ستارگان و صورت فلکی ها، از جمله خوشه ی پروین (ثریا) و برج ثور (گاو)، توسط خود خالق ساخته شده اند. در اصل او قبل از نوشتن مکاشفه (فصل آخر کتاب مقدس) این نشانه ها را به قدیمی ها ارائه داده بود. نکته اصلی در این داستان آمدن (دوشیزه) عیسی مسیح (ع)  بود. برج ثور این داستان را ادامه میدهد. شاخ های گاو برج ثور و پیش بینی های زبور کلیدهایی هستند که برای درک این داستان بررسی میکنیم. مسیح باید از خون حضرت داوود باشد (مسیح= منتخب)

شاخ گاو

در آنجا شاخ افتخار داود را می رویانم و چراغی برای مسح شدۀ خود آماده می کنم.

مزامیر ۱۳۲:۱۷

۱۰تو شاخ قوّت مرا مثل شاخ گاو وحشی برافراشته ای و به روغن تازه مسح شده ام.

مزامیر ۹۲:۱۰

“شاخ” نماد قدرت و اقتدار است. منتخب یا مسح شده (مسیح) شاخ داوود بوده است. او در اولین آمدن خود قدرتش را به طور کامل نشان نداد زیرا که به عنوان یک خادم آمد و برای خدمت به مردم آمده بود. اما در نظر بگیرید که آمدن دوم او چگونه خواهد بود:

۱ای اقوام جهان، نزدیک بیائید و بشنوید! ای مردم دنیا گوش بدهید! ۲زیرا خداوند بر همه اقوام خشمگین است و لشکرهای آن ها مورد غضب او واقع شده اند. او آن ها را به مرگ محکوم کرده و همه را هلاک می سازد. ۳اجساد آن ها دفن نمی شوند و بوی بد آن ها همه جا را فراگرفته و خون شان از کوهها جاری می گردد. ۴همه اجسام سماوی پاشان می شوند و آسمان مانند طوماری بهم می پیچد. ستارگان همچون برگهای خشک تاک و دانه های پختۀ انجیر فرو می ریزند.

۵خداوند شمشیر خود را در آسمان آماده کرده است تا بر مردم ادوم که مورد خشم و باز خواست او واقع شده اند، فرود آورد. ۶شمشیر خداوند با خون رنگین و با چربی پوشیده می شود، یعنی با خون بره و بزغاله و با چربی گردۀ قوچ. زیرا خداوند کشتار عظیمی در شهر بُزره و در سرزمین ادوم به راه می اندازد. ۷مردم را مانند گاوهای وحشی و گوساله ها سر می بُرَد و سرزمین شان از خون سیراب و از چربی حاصلخیز می گردد.

۸خداوند روزی را برای انتقام دشمنان و سالی را برای نجات و رهائی سهیون تعیین کرده است.

اشعیا ۳۴: ۱-۸

انحلال ستارگان دقیقاً همان چیزی است که عیسی مسیح به عنوان نشانه بازگشت خود اعلام کرده ابود. در اینجا اشعیای پیامبر (۷۰۰ سال پیش از میلاد) این واقعه را پیش بینی می کند. بنابراین زمان آمدن مسیح برای قضاوت درباره جهان را به درستی توصیف می کند – روز رستاخیز. این موضوع در آسمانها  با برج ثور نشان داده شده است و در کتاب ها نوشته شده است. او به عنوان قاضی می آید.

نشانه ی گاو در نوشته ها

نوشته ها ی پیامبران درمورد برج ثور میگویند:

۶آنگاه در وسط آسمان فرشتۀ دیگری را به حال پرواز دیدم که یک مژدۀ ابدی به ساکنان زمین، یعنی به همۀ ملتها و قبایل و زبانها و امتها می رسانید. ۷او با صدایی بلند فریاد می زد: از خدا بترسید و او را حمد گوئید، زیرا که ساعت داوری او آمده است. او را که آسمان و زمین و بحر و چشمه های آب را آفرید، پرستش نمائید.

مکاشفه ۱۴: ۶-۷

کلمه یونانی  horo به معنای ساعت یا زمان است ، که ریشه در کلمه ی horoscope  دارد. نوشته های پیامبران می گوید که زمانی فرا خواهد رسید که ثور آن را پیش بینی میکند.

طالع نشانه ی گاو

ما میتوانیم این طالع بینی را در زندگی خود اعمال کنیم.

در پایان (آخر زمان) انفجار بزرگی خواهد آمد و تمام چراغ های آسمان خاموش می شوند. بنابراین بهتر است تا زمانی که چراغ ها روشن هستند و زندگی در جریان است از وقت خود به خوبی استفاده کنید. برای شروع کار بر روی فروتنی خود کار کنید زیرا خداوند با غرور مخالف است اما به فروتنان لطف می کند. به عبارت دیگر ، هیچ سازگاری بین او و غرور شما وجود ندارد. او این ویژگی ها را در شما آزمایش خواهد کرد و این که آیا شما او را دوست دارید یا نه. از کجا می دانید که او را دوست دارید؟ به گفته وی ، اگر از دستورات او پیروی می کنید ، پس او را دوست دارید..

دوست داشتن یکدیگر ویژگی دیگری است که وی بسیار آن را ارزشمند میداند. البته تصور او درباره اینکه عشق چیست ممکن است متفاوت از تصور شما باشد. از نظر او عشق واقعی چیست؟ تصور او از عشق از  عشق در هر رابطه ای ، چه در محل کار ، در خانه و یا در روابط عاشقانه متفاوت است. او کمتر در مورد این که عشق به شما چه احساسی میدهد صحبت می کند ، و بیشتر در مورد آنچه عشق باعث می شود انجام دهید و انجام ندهید صحبت کرده است. وی گفت: عشق صبور و مهربان است و حسادت نمی ورزد ، دشمنی نمیکند و مغرور نیست. تمرین برای قرار دادن این ویژگی ها در زندگی شما به شما را برای ساعت ثور یا همان آخرت آماده میکند.

در ادامه ی داستان زودیاک ها

در ادامه نشانه ی دوپیکر درباره ی سرنوشت کسانی که در روز قیامت سربلند بیرون آمدند صحبت میکند. برای اطلاعات بیشتر درباره ی ابتدا ی این داستان به نشانه ی دوشیزه مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *